PÄÄKIRJOITUS Uskalla ja halua äänestää!

0

Nyt on aika aktivoitua äänestämään. Keskiviikkona alkaa kuntavaalien ennakkoäänestys ja aika monessa yhteydessä on todettu, että ennakkoon äänestäminen on helppoa ja turvallista. Parin viikon kuluessa tai viimeistään vaalipäivänä löytyy varmasti sellainen hetki, jolloin kuka tahansa meistä ehtii äänestyspaikalle piipahtamaan. Kyse on enemmänkin tahdosta ja siitä, haluaako äänestää.

Nyt lähipäivien ja muutaman viikon kuluttua valitaan päättäjät, jotka käyttävät saamaansa valtuutusta meidän kaikkien yhteisten kunnallisten asioiden hoitamiseen seuraavat neljä vuotta. Monien ennusteiden ja mittareiden mukaan nämä vuodet ovat monissa kunnissa todella ratkaisevia. Nopeasti ajatellen edessä on ratkaisuja liittyen koronan jälkien hoitamiseen, lähipalvelujen järjestämiseen, ikääntyvän väestön palveluihin ja siihen, miten venytetään kunnan taloutta ilman, että jokin kolkka romahtaa.

Oikeastaan näissä vaaleissa on pitkälti kyse siitä, millaisen tulevaisuuden omalla kotikunnalla halutaan olevan.

Kunnissa ei tehdä maahanmuuttoon tai poliisin asemapaikkaan liittyviä päätöksiä vaan päätetään siitä, millaiset lähipalvelut ovat, millaiset tilat ovat vaikkapa varhaiskasvatuksen lapsilla ja koululaisilla. Erityisesti tämä tiedetään Sauvossa, jossa näitä ratkaisuja on jo tehtykin. Lähes kaikki keskustelut ja monet päätökset tulevat jatkossa kiertymään siihen, miten säilytetään hyvinvoinnissa ja palveluissa sellainen taso, että kuntalaisilla on vähintäänkin kohtalainen ellei hyvä olla. Ja miten tämä maksetaan. Näihin asioihin toivoisi siten myös ehdokkaita asettaneiden ryhmien ja ehdokkaiden näinä vaalien alusaikoina keskittyvän.

Äänestäminen on tärkeää, koska se on kaikille tasaveroinen tapa nostaa esiin erilaisia asioita ja painotuksia, samalla myös erilaisia pyrkimyksiä ja moniäänisyyttä. Äänet päätyvät kannatukseksi erilaisille poliittisille ryhmille ja näiden edustajille, ja tekevät päätöksenteosta nimenomaan sellaista, että siinä näkyy kuntalaisten kirjo. Jos äänestäminen ei kiinnosta jotain tiettyä kuntalaisryhmää, sen etua ja ajatuksia ei aja kukaan. Äänioikeuden käyttäminen on perusteltua siksi, että päätöksenteossa tulevat huomioiduksi monet eri näkökannat.

Sitä ei pidä pelätä, että päättäjistä tulisi kirjava joukko, sillä sellaisiahan ne ovat kuntalaisetkin! Mitä useampi äänestää, sitä moninaisempia, kirjavampia ja myös vastakkaisiakin ajatuksia se tuo päätöksentekoon. Demokraattinen päätöksenteko tarkoittaa sitä, että kaikki näkökulmat ansaitsevat nousta esiin, ja päätöksentekoprosessin on sitten työstettävä päätöksiä, jotka ovat enemmistön kannan mukaisia.

Jos olet tyytymätön siihen, miten asioita on hoidettu aiemmin, niin silloin sinulla pitäisi olla motivaatiota lähteä äänestämään ja vaikuttamaan sen puolesta, että tämä muuttuu.

Taina Tukia