Veikkarin erityislastenkodille uusiasuntolarakennus. Entistä koulurakennusta ei pureta.

0
Tällä hetkellä Veikkarin erityislastenkoti sijaitsee arkkitehti L. E. Handstenin piirtämässä, vuonna 1952 valmistuneessa entisessä koulurakennuksessa. Rakennus oli vuoteen 2010 saakka koulukäytössä. Näillä näkymin taloa ei pureta.

PAIMIO

Paimion ympäristölautakunta myönsi tiistain kokouksessaan luvan uuden hoivakotirakennuksen sekä siihen liittyvän talousrakennuksen toteuttamiseen osoitteeseen Veikkarintie 191.

Kyseisen suunnittelutarveratkaisun hyväksymistä on hakenut Kiinteistö Oy Paimion Veikkarintie c/o Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö.

Hakija aikoo rakentaa Veikkarin entisen koulun urheilukentän paikkeille yksikerroksisen 14-paikkaisen hoivakodin.

Alan toimijana Veikkarissa on Mehiläinen-konserniin kuuluva Familar Oy, jonka käyttöön ja hallintaan uusi hoivakotirakennus tulee. Veikkarin erityislastenkoti on lastensuojelun erityisyksikkö, joka tarjoaa hoitoa ja kuntoutusta moniongelmaisille 12–17-vuotiaille lapsille.

Parin miljoonan euron rakennushake

Tällä hetkellä Familar toimii Paimion Veikkarissa entisessä koulurakennuksessa, joka ei enää vastaa nykyajan tarpeita. Veikkarin entisen koulun vieressä on aktiivikäytöstä poistunut urheilukenttä, jonka katsotaan olevan sopiva paikka uudelle hoivakotirakennukselle.

– Halutaan rakentaa uusi, nykyiset standardit täyttävä hoivakoti, summaa Mehiläisen kiinteistöpäällikkö Mikko Säilynoja .

Hoivakotirakennuksen pinta-ala tulee olemaan 757 neliömetriä ja talousrakennuksen pinta-ala 36 neliömetriä. Rakennuspaikan koko on noin 7 500 neliömetriä.

Hankkeen toteuttamiskustannukset ovat Säilynojan mukaan nykyhintatasolla haarukassa 1,9–2,3 miljoonaa euroa.

Toimijalla on mahdollisuus liittyä alueella olevaan Paimion Vesihuolto Oy:n vesijohtoverkkoon. Alueella ei ole viemärinverkkoa, joten kiinteistölle toteutetaan jätevesijärjestelmä voimassa olevan jätevesiasetuksen mukaisesti. Kulku kiinteistölle tapahtuu olemassa olevan tieliittymän kautta.

Poikkeuslupa tarvittiin

Uudisrakennus toteutetaan poikkeusluvan turvin. Paimion ympäristölautakunta päätti viime tiistain kokouksessaan myös poikkeusluvan myöntämisestä.

Poikkeusta on haettu rakentamiselle paitsi Vistan osayleiskaava-alueen M-alueelle myös osittain yleiskaavan ”valtakunnallisesti arvokkaan maisemakokonaisuuden ohjeellisesti rajatulle alueelle”.

Lisäksi hoivakoti sijoittuu osittain maantien suoja-alueelle, joka ulottuu molemmin puolin noin 20 metrin etäisyydelle tien keskilinjasta.

Hakija on tähdentänyt, että vaikka uusi rakennus toteutetaan M-alueelle, niin vanhalle kentälle rakentaminen ei pilaa arvokasta maisemaa.

Nykyiset vanhat tien ja kentän välissä kasvavat, jo ikäloput koivut kaadetaan ja niiden tilalle istutetaan uudet kevyen liikenteen varaus huomioiden. Myös uudisrakennuksen ja pellon väliin on tarkoitus istuttaa uusia koivuja.

Sovitettavissa maisemaan

Paimion kaavoitus- ja ympäristötoimessa sekä ympäristölautakunnassa katsotaan, että rakentaminen ei aiheuta haittaa asema- tai yleiskaavoitukselle eikä alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Etäisyydessä viereisen maantiehen on huomioitu tieviranomaisen lausunto. Rakennuksen sijoituksessa sekä sen materiaaleissa ja värityksessä on huomioitu rakennuksen sijainti vanhan koulukiinteistön vieressä. Myös maantieltä rakennuksen suuntaan avautuvat näkymät on huomioitu.

Kaavoituspäällikön ja ympäristölautakunnan näkemys on, että pihajärjestelyjen ja istutusten sekä puuston avulla uudisrakennus on sovitettavissa osaksi valtakunnallisesti arvokkaan maiseman reunavyöhykettä.

Lisäksi katsotaan, että rakennuksen sijoituksen ja piha-alueiden suuntauksella on minimoitu mahdolliset haitat läheiselle luonnonsuojelualueelle.

Naapureita on kuultu ja muistutuksia on jätetty kaksi kappaletta. Hakija on huomioinut naapurien muistutukset ja ELY:n lausunnot tehden niiden pohjalta muutoksia hoivakodin sijaintiin.

Purkutöitä ei näköpiirissä

Ensi vaiheessa suunnitelma oli sellainen, että Veikkarin vanha koulurakennus – jossa lastensuojelun Veikkarin erityisyksikkö tällä hetkellä toimii – puretaan ja että uudisrakennus toteutetaan samalle paikalle. Museovirasto ei kuitenkaan antanut lupaa purkaa vuonna 1952 valmistunutta koulurakennusta.

Niinpä päädyttiin ratkaisuun, että nykyaikainen hoivakoti rakennetaan kokonaan uudelle kiinteistölle, joka muodostetaan koulun entisen pallokentän paikalle.

Uudisrakennuksen valmistuttua toiminta siirtyy vanhasta koulurakennuksesta uusiin tiloihin kokonaisuudessaan.

– Tällä hetkellä meillä on 12 asukasta, ja toiminta jatkuu suunnilleen samassa laajuudessa myös uudessa rakennuksessa, kertoo Familarin Paimion Veikkarin erityislastenkodin yksikönjohtaja Jaakko Söderström.

Mehiläisen kiinteistöpäällikkö Mikko Säilynoja toteaa, että Familarilla ei näillä näkymin tule olemaan jatkossa käyttöä Veikkarin vanhalle koulurakennukselle. Purkamisaikeita ei kuitenkaan ole.

– Rakennuksen kohtalo on avoin, mutta jos löytyy hyvä käyttötarkoitus ja kiinnostunut vuokralainen, niin olemme ideoille avoimia, Säilynoja sanoo.

– Rakennusta on kunnostettu ja ylläpidetty, joten se soveltuu monenlaiseen toimintaan – vaikkapa taiteilija-ateljeeksi – mutta se ei ole ihannekiinteistö erityislastenkotitoiminnalle.

Säilynoja kertoo Familarin kunnioittavan rakennuksen menneisyyttä ja siellä asuneiden ja koulua käyneiden muistoja ja suhdetta rakennukseen.

Säilynoja ja Söderström kertovat, että uusi hoivakotikiinteistö on tarkoitus toteuttaa Veikkariin varsin nopealla aikataululla.