VAALISOHVALLA-juttusarja : Joonas Taipaleenmäki sanoo suoraan mitä ajattelee  

0
Vammaisten asiat ovat Taipaleenmäelle henkilökohtaisesti sydäntä lähellä.

Paimio

Paimiosta kotoisin oleva Joonas Taipaleenmäki opiskelee Tampereella, mutta ei näe sitä esteenä kuntavaaliehdokkuudelle kotikaupungissa. Etäkokousten myötä kokouksiin pystyy osallistumaan helposti myös omalta kotisohvalta.

Taipaleenmäki sanoo, että Paimiossa on pienen kaupungin hyvät ja huonot puolet. Negatiivisena asiana hän on huomannut “pienet piirit”.

– Minua on vaivannut jo pitkään se, että kunnallisessa päätöksenteossa ei oteta huomioon kuntalaisia. Päätöksenteosta puuttuu avoimuutta ja minusta tuntuu siltä, että todellisuudessa muutama ihminen päättää täällä kaupungin asioista. Myös mediassa pitäisi tuoda enemmän esille kritiikkiä kaupungin johtoa kohtaan.

Ehdokas lähtisi lisäämään avoimuutta päätöksentekoon uusien päättäjien avulla.

– Ihmiset eivät muuta toimintatapojaan. Ne, jotka ovat aina toimineet tietyllä tavalla vuosikymmeniä, tulevat jatkamaan samaan tyyliin jatkossakin, Taipaleenmäki toteaa.

Avoimuuden lisäämiseksi ehdokas lisäisi kuntalaisten tietoisuutta kokousten kuuntelemisesta ja katselemisesta. Markkinoinnin avulla jokainen kuntalainen tietäisi, mistä voi seurata kokouksia niin halutessaan.

Positiivisena asiana hän näkee kaupungin sijainnin, turvallisuuden ja rauhallisuuden. Hän korostaa sitä, että näistä arvoista on todella tärkeää pitää huolta jatkossakin.

Ehdokas kuvailee itseään rehelliseksi ja suoraksi ihmiseksi. Ylen vaalikoneen vastauksista löytyy kärkkäitä mielipiteitä, mutta ehdokas ei lähde perumaan sanojaan.

– Minulla on vahva näkemys asioista ja seison sanomisteni takana. Olen myös valmis kuuntelemaan muiden mielipiteitä ja pohtimaan omaa ajatusmaailmaani.

Maahanmuutosta puhuttaessa Taipaleenmäki haluaa nostaa esille eron kriittisyyden ja kielteisyyden välillä.

– Maahanmuuttajien kuuluisi pyrkiä omavaraiseen elämiseen ja töiden tekemiseen, kuten meidän suomalaistenkin. Heidän kuuluisi myös haluta ja kyetä integroitumaan osaksi yhteiskuntaa. Odotan heiltä myös kiitollisuutta Suomea ja suomalaisia kohtaan. Tämä on kriittisyyttä, ei kielteisyyttä. Maahanmuuttovastaisuus on termi, jolla yritetään tehdä asioista mustavalkoisia.

Yliopistossa valtio-oppia opiskeleva ehdokas kertoo ymmärtävänsä politiikan lainalaisuuksia ja toimintatapoja. Opiskelujen myötä hän pystyy hahmottamaan poliittisen päätöksenteon kokonaisuutta paremmin.

Hän haluaa edistää vanhus- ja vammaispalveluiden laatua.

– Omakohtaisista syistä vammaisten asiat ovat minulle tärkeitä. Oman toimintakyvyn huonontuessa olen törmännyt ihmisiin, jotka ovat vielä pahemmalla tilanteessa kuin minä. Pelkään vammaispalveluiden leikkaamista, kun taloustilanne on huono.

Ehdokas etsisi säästöjä jostain muualta.

– Vanhat ihmiset rakensivat meille tämän maan, siitä pitää osoittaa heille kiitollisuutta.

Kymmenen kysymystä

1. Jos et olisi nykyisessä ammatissasi, mikä sinusta tulisi “isona”?

– Työskentelisin vammaisten oikeuksien puolesta.

2. Jos saisit valita yhden asian, minkä varmasti veisit läpi valtuustossa, mikä se olisi?

– Vanhus- ja vammaispalveluiden leikkausten estäminen.

3. Jos sinun pitäisi leikata 20% pois jostain kunnan taloudessa, ja lisätä 20% rahaa johonkin toiseen asiaan, mitä tekisit?

– Leikkaisin hallinnollisista kuluista ja ilmastohömpästä. Lisäisin rahaa vanhuksille ja vammaisille.

4. Kumpaan panostaisit, maaseudun vai taajaman elinvoimaisuuteen?

– Taajama.

5. Pitäisikö kunnan palveluita yksityistää vai luottaa enemmän kunnan palveluihin?

– Omakohtaisten kokemusten puolesta, laatu ja hinta huomioiden voi yksityistää.

6. Pitäisikö susia metsästää enemmän vai suojella?

– Metsästää, jos niistä on haittaa.

 

7. Pitäisikö koulumaailmassa olla erityisluokkia vai integroidaanko kaikki lapset samaan ryhmään?

– Erityisluokat, ongelmalapsien ongelmista ei pidä kärsiä kaikkien.

8. Pitäisikö maahanmuuttoa lisätä, pitää samana vai vähentää?

– Nollatoleranssi haittamaahanmuutolle. (Termi, joka tarkoittaa maahanmuuttoa, joka luo suuria taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia vastaanottavissa maissa. toim.huom.)

9. Miten parantaisit nuorten palveluita?

– Lisäisin heidän hyvinvointiansa panostamalla koulukuriin ja -rauhaan.

10. Mihin puolueeseen vaihtaisit, jos et voisi valita nykyistä? Mihin puolueeseen et vaihtaisi?

– En vaihtaisi mihinkään nykyisistä puolueista. Olisin valmis liittymään erääseen, tällä hetkellä kannattajakortteja keräävään puoluehankkeeseen.

Kysymme jokaiselta ehdokas sohvalla -juttusarjaan osallistuvalta 10 kysymystä, joihin täytyy vastata lyhyesti, ilman perusteluja. Ellei ehdokas ota kantaa, sekin kerrotaan.