Paimion Parantola -säätiö aloittaa matkailulla ja etsii kumppaneita

0
Tässä talvisessa kuvassa on hoitajien asuntola, johon ensi alkuun suunnitellaan majoitustiloja.

PAIMIO

Paimion Parantola -säätiön toimitusjohtaja Henna Helander kertoo, että säätiö tavoittelee alueelle jopa 30 000 kävijää vuositasolla. Kovalta kuulostava vierastavoite kerrottiin paimiolaisten yrittäjien teams-iltakahvilla, jossa Helander esitteli säätiön suunnitelmia.

Tavoite on sitä luokkaa, että todella monen paikallisen yrityksen kannattaisi miettiä miten ottaa tätä huomioon omassa liiketoiminnassaan. Helander korosti selvästi, että säätiön hallitusta kiinnostavat erilaiset paikalliset liiketoiminnan yhdistämismahdollisuudet ja kumppanuudet.

Säätiön suunnitelmat ovat toki vielä pitkälti avoinna, sillä ison kiinteistön haltuunotto on edelleen kesken ja monet seikat täsmentymättä. Akuutilla työlistalla on peruskorjauksia liittyen 80 prosenttisesti LVIS-tekniikkaan. Uusi kiinteistöpäällikkö Mikko Uski on aloittanut työt ja nyt tulkitaan kiinteistön tilaa. Vuokraneuvottelut noin kolmannesta parantolan nykyisistä tiloista käyttävän MLL:n kanssa ovat edenneet, ja vapaata tilaa on tarjolla uusille toimijoille. Säätiön graafinen ilme on valmistelussa, nettisivut kehitteillä.

Se on selkiintynyt edelleen, että säätiö lähtee kehittämään alueen toimintaa matkailu edellä.

– Ja nimenomaan kulttuurimatkailun näkökulmasta, ottaen huomioon, että kysyntä arkkitehtuuri- ja designmatkailulle on maailmallakin kasvussa. Etätyö ja pidemmät pysähdykset ovat uutta arkea maailmanlaajuisesti, visioi Helander, joka näkee parantolassa monenlaisia mahdollisuuksia erilaisten pysähtymistilojen kehittämiseen.

– Parantola on ollut ja voi olla uuden ajattelun keskus, jossa voi olla tarjolla erilaisia kohtaamispaikkoja, ja näyteikkunatiloja erilaisille toimijoille. Kehitteillä on näyttelyhuoneita, kauppa, kahvila, mahdollisesti ravintola, erilaisia tapahtumia. Yhteistyökuvioita voi olla erilaisia liittyen tähän luontoyhteyteen ja vaikkapa kiertotalouteen. Poikkitieteellisiä ratkaisuja on täällä tehty aiemminkin, niin rakentamisen aikaan kuin lääketieteellisesti.

Säätiössä on parantolan tulevaisuutta hahmoteltu muun muassa sen pohjalta, että ilmastonmuutos nostaa esiin vastuullisuutta arjen toimissa, post funktionaalisuus holistista elämäntapaa ja monipaikkaisuutta, hyvinvointi pysähtymiseen ja tiettyyn itsensä lempeään kohteluun liittyviä asioita. Historia, jota parantola huokuu, tarjoilee patinaa, uniikkiutta ja turvallisuutta. Nuoremmat sukupolvet jakavat kokemuksiaan ja pop up-kulttuuri nostaa esiin mahdollisuuksia toteuttaa erilaisia projekteja.

– Hidas oleminen kuuluu tavallaan tähän parantolan olemukseen. Ihmistä kokonaisuutena ymmärtävä asenne on kuin kirjoitettu tähän rakennukseen, muotoili Helander kaunopuheisesti.

Majoitustiloiksi kaavaillaan ensi vaiheessa otettavaksi entistä hoitajien asuntolaa. Isommat majoitusratkaisut ovat avoinna, mutta kumppanuuksia tässäkin varsinkin alkuun haetaan. Yrittäjien teams-tapaamisessa esiin nostetun Ruusukellarin kuntohuolen osalta Helander vilautti mahdollisuutta hankkia korjaukseen varoja esimerkiksi jonkun puutarhan kanssa yhteistyössä järjestettävällä taimien myynnillä.

Valtion antama alkurahoitus auttaa säätiötä toiminnan alkuun, mutta tavoitteena on että säätiön itsetuottama liiketoiminta, vuokraustoiminta ja kumppanuudet kannattelevat itse toiminnan kuluja, ja isompiin peruskorjauksiin pyritään löytämään rahoitusta mahdollisesti myös ulkomailta.