Paimion uudet päättäjät saavat läppärin tarvitessaan

0

PAIMIO Kesäkuun vaaleissa valittavat uudet valtuutetut, kaupunginhallituksen ja lautakuntien varsinaiset jäsenet saavat tarvitessaan tietokoneet luottamustoimen hoitamista varten. On pidemmällä tähtäimellä edullisempaa hankkia koneet käyttöön sähköisten kokousjärjestelmien käyttöä varten, kuin maksella korvauksia omien koneiden käytöstä.

Korona-ajan hybridi- ja etäkokousjärjestelyjen myötä on kasvanut päättäjien tarvitseman tietoteknisen avun tarve ja sitä on tietenkin lisännyt ja hankaloittanut se, miten erilaista laitekantaa päättäjillä on käytössään. Tietoteknisen tuen antaminen on huomattavasti helpompaa, jos laitekanta on yhtenäinen.

Kaupunki hankkii siis jatkossa standardoituja leasing-tietokoneita valtuutetuille, kaupunginhallituksen ja lautakuntien varsinaisille jäsenille, eli niille, joilla tähän asti on ollut oikeus työkalukorvaukseen. Kannettava tietokone on tarkoitettu ainoastaan luottamustoimen hoitamista varten ja jos päättäjä on estynyt osallistumaan kokoukseen, kone luovutetaan tarvittaessa varajäselle.

Kannettavaan tietokoneeseen asennetaan luottamustoimen hoitamiseen tarvittavat sovellukset. Luottamushenkilöille tulee kaupungin sähköposti luottamustoimen hoitamiseen. Valtuustokauden päätyttyä koneet kerätään takaisin ja palautetaan rahoitusyhtiölle.

Jos luottamushenkilö haluaa käyttää jatkossakin omaa konettaan, se on mahdollista, mutta silloin pitää itse vastata laitteiden toimivuudesta, huollosta ja ylläpidosta sekä tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta, eikä työkalukorvauksia enää makseta. Päättyvällä valtuustokaudella valtuustossa, hallituksessa ja lautakunnissa on ollut 105 eri henkilöä, ja heistä 69:lle on maksettu työkalukorvausta.

Työkalukorvauksen kustannukset ovat olleet kaupungille noin 17 000 euroa vuodessa ja 67 800 euroa valtuustokaudessa. Leasing-kustannukset vuodessa ovat noin 10 100 euoa vuodessa ja 40 300 euroa valtuustokaudessa. Muutoksella arvioidaan siis saatavan vajaa 7000 euron vuotuiset säästöt eli 27 400 euroa valtuustokaudessa. Nykymallissa luottamushenkilöiden sähköisen järjestelmän kustannukset, kun huomioidaan myös varajäsenten ohjelmistojen lisenssimaksut, ovat noin 36 700 euroa vuodessa ja 146 700 valtuustokaudessa. Ehdotetussa toimintamallissa ne ovat 29 800 vuodessa ja 119 300 valtuustokaudessa.