PÄÄKIRJOITUS Anna tilaa tiellä työskenteleville

0

Tietyöt ovat värittäneet monien liikkumista eritoten Turun Kehätiellä mutta myös muualla jo pitkään. Vaihtuvat reitit, kiertotiet ja rajoitukset tuppaavat välillä hämmentämään ja häiritsemään. Peimarin seudulla on käynnistymässä useita isoja työkohteita, kuten Paimiontien kevytväylä ja siltatyömaita. Kiertoliittymän rakentaminen 110-tiellä ja Kaaritiellä ovat nekin jo näköpiirissä..

Tällä viikolla alkoivat seudulla myös päällystystyöt, joiden vuoksi liikennettä saatetaan ohjata vain toiselle kaistalle ja vähintäänkin teillä voi olla selkeästi alennettu nopeusrajoitus.

Työmaat ja kiertotiet merkitään, rajoituskyltit ovat näkyviä, mutta valitettavan usein näkee, ettei liikenteenohjausta ja alennettuja nopeusrajoituksia oteta tarpeeksi vakavasti. Vaikka reitti on poikkeava tai kaventunut, liian moni ajelee kuin ei mikään poikkeaisi normaalista.

Poliisi kirjaa tietyömailla sattuneissa onnettomuuksissa vuositasolla keskimäärin 150 loukkaantunutta. Muutamia myös menehtyy. Läheltä piti- tilanteet ovat tietyöalueilla aivan liian tuttuja.

Väylävirasto tiedottaa rajoituksista ja poikkeustilanteista selkeästi, mutta jostain syystä tielläliikkujat edelleen jättävät ohjeistuksia ja varoituksia ellei aivan huomiotta, niin ainakin toissijaiseksi. Myös Liikenneturva viestittää joka vuosi isosta huolesta.

Työntekijöiden ja kaikkien liikenteessä kulkijoiden turvallisuuden nimissä ajonopeus ja ajotapa pitäisi aina sopeuttaa sellaiseksi, mitä tilanne edellyttää. Erityisen tärkeää se on työmaa-alueella. Tietyömerkkien pitäisi herättää kuljettaja siihen, että nyt saavutaan alueelle, jossa olosuhteet ovat normaalista poikkeavat. Vaikka tietyöalueella ei näkyvästi juuri sillä hetkellä olisi koneita ja tekijöitä, rajoitusmerkki kertoo silti, että työmaa on kesken ja siellä on jotain sellaista, minkä vuoksi nopeutta on syytä laskea rajoitusten mukaiseksi.

Tietyöalueella maltti on tärkeää. Tietyömaat reitin varrelta saa halutessaan selvitettyä jo ennen matkaan lähtöä joten reittivalintoja voi tehdä sen mukaan. Matkantekoon pitää varata riittävästi aikaa, jos tiedossa on liikenteen katkoksia. Jos esimerkiksi kaksi kaistaa yhdistyy, voi liikennettä sujuvoittaa niin sanotun vetoketjuperiaatteen avulla vuorotellen.

Tietyömaalla työskentelevät tekevät töitä sujuvan liikenteen hyväksi. On siis aika pieni toive, että me kulkijat osoitamme arvostusta tuolle työlle huomioimalla poikkeustilanteet ja tekijöiden turvallisuuden.

Varovaisuus ja valppaus on hyvä pitää lähiviikkoina mielessä siksikin, että kylvötyöt jatkuvat ja sen myötä teillä liikkuu paljon isoja ja hitaita maatalouden työkoneita.

Taina Tukia