Kulttuurirahasto myönsi 1,5 miljoonaa apurahoja tieteelle ja taiteelle

0
Selku sai apurahaa Vahtisten koulun kunnostukseen.Korjaustyöt rakennuksessa ovat edenneet yhdistyksen toimesta myös korona-aikana.

APURAHAT Varsinais-Suomen Kulttuurirahasto jakoi 11.5. apurahoina ja opintostipendeinä yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Kärkihankeapuraha, yhteensä 40 000 euroa, myönnettiin lasten ja nuorten kulttuuriharrastustoimintaan. Apurahan saivat Monikulttuurinen musiikkikasvatus ry ja Turun Nuori Teatteri ry. 10 000 euron palkinto myönnettiin Vastalääke ry:lle, luotettavan terveystiedon puolustajalle.

Tämän vuoden haussa apurahahakemuksia lähetettiin Varsinais-Suomen rahastoon ennätykselliset 1 150 hakemusta, joiden yhteissumma oli yli 20 miljoonaa euroa. Apurahoja myönnettiin yhteensä 117 kappaletta.

Paimiolaistaustaisesta Hertta ja Veikko Valtosen rahastosta jaettiin taas merkittävät avustukset. Toiseksi suurin yksittäinen apuraha 39 000 euroa myönnettiin nimenomaan Valtosten rahastosta dosentti Max Karukivelle työryhmineen tutkimukseen, joka koskee nuoruusikäisten laihuushäiriön vaikutusta aivojen rakenteeseen ja toimintaan sekä kehon aineenvaihduntaan. Valtosten rahastosta myönnettiin myös seuraavaksi suurin apuraha, 30 000 euroa apulaisprofessori Valtteri Kaasisen ja työryhmän tutkimukseen, joka koskee kofeiinin hermosoluja suojaavaa vaikutusta Parkinsonin tautia sairastavilla.

Paimion Sähkömuseosäätiö sr sai sähkön merkitystä elävöittävän ja kansantajuistavan sekä sähköalan ammattilaisten osaamista käsittelevän näyttelyn kehittämiseen 10 500 euroa. Sauvon Elävän Kulttuurin Seura sai Sauvon Vahtisten kulttuuritalon toimintaan yleisrahastosta 10 000 euroa. Yksittäisen merkittävän apurahan sai kaarinalainen lauluntekijä, ohjaaja Nina Erjossaari (Neiti Ö) lastensuojelun yksikköjen nuorille suunnattujen biisipajojen ja tarinallisen konsertin toteuttamiseen, Taidetta hoitolaitoksiin -apurahana. Sen suuruus oli 26 000 euroa.

Koronapandemian takia erityisesti taiteen apurahamyönnöissä korostuivat työskentelyapurahat, joihin Kulttuurirahasto myönsi kevään aikana lisätukea. Apurahoista reilu kolmasosa myönnettiin rahaston 36 nimikkorahastosta, jotka perustuvat siis yksityishenkilöiden ja yhteisöjen lahjoituksiin.

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka jakaa apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta kulttuurielämän eri aloille. Keskusrahaston haku on lokakuussa ja maakuntarahastoilla on yhteinen hakuaika tammi-helmikuussa. Varsinais-Suomen rahasto myöntää apurahoja Varsinais-Suomessa asuville tai syntyneille hakijoille sekä maakunnassa tehtävään tai siihen kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen, taiteelliseen työhön ja muuhun kulttuuritoimintaan.