Lomautuksia vähemmän: työttömyys vähenee

0

PAIMIO, SAUVO, KAARINA

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työtilastot kertovat, että työttömyys vähenee alueella nyt ripeämmin kuin koko maassa. Vuoden takaisesta määrä on vähentynyt 12 000 henkilöllä. Kyse on lähes tyystin lomautettujen määrän vähenemisestä, sillä lomautettujen määrä laski huhtikuussa vuoden takaisesta reilulla 11 000 hengellä.

Koronakriisin alussa lomautukset painottuivat vahvasti majoitus­ ja ravitsemisalalle, kauppaan ja muihin palveluihin. Varsinais­Suomessa lomautukset yleistyivät nopeasti myös teollisuudessa, johon lomautukset ovatkin alueella vahvimmin kohdistuneet. Lomautettujen määrän romahdettua vuodentakaisesta, työttömyys on alentunut merkittävästi kaikissa ammatti­ ja ikäryhmissä.

Paimiossa työttömyysaste on nyt 6,6, Sauvossa 5,7 ja Kaarinassa 8 prosenttia. Koko Varsinais-Suomessa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli huhtikuun lopussa 11,1 % eli 5,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (12,1 %).

Toukokuussa työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrät kääntyvät yleensä kasvuun. Todennäköisesti näin tapahtuu myös tällä kertaa.

Kuntien erot isot

Työttömien työnhakijoiden määrä oli pienempi kuin vuotta aiemmin kaikissa Varsinais­Suomen 27 kunnassa. Kuntien väliset erot työttömyydessä ovat merkittäviä. Työttömyysprosentti on korkein Turun kaupungissa (14,3 %) sekä alin Ruskolla (5,3 %).

Verrattuna koko maan tasoon (12,1 %) on työttömyysaste sitä alempi 25 varsinaissuomalaisessa kunnassa ja sitä korkeampi työttömyysaste oli Turun ja Salon ja kaupungeissa. 24 kunnassa työttömyys jää alle 10 % tason.

Nuoria oli työttömänä vähemmän kuin vuotta aiemmin lähes kaikissa kunnissa – ainoastaan Aurassa muutos oli päinvastaiseen suuntaan. Nuorten työttömien määrä väheni huhtikuun aikana yli puolessa Varsinais­Suomen kunnista.

Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vuoden takaista suurempi kaikissa kunnissa, vaikka määrä vähenikin parissa kunnassa huhtikuun aikana. Huhtikuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 7 500, mikä on 2 700 (+56 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Määrä kasvoi 350 henkilöllä huhtikuun aikana ja tätä kasvua on kestänyt vuoden ajan.

Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömistä oli 2 600, mikä on 500 (+25 %) enemmän kuin vuosi sitten. Kasvuvauhti on kiihtynyt viime kuukausien aikana.

Pitkäaikaistyöttömistä on alle 25-­vuotiaita 260 ja alle 45- ­vuotiaita 2 700 (37 %).

Työvoiman kysyntä on vahvassa kasvussa koko maakunnassa. Edelleen töitä on paikallisesti tarjolla mm. palvelualoilla ja maatalouden kausitehtävissä.