Valtuutetuilta – paitsi yhdeltä – vahva tuki kävelylle ja pyöräilylle

0
Paimion Vistantie on infraltaan kevyelle liikenteelle melko turvallinen, mutta pitkä alamäki saattaa kasvattaa ajoneuvojen - myös polkupyörien - vauhtia liiaksi. Risteys- ja suojatieonnettomuuksien riski ei ole kuviteltu, vaan todellinen. Oman haasteensa asettaa se, että tienkäyttäjinä on paljon lapsia ja nuoria.

PAIMIO

Paimion kaupunginvaltuusto hyväksyi viime keskiviikon kokouksessaan Paimion jalankulun ja pyöräilyn edistämisohjelman vuosille 2021–2026.

Asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Perussuomalaisten Martti Mäkistä lukuun ottamatta valtuutetut pitävät edistämisohjelmaa hyvänä ja kannatettavana hankkeena.

Kristillisdemokraattien Eeva Heurlin ehti ensimmäisenä kiittämään tuoretta edistämisohjelmaa ja sen laatijoita.

– Kävely ja pyöräily ovat terveyttä edistäviä, saasteettomia ja meluttomia koko kansan lajeja, hän sanoi ja muistutti, että liikkumattomuuden hinta on Paimiossa vuositasolla miljoonia euroja.

– Ohjelma osoittaa yhteen hiileen puhaltamisen voiman. Erityinen ilonaihe on Paimiontien kevyen liikenteen väylä, totesi Heurlin.

”Joskus joitakin sukkahousumiehiä”

Martti Mäkiselle ilonaihe ei ole sen paremmin kevytväylä, kuin jalankulun ja pyöräilyn edistämisohjelmakaan.

– Onko meillä varaa tämän näköiseen rillutteluun mitä tämä systeemi edellyttää? kyseenalaisti Mäkinen esittäen samalla, että ”pitää keskeyttää Tammisillan pyörätien teko”.

– Ei siellä kukaan liiku. Joitakin sukkahousumiehiä joskus pyöränsä kanssa. Vastustan sitä pahuksen fillaritietä, jatkoi Mäkinen, jonka näkemyksen mukaan kyseisen kevytväylän hinta on kolme miljoonaa euroa.

Paimion kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki korjasi valtuutetuille, että kustannukset ovat 0,95 miljoonaa euroa. Paimion kaupungin osuus on siitä puolet eli 475 000 euroa.

– Kun meillä on tämä ohjelma, niin saamme valtion rahoitusta kaupungin rahoituksen rinnalle pyöräilyä ja jalankulkua edistävissä hankkeissa.

Mäkinen ilmoitti vastustavansa myös lähijunaliikennettä, vaikka mitään siihen liittyvää ei valtuuston esityslistalla ollutkaan.

– Se lähijuna on sellanen syntipukki, jota minä en sitten kestä millään, paheksui Mäkinen kritisoiden myös seisakehankkeita ja ”Turun kaupungin pilipalihommia”.

Mäkisen ehdotus raukesi kannattamattomana.

”Tarpeellinen tiekartta”

Puheenvuoroissaan pitkälti samoilla linjoilla olivat muun muassa valtuutetut Seppo Laitinen (sd.), Rauno Berg (kok.), Marita Jätinvuori (kok.), Kimmo Jalonen (kd.), Sini Heino (vihr.), Sari Murto (sd.) ja Terhi Reponen (kesk.).

– Kaikki mikä edistää liikkumista ja lisää ympäristön turvallisuutta, on tervetullutta, Reponen sanoi.

Laitinen totesi, että kyseessä on erinomainen jalankulun ja pyöräilyn edistämisohjelma lähivuosille ja että sosiaalidemokraatit kannattavat ohjelmaa lämpimästi.Niin tekevät myös vihreät:

– Nyt on aidosti osallistettu kuntalaisia. Tämä on erinomainen paperi Paimiolle, Sini Heino sanoi.

Rauno Berg totesi, että ohjelma on hyvin tehty ja rakenteeltaan nykyaikainen.

Berg nosti esiin Paimion vanhoja kokoojateitä koskevan liikenneturvallisuusongelman.

– Isot ojat. Ei jalkakäytäviä. Näitä pitäisi jollakin aikavälillä ryhtyä kohentamaan. Kun saataisiin edes toispuolisia jalkakäytäviä, niin kävelijät olisivat turvassa, totesi Berg mainiten muun muassa Välitien ja Seuratien.

Ohjelma tehtiin työpajoissa

Jalankulun ja pyöräilyn edistämisohjelman vuosille 2021-2026 on laatinut Paimion kaupungille Ramboll Finland Oy.

Paimio on hiilineutraaliksi pyrkivä Hinku-kunta, joka pyrkii toiminnassaan edistämään viisasta liikkumista. Paimio on myös pyöräilykuntien verkoston jäsen.

Edistämisohjelma on laadittu näistä lähtökohdista, kaupungin asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Vahvistettu ohjelma mahdollistaa valtionavustusten hakemisen pyöräilyä ja jalankulkua edistävien hankkeiden toteuttamiseksi.

Ohjelma on laadittu vuorovaikutteisesti asukkaiden, kaupungin eri toimialojen ja luottamushenkilöiden kanssa. Laadintatyöhön on osallistuttu muun muassa työpajoissa ja kyselyihin vastaten.

Paimion lautakunnat ovat olleet lausunnoissaan ohjelman suhteen myötämielisiä ja kannustavia ja ehdottaneet samalla konkreettisia toimenpiteitä oman toimialansa näkökulmasta.