Vistan risteyssillan korjaaminen alkaa Iso-Iivarintiellä

0
Tietyöt aiheuttavat liikenteelle hankaluutta käytännössä pitkin alkavaa kesää.

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Vistan risteyssillan korjaustyöt ensi viikolla. Korjaustyöt aloitetaan työmaan perustamisella ja pintarakenteiden purkamisella. Korjaus kestää loppusyksyyn.

Korjaustöiden aikana kaistanleveyksiä joudutaan rajoittamaan sekä ajoittain liikenne siirtämään yhdelle kaistalle. Vistan risteyssillan alittavan Turku-Helsinki moottoritien liikennettä haittaavat työt tehdään pääsääntöisesti yöaikaan. Kesän aikana tehtävien sillan pilareiden betonikorjausten ajaksi moottoritiellä on alennettu nopeus ja kaistoja kavennettu ja siirretty.

Sillasta uusitaan pintarakenteet, liikuntasaumalaitteet ja kaiteet sekä korjataan reunapalkit ja betonirakenteiden vauriot. Pintarakenteet korjataan vaiheittain.

Nopeusrajoitus on työmaalla 30 km/h, ja tienkäyttäjiltä toivotaan varovaisuutta työmaa-alueella liikkuessa.Työvaiheiden mukaan ajoneuvoliikenteen käytössä on yksi 4,0 m levyinen kaista tai kaksi kaistaa, joiden leveys on yhteensä 7,0 m. Liikenteen ollessa yhdellä kaistalla liikenteenohjaus hoidetaan käsiohjauksella tai liikennevaloilla. Kevyen liikenteen käytössä on korjaustöiden ajan yksi 2,0 m levyinen kaista.

Vistan risteyssilta on rakennettu 1994 ja sen pintarakenteet ovat tulleet peruskorjausikään. Liikennemäärä sillalla on n. 3 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Urakoitsijana korjaushankkeessa toimii Tehan Oy.