Kuntavaalit 2021: Paimiolainen, kehen luotat, kuka toiveisiisi vastaa?

0
Paimiolaiset haluavat lähes kiihkeän yksituumaisesti mukaan föliin, mutta sitä päätöstä eivät yksinään paimiolaiset valtuutetut voi tehdä.

Kunnallislehti esitti seitsemän kiperää kysymystä jokaiselle kesäkuun kuntavaaleissa (13.6.) mukana olevalle Paimiossa toimivalle puolueelle. Koska ehdokaslistoja/puolueita on paikkakunnalla kahdeksan, saatiin kysymyksiin yhteensä 56 vastausta.

Puolueet ovat vastausten perusteella pääosin tyytyväisiä päättymässä olevaan vaalikauteen. Oheisista vastauksista ilmenee laaja tyytyväisyys muun muassa vaalikauden kuluessa lainarahalla toteutettuihin mittaviin kouluinvestointeihin. Samaan hengenvetoon kuitenkin paheksutaan – tai vähintäänkin päivitellään – Paimion kaupungin runsasta velanottoa.

Paimiontien kevytväylän katsotaan tulevan tarpeeseen.

Varsin tyytyväisiä ollaan myös Paimion kaupungin nykyiseen elinkeinopolitiikkaan. Uutta, rohkeaa ja kunnianhimoista väreilyä on ilmassa. Myös Paimiontien kevytväylä saa runsaasti kiitosta. Samoin Jokipuiston alueen kehittäminen.

Velkaantumisen ohella huolta kannetaan muun muassa lisääntyvästä pahoinvoinnista, johon korona-pandemia on tuonut oman ikävän erityislisänsä. Myös palvelujen ulkoistaminen ja konsulttien käyttö askarruttaa.

Paimiolaiset haluavat lähes kiihkeän yksituumaisesti mukaan föliin, mutta sitä päätöstä eivät yksinään paimiolaiset valtuutetut voi tehdä.

Tulevan vaalikauden tärkeiksi tavoitteiksi mainitaan paitsi talouden ja yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen myös Föliin liittyminen, kuntalaisten hyvinvoinnin vahvistaminen, ennalta ehkäisevät palvelut sekä ympäristövaikutusten kirkaskatseinen huomioiminen.

Oheisia vastauksia on jonkin verran lyhennetty ja editoitu. Lisäksi Kunnallislehti on poistanut vääriä faktoja sisältäneet väitteet, koska niiden julkaisemisesta on myös toimitus vastuussa. Erityisesti perussuomalaisten vastauksissa Paimion talouden tunnusluvut eivät monin paikoin vastanneet lainkaan virallisesti vahvistettuja tilinpäätöstietoja.

KL:N KYSYMYKSET PAIMION POLIITTISILLE RYHMILLE:

1. Päättyvän vaalikauden plussat ja miinukset Paimiossa? Ja miksi?

2. Ryhmänne kolme tärkeintä tavoitetta tulevalla vaalikaudella?

3. Minkä arvioitte olevan tulevan vaalikauden isoin investointi Paimiossa?

4. Kertokaa konkreettisin esimerkein, miten Paimion taloutta ja tulopohjaa voidaan vahvistaa?

5. Miten ryhmänne aikoo edistää paikallista hyvinvointia ja elinvoimaa?

6. Minkä poliittisen ryhmän kanssa tulette tekemään yhteistyötä todennäköisimmin?

7. Ryhmänne paikkalukutavoite kuntavaaleissa?

Kokoomus: Yritysmyönteisyyttä, ennalta ehkäiseviä palveluita

Kokoomuksen edustajana kysymyksiin vastasi Joonas Wikman.

1. Plussat: Yhteistyö yli puoluerajojen on ollut hyvää ja sujuvaa. Yritysvaikutusarvioinnin pilotoinnin käynnistyminen sekä metsäpäiväkotihanke kuuluvat myös ehdottomiin kohokohtiin. Runsaat investoinnit ovat kohdistuneet koulukiinteistöihin, jotka ovat nyt hyvässä kunnossa.

Miinukset: Emme varmasti ole ainoita, jotka näkevät koronan erittäin isona miinuksena. Vuoropuhelu kärsi ja kaikki kokoukset siirtyivät etäaikaan. Myös ryhmäpalaverit ennen valtuustoja jäivät puuttumaan. Isona miinuksena edelleen jatkuva talouden alijäämä ja siitä seurannut velan kasvu.

Töitä Paimion talouden eteen on tehty, mutta vielä on matkaa, että saadaan alijäämä taitettua ylijäämäksi

2. Talouden ja yritysmyönteisyyden vahvistaminen sekä ennalta ehkäisevistä palveluista huolehtiminen, sisältäen sosiaali- ja terveyspalvelut. Lupaprosessien nopeuttaminen ja joustavan sekä asiakaspalveluhenkisen ketjun luominen aina tonttikyselystä lopputarkastukseen.

3. Investointiohjelmaa tarkasteltaessa, esiin nousee isoimpana uimahallin peruskorjaus kahdella ja puolella miljoonalla eurolla, jaettuna kahdelle vuodelle. Myös kevyen liikenteen väylän toteutus osuu alkavalle kaudelle.

4. Julkisen puolen optimoiminen mahdollisuuksien mukaan ja investointien tarkastelu ison suurennuslasin lävitse. Myös yritysmyönteisyyden lisääminen ja yritysten saaminen Paimioon tuovat vakautta tulopohjaan. Asiallisella kaavoituksella ja riittävällä tonttitarjonnalla kyetään pitämään Paimio muuttovoittoisena.

Huomiota on kiinnitettävä myös kilpailutuksiin ja niiden vaikutuksiin.

5. Laajentamalla liikuntamahdollisuuksia ja huomioimalla päätöksissä yritykset. Tekemällä yhteistyötä, sillä yhdistykset liikuttavat ja aktivoivat kaupunkilaisiamme.

Mahdollistamalla nykyisten yritysten pysyminen paikkakunnalla ja uusien syntyminen sekä tuleminen kaupunkiin. Olemalla mukana kaavoittamassa viihtyisiä asuinalueita

6. Yhteistyö yli puoluerajojen on yksi perusarvoistamme. Kaikkia tarvitaan, ja vilpittömästi toivomme, että yhteistyö kaikkien puolueiden kanssa paranee tulevaisuudessa.

7. Toivomme uusivamme paikkalukumme viime vaaleista, eli vähintään yhdeksän paikkaa. (Nyk. 9).

Keskusta: Vähemmän pahoinvointia, enemmän elinvoimaa

Paimion Keskustan vastaukset toimitti Kristina Karlsson.

1. Plussat: Vireä elinkeino- ja yritystoiminta. Mittavat kouluinvestoinnit on saatu lähes päätökseen. Onnistunut maanhankinta ja kaavoitus, asukasluku nousussa. Infra- ja muuta ympäristön korjausvelkaa on vähennetty.

Jokipuiston alueen kehittäminen sekä asunto- että vapaa-ajan paikkana on aloitettu, ja kylän keskelle on rakennettu Vähäjokipolku. Laadukkaat kaupungin ja yksityisten tarjoamat päiväkotipalvelut. Viihtyisät Senioriasunnot. Taloudellisesti onnistuneet ulkoistukset. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Paimion parantolan säätiö.

Miinukset: Velkaantumista ei ole saatu kuriin. Pienen vähemmistön pahoinvointi on edelleen olemassa ja koronan myötä valitettavasti myös lisääntynyt. Huumeongelma Paimiossa on myös lisääntynyt. Vistantien rautatiesillan alituskorkeuden korjausta ei ole saatu vielä tehtyä.

2. Panostetaan pahoinvoinnin ennaltaehkäisyyn (hyvinvointilautakunta), talouden sopeuttamiseen ja velan vähentämiseen. Tehdään toimenpiteitä elinvoiman kehittämisen ja asumisviihtyvyyden lisäämiseksi. Kuullaan kuntalaisia.

3 . Uimahallin remontti. Föliin liittyminen olisi myös tarpeellinen investointi. Velkamäärän pienentämiseksi tehtävä vain pakolliset korjaus- ja uusinvestoinnit.

4. Yritysten pitää kokea, että Paimioon on helppo tulla. Byrokratiaa pitää keventää ja lupaprosesseja nopeuttaa ”yhden luukun periaatteella”.

Pitää olla riittävä määrä erilaisia, kaavoitettuja teollisuus- ja yritystontteja reservissä uusia yrittäjiä varten.

5. Paimion Keskusta haluaa kuunnella vanhoja ja uusia kaupunkilaisia, ottaa ideoita ja asioita esille vaalien välilläkin. Ja luoda hyvät puitteet yritystoiminnan ”pöhinälle”.

Sosiaalitoimen henkilökunnan sitouttaminen, jotta perheillä/asiakkailla olisi sama tuttu asioidenhoitaja aina tarvittaessa. Myös paikallispoliisin saamineen kylään olisi rauhoittava asia. Yritetään kaikin tavoin edistää kaupunkilaisten hyvinvointia.

6. Yhteistyössä on voimaa. Kaikkien ryhmien kanssa voidaan toimia, ja asiathan ne lopulta ratkaisevat.

7. Kymmenen valtuutettua. (Nyk. 8).

Yhdeksi viime aikojen ilonaiheeksi nähtiin muun muassa Paimion parantolan säätiön perustaminen.

SDP: Vähemmän konsulttien käyttöä

Paimion sosiaalidemokraatit, Sari Rannikko.

1. Plussat ensin. Kevyen liikenteen väylä Tammisiltaan, joka on tärkeä paitsi turvallisuuden myös terveyden edistämisen näkökulmasta. Jokipuiston valmistuminen ja esteettömyys on hieno asia kaikenikäisille. Paimion palvelut monipuolisia ja toimivia, se on erityisen tärkeää. Ympäristöstä välittäminen on noussut uudelle tasolle, ja Paimio on Hinku-kunta. Aurinkopaneelejakin on asennettu jo useaan kohteeseen. Paimiossa on myös toimiva ja vetovoimainen musiikkiopisto. Koulut ovat peruskorjattuja, turvallisia oppimispaikkoja. Plussaa on myös, ettei tuulivoimalahanke ole toteutunut.

Sitten miinukset. Asioiden käsittely on kiireistä, ja päätöksiä joudutaan tekemään liian nopeasti, vajavaisilla tiedoilla. Konsultoinnit yksipuolisia. Se tieto ei kaikilta osin vastaa todellisuutta.

2. Pidämme paimiolaisten ympäristöstä huolta. Panostamme perheiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ikäihmiset ovat arvokas osa kuntaamme, joten monipuolisempaa asuntotuotantoa siitäkin syystä.

3. Föliin liittyminen ja Uimahalli Solinan peruskorjaus. Tammisillan kevyen liikenteen väylä.

4. Vähemmän konsulttien käyttöä ja enemmän oman kunnan osaamisen käyttöä. Paimion loistavan sijainnin esiintuominen, koska sillä saadaan lisää asukkaita. Yrityksiä kuntaan tuomaan työpaikkoja. Enemmän lähikuntien välistä yhteistoimintaa. Kunnan hankintoihin ja hankintojen kilpailutuksiin kontrollia.

5. Ennaltaehkäisevää toimintaa, josta säästöä muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin. Peruspalvelut säilyttäminen korkealla tasolla, koska hyvät peruspalvelut tuovat asukkaita. Myös infran tulee olla kunnossa, jotta kunta voi kehittyä ja saavuttaa haluamansa kilpailukyvyn.

Jokirannan elävöittäminen erilaisin tempauksin ja kulttuuritoimin: esimerkiksi pieniä myyntikojuja varsinkin kesäaikaan.

6. Haluamme tehdä kaikkien kanssa rakentavaa yhteistyötä. Olemme valmiita kehittämään yhteistyötä entisestään.

7. Runsas, kuten ennenkin. (Nyk. 8).

Vasemmistoliitto: Lapset ja nuoret. Föli ja juna.

Vasemmistoliiton Paimion osaston puolesta kysymyksiin vastasi Tomi Nieminen.

1. Kevyen liikenteen väylä Tammisiltaan. Kirjaston aukioloaikojen laajentuminen. Jokipuiston alueen kehittyminen. Kaupungin elinkeinopolitiikan aktivoituminen. Paimion parantolasäätiön perustaminen. Vistan yhtenäiskoulun saneerausten jatkuminen. Liittyminen Hinku-kunnaksi. Jalankulun- ja pyöräilyn edistämisohjelma sekä ympäristöohjelma.

Miinuksena voidaan todeta rahoituspohjan pirstaloituminen ja hankerahoituksen lisääntyminen, palvelutuotannon ulkoistamiskehitys, lastensuojelun ongelmien lisääntyminen ja työpaikkaomavaraisuuden laskun jatkuminen.

2. Lapsiin ja nuoriin panostaminen. Tämä pitää sisällään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämisen, esiopetuksen siirtämisen kaupungin omaksi toiminnaksi, lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamisen ja panostamisen ennaltaehkäisevään lastensuojeluun.

Kohtuuhintainen, vähäpäästöinen, sujuva ja esteetön joukkoliikenne. Se on inhimillisesti, taloudellisesti ja ekologisesti järkevää. On liityttävä Föli-alueeseen ja tuettava Turku-Paimio-Salo -paikallisjunahanketta.

Asumiseen ja asuinympäristön laatuun ja viihtyisyyteen panostaminen. Edellytysten luominen monipuolisempaan asuntotuotantoon koko kaupungin alueella.

3 . Tuleva vaalikausi tulee olemaan investointien osalta maltillinen. Suurimmat investoinnit uimahalli ja Vistan koulun jäljellä olevat saneeraushankkeet.

4. Ainoa merkittävä tapa vaikuttaa tulopojan laajentamiseen on verotuottojen lisääminen. Se ei automaattisesti tarkoita veroprosenttien nostoa, vaikka sitäkin seikkaa pitää olla valmis tarkastelemaan. Parhaita keinoja verotuottojen lisäämiseen ovat asukasmäärän hallittu kasvu, työllisyysasteen nosto, työpaikkaomavaraisuuden lisääminen – eli jo olemassa olevien yritysten menestyminen – sekä uusien yritysten saaminen Paimioon.

Tärkeää on myös panostaa ennaltaehkäisevään työhön ja matalan kynnyksen palveluihin. Näin mahdollistuu nopea puuttuminen ongelmiin, ja samalla vältetään raskaammat ja kalliimmat toimenpiteet ongelmien pitkittyessä.

5. Kuntavaaliteemamme on elinvoimainen Paimio. Elinvoima tarkoittaa Paimion kykyä menestyä nyt ja tulevaisuudessa. Vahva kuntatalous ylläpitää elinvoimaa.

Elinkeinoelämän tuella lisätään työpaikkojen määrää, sillä ilman työtä ja työpaikkoja ei ole verotuloja. On tärkeää, että elinkeinot kehittyvät ja että yrittäjyys vahvistuu. Kuntalaisten määrällä ja toimivalla huoltosuhteella taataan hyvin rullaavat palvelut.

6. Todennäköisimmin teemme yhteistyötä SDP:n ja Vihreiden kanssa. Se yhteistyö on toiminut hyvin. Pitää toki todeta, että lähes kaikkien valtuustoryhmien kanssa on ollut yhteisiä asioita. Emme sulje etukäteen yhtään valtuustoryhmää pois. Yhteistyön tekeminen riippuu käsiteltävistä asioista ja mahdollisista yhteisistä intresseistä.

7. Tavoitteena on pitää paikkaluku ennallaan. (Nyk. 4).

Vihreät: Föli ja kiertotalous-hub

Paimion Vihreiden vastaukset, toimitti Sari Mäkiö.

1. Teimme aloitteita, joihin saimme muut valtuustoryhmät mukaan. Niistä merkittävin oli aloite Föliin liittymiseksi. Skeittipuiston rakentaminen oli myös hieno saavutus, aloitteeseen lähtivät kaikki ryhmät mukaan. Hienoa on myös, että kaupunki osallisti asukkaitaan toteuttamalla kuntalaisille kyselyn koskien skeittipuistoa. Teimme aloitteen aurinkopaneeleista edellisellä valtuustokaudella, ja tällä kaudella ne huomioitiin suunnittelussa. Kevytväylän rakentaminen Tammisiltaan alkoi.

Tämän vaalikauden miinukseksi voitaneen todeta, että valtuuston kokouksissa on ollut epäasiallista käytöstä. Valtuusto on kunnan ylin päättävä elin, ja siellä tulee toimia arvokkaasti. Eri mieltä voi olla, ja mielipiteensä tulee ilmaista, mutta asiat edellä ja toisia kunnioittavasti.

2. Toimiva joukkoliikenne, myös Salon ja Sauvon suuntaan. Pidetään huolta Paimion elinvoimasta. Huomioidaan ympäristövaikutukset päätöksenteossa.

3. Uimahallin remontti.

4. Kiertotalous-hubin ennakkoluuloton kehittäminen, jotta saadaan kuntaan lisää yrityksiä ja työpaikkoja ja sitä myötä verotuloja.

Jotta Paimio olisi yrityksille houkutteleva ja kannattava valinta, tulee tarjolla olla kilpailukykyisiä ja monipuolisia toimitiloja ja yritystontteja. Lisäksi kunnan tulee tehdä hankintansa niin pitkälti kuin mahdollista paikallisilta tuottajilta ja yrittäjiltä.

Paimion kannattaa jatkaa sellaisella hyvällä tonttitarjonnalla, joka houkuttelee kuntaan uusia asukkaita.

On investoitava fiksusti niihin hankkeisiin, jotka mahdollistavat kaupungin kasvun myös tulevaisuudessa

5. Kuuntelemme kuntalaisia ja teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yksi tavoitteemme on parantaa palveluita lisäämällä terveyskeskuksen ilta-aikoja. Teimme tänä vuonna aloitteen paimiolaisten asunnottomien määrän selvittämisestä, jolla pyrimme syrjäytymisen ehkäisemiseen.

6. Yhteistyö onnistuu kaikkien ryhmien kanssa. Riippuu paljon asiasta, minkä ryhmän kanssa olemme kulloinkin samaa mieltä.

7. Aina pitää lähteä parantamaan suoritusta. Ehdokaslistamme on määrältään tuplaantunut ja ehdokkaat loistavia, joten rohkenemme tavoitella vähintään neljää paikkaa näissä vaaleissa. (Nyk. 3).

KD: ”Kolmas sektori aktiivisemmin mukaan”

Kristillisdemokraattien vastaukset sähköpostitti Kimmo Jalonen.

1. Plussat: Tammisillan kevytväylän toteutuminen. Hanke, jota on ajettu monta valtuustokautta. Saadaan toimiva pyörätieyhteys Turkuun saakka.

Koulujen peruskorjausten valmistuminen. Paimiossa on nyt hyvät ja terveelliset koulutilat, mikä on kilpailuvaltti opettajia palkattaessa. Paimion sairaalan säätiöiminen ja sitä kautta kansainvälisen nähtävyyden parempi hyödyntäminen. Ammattimainen yritystonttien markkinointi: uskalletaan rohkeasti hakea Paimioon uusia yrityksiä, myös suurempia toimijoita. Kiertotalousklusteri on toteutumassa.

Miinukset: Nuorten ja perheiden pahoinvoinnin lisääntyminen. Korona-aika on lisännyt pahoinvointia. Talouden heikko tilanne. Vaikka Paimio on Perlaconin selvityksen mukaan yksi Suomen tehokkaimmin palvelunsa tuottavista kunnista, niin rahat eivät silti riitä. Valtionosuusjärjestelmä on Paimiota vastaan.

2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen. Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen. Ikäihmisten palveluihin panostaminen ja yksinäisyyden sekä turvattomuuden ehkäisy.

3. Uimahallin peruskorjaus tullee olemaan suurin investointi. Se on kuitenkin välttämätön, jos ja kun halutaan pitää uimahalli Paimiossa. Uimahalli on loistavaa ennaltaehkäisevää toimintaa.

4. Yritystoiminnan laajentuminen. Uusien asukkaiden saaminen Paimioon, Tiukka talouskuri. Kustannustehokkaat, mutta laadukkaasti hoidetut palvelut.

5. Paimiossa tulee laittaa paikat kuntoon ja panostaa viihtyvyyteen. Viihtyisä elinympäristö luo positiivisuutta ja tuo uusia asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita. Viihtyisä asuinympäristö on turvallinen paikka asua ja elää.

Lisätään yhteisöllisyyttä. Ehkäistään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Varmistetaan että jokainen pysyy mukana. Otetaan kolmas sektori entistä aktiivisemmin mukaan toimijaksi.

6. Kristillisdemokraatit on erittäin yhteistyökykyinen puolue. Tulemme toimeen kaikkien puolueiden kanssa ja kykenemme tekemään yhteistyötä joka suuntaan.

7. Kolme valtuutettua. (Nyk. 2).

PS: ”Täyttä vauhtia ajettu velkavuoreen”

Perussuomalaisten kannat toi julki Martti Mäkinen.

1. Miinukset: Paimion kaupunkikonsernilla on kymmeniä miljoonia euroja velkaa, mutta silti investoidaan velkarahalla. PS-ryhmä on laatinut monta valtuustoaloitetta, jotta velkakuormaan herätään ja ryhdytään vähentämään kulutusta. Tämä on Titanic-taloutta, täyttä vauhtia on ajettu velkavuoreen.

Konsultti kävi vakuuttamassa valtuustolle, että Paimion asiat ovat kunnossa ja hyvin hoidettuja. Emme hyväksy tätä väitettä. Paimio kuuluu huonoimpaan desiiliin kuntien velkavertailussa.

Kaupunginhallitus tekee velkapäätöksiä kaupungin johdon myötävaikutuksella. Paimiossa velkojen hyväksyntä tulisi tehdä valtuustossa. Teimme valtuustoaloitteen: ei toimenpiteitä.

Marinin hallituksen miljardit pelastivat Paimion talouden tuloksen. Ilman hallituksen koronatukipakettia Paimio olisi joutunut supistamaan kulujaan voimakkaasti. Huono taloustilanne tulee kaikessa karmeudessaan esille vaalien jälkeen. Siitä huolimatta Paimio ja ELY-keskus päättivät, että keskustan ja Tammisillan välille rakennetaan pyörätie.

Uusi vanhusten tehostettu palveluasuminen, mallia Esperi, rakennettiin, ja heti aloitettiin surkea taistelu hoitohenkilöstön mitoituksesta.

Kotona asuvien vanhusten asuminen on surkeaa ja ongelmallista, jos vakavat sairaudet kuormittavat näitä kunnalle veroja maksaneita iäkkäitä kuntalaisia.

Junaliikenteen saaminen Paimioon on ajatuksena aivan väärä, kuka maksaa junat ja niiden aikataulujen pituudet. Vastustimme tätä esitystä turhana.

2. Paimion kaupungin velkakuormaa on vähennettävä. Teimme valtuustoaloitteen, mutta siihen ei tartuttu.

Sote-uudistus on saatava kunnialla ja kustannuksia leikaten maaliin ja mitään kunnan monopolitoimintaa ei saa syntyä, sosialisointia ei saa syntyä.

Asumista Paimiossa tulee lisätä. Teollisten toimipaikkojen syntymistä tulee edesauttaa ilman Paimion suuria tukiaisia.

3. Paimio ei saisi investoida yhtään euroa mihinkään tällä velkakuormalla.

4. Paimion on aloitettava se vaikea menojen leikkaaminen. Olemme jo velkaa kymmeniä miljoonia euroja, niin velkaa ei voi kasvattaa, tai joku naapurikunta ottaa Paimion kyläpahasekseen.

Kaupungin tulee hoitaa valtiovallan sälyttämät tehtävät, mutta riittävällä rahoituksella. Ainoa tehtävä on lopettaa yli varojensa eläminen. Tulopohja paranee, kun uusia töitä tekeviä ja veroja maksavia kuntalaisia muuttaa asumaan Paimioon. Teollisuutta ei voi ostaa tulemaan Paimioon paimiolaisten verorahoilla.

5. Tarvitsemme lisää töitä tekeviä ja veronsa maksavia kuntalaisia. Asunnon rakentamisen tulee olla lupateknisesti nopeaa ja järkevää. Tällöin kunnan palvelujen tulee olla vähintään maakunnallisesti kilpailukykyisiä ja veroprosentti siedettävä. Paimiosta eivät saa lähteä pois paikalliset yrittäjät, kuten meillä on tapahtunut koko ajan.

6. Olemme valmiit tekemään kaikkien kanssa yhteistyötä Paimion kaupungin talouden ja paimiolaisten elinolosuhteiden parantamisessa.

7. Perussuomalaisten paikkalukutavoite voisi olla alueella 4-7 äänimäärästä riippuen. (Nyk. 1).

Perussuomalaisten listauksessa ei ole päättyvään vaalikauteen liittyen lainkaan plus-merkkisiä sanottavaa. Isoja miinuksia sen sijaan runsain mitoin. Kuvassa perussuomalaisten ainoa nykyinen valtuutettu, vuolaista “Titanic-puheenvuoroistaan” tunnettu Martti Mäkinen. Perussuomalaisten oma arvio on, että tulevien vaalien myötä heidän paikkalukunsa Paimion valtuustossa vähintäänkin nelinkertaistuu, enimmillään jopa seitsemänkertaistuu.

 

Myös ”Liike Nyt” suree velkataakkaa

Liike Nyt -ehdokaslistan näkemyksiä valottaa Heikki Olenius.

1. Liike Nyt on ensimmäistä kertaa mukana vaaleissa Paimiossa. Talous on teemana vahvasti meillä. Olen seurannut Paimion päätöksentekoa ja mielestäni siellä talouskuri ei ole aivan pitänyt. Velkataakka on kasvanut koulujen yms. peruskorjausten takia. Nyt on pakko kiristää, ja miettiä, millä saadaan velkaa maksettua. Muutoin on vaarassa Paimion itsenäisyys.

2. Talous: Liike Nyt haluaa saada kunnan talouden suunnan kääntymään. Velkataakan takaisinmaksuun tulee kiinnittää iso huomio. Yrittäminen: haluamme Paimioon lisää yrityksiä ja kannustamme täällä jo toimivia yrityksiä laajenemaan. Tätä kautta saadaan paikkakunnalle työpaikkoja ja veroeuroja. Koulutus: Emme halua tiukassakaan taloustilanteessa tinkiä koulutuksesta, koska se kostautuu myöhemmin.

3 . Näkemyksemme mukaan – tässä taloudellisessa tilanteessa – uimahallin peruskorjaus on isoin investointi seuraavalle neljälle vuodelle.

4. Liike Nyt haluaa kunnan tukevan uusien yritysten sijoittumista alueelle kaikin käytettävissä olevin keinoin. Kaikkinainen verojen korotus laskee kunnan houkuttelevuutta asuinpaikkana ja yritysten kotipaikkana, joten verojen korotus on aivan viimeisiä keinoja. Lainaa voidaan ottaa silloin, kun nähdään että se on pitkällä tähtäimellä kannattavaa. Esimerkiksi jos on kyse uuden teollisuusalueen infran toteuttamisesta.

Kautta linjan korostamme tarkan euron politiikkaa silloin, kun ei ole kyse lakisääteisistä menoista.

5. Haluamme saada kaikki kunnan alueella olevat liikunta- ja koulutilat kuntalaisten ahkeraa käyttöön. Jäähalliin tulee saada kunnan kustantamia yleisövuoroja riittävästi, ja myös hiihtoputken kohdalla voitaisiin kokeilla kaupungin vapaavuoroja.

6. Yhteistyö kaikkien valtuustoryhmien kanssa on mahdollista, jos näkemyksemme kohtaavat. Uskoisin että eri asioissa eri tulee erilaista yhteistyötä.

Liike Nyt hoitaa asiat kuntalaisten parhaaksi, emme aatteellisen linjauksen mukaan.

7. Liike Nytillä on yksi ehdokas listalla, joten tavoitteena on saada yksi valtuustopaikka. (nyk. 0). Seuraavissa vaaleissa tavoitteenamme on moninkertaistaa ehdokasmäärä.