Työt Kehätien Kirismäen liittymän itäpuolella alkavat ensi viikolla

0
Väyläviraston kartalla näkyy, miten Hadvalantien liittymän kohdalla nykyinen ohituskaista poistetaan ja tien turvallisuutta parannetaan.

Väylävirasto tiedotti keskiviikkona, että E18 Kausela-Kirismäki-hankkeen rakennustyöt käynnistyvät ensi viikolla Turun kehätien itäpäässä, valtatiellä 40 välillä valtatie 1-Hovinmäki.

– Kehätien parantamiseen kuuluu myös sen itäosan parantaminen Hadvalantien liittymän kohdalla. Toimenpiteillä parannetaan erityisesti kevyen liikenteen järjestelyjä ja poistetaan turhaksi käynyt nousukaista, taustoittaa projektipäällikkö Juha Sillanpää Väylävirastolta.

Hadvalantien liittymän kohdan tieturvallisuutta parannetaan. Nykyinen ohituskaista poistetaan ja jatkossa kumpaankin suuntaan on vain yksi kaista. Tien keskelle rakennetaan keskisaareke. Turvallista liittymistä valtatien yli sivuteille helpotetaan, ja liittymiskaistoja parannetaan Naantalin suunnasta ajaessa Jättänväljäntielle sekä Piikkiön suunnasta ajaessa Hadvalantielle.

Linja-autopysäkkien sijainti Jättänväljäntien ja Kirismäentien pään kohdalla säilyvät, mutta pysäkkien sijaintia tullaan väliaikaisesti siirtämään töiden aikana. Linja-autopysäkkien siirrosta tiedotetaan erikseen lähempänä ajankohtana.

Nykyinen jalankulun ja pyöräilyn väylä Kirismäen eritasoliittymän ja Hadvalantien välillä on purettu ja uusi yhteys on rakennettu kehätien eteläpuolelle Ilolanmäentien kautta. Rakennettua yhteyttä jatketaan kehätien viereen noin 700 metrin matkalla Hadvalantiestä itään.

Seuraa hanketta:

http://www.vayla.fi/turunkehatie