Piikkiössä äänestetään Pontelassa

0
Vaalitoimitsija Heli Huovala otti vastaan Maija Ruohosen ennakkoäänen.

KAARINA/ Eeria Niskakoski

Ennakkoäänestys alkoi Piikkiössä keskiviikkona yhdeksältä aamulla. Paikka oli siirtynyt koronapandemian vuoksi tutusta Piikkiön kirjastosta Pontelaan, jossa tilat ovat väljemmät turvavälien säilyttämiseksi. Turvallisuudesta huolehditaan kasvomaskisuosituksella, käsidesi-pisteillä ja muoviplekseillä.

Äänestämisreitti on myös yhdensuuntainen kontaktien vähentämiseksi. Sisään tullaan etuovesta ja äänestämisen jälkeen poistutaan keittiön kautta sivuovesta. Pontelassa ei nähdä äänestysuurnaa, vaan äänet sinetöidään kirjekuoriin.

Monien mielestä ennakkoon on kätevää tulla äänestämään, jos on menoja lähialueella.Ensimmäiset äänestäjät kommentoivat, että kansalaisvelvoite on järkevää tulla hoitamaan pois alta, jos on hyvä aika. Muita syitä ennakkoäänestämiseen ei tarvita. Toisaalta äänestämään tullaan myös varmuuden vuoksi.

– Jos vaikka sairastuu, toteaa Maija Ruohonen .

Pontela on hyvä äänestyspaikka

Koronaviruksesta ja turvatoimista huolimatta äänestys sujuu Pontelassa haastateltavien mielestä yhtä hyvin kuin aiempina vuosina. Kasvomaskit ja turvaväleistä huolehtiminen ei tänä aikana ole uutta. Äänestyspaikan vaihtumista on kommentoitu suuntaan jos toiseen, mutta paikan päällä asiaa pidetään hyvänä.

– Pontela on paljon parempi äänestyspaikka, täällä tilaa on enemmän, Kirsti Kaukonen tokaisee.

Vaalivirkailija Heli Huovala toteaa kuulleensa myönteistä palautetta Pontelasta äänestyspaikkana. Vaikka ennakkoäänestys aikaa on pidennetty viikolla ruuhkien välttämiseksi, on Pontelassakin tietyt ajat, jolloin väkeä saapuu enemmän.

– Ensimmäinen ja viimeinen äänestyspäivä on ruuhkaisimmat, Huovala toteaa.

– Aamuisin avaamisaikaan väkeä saapuu eniten, loppupäivän äänestäjiä tulee satunnaisemmin, Marianne Hopiavuori täydentää.

Tavallisesti aamupäivisin äänestämässä käy enemmän ikäihmisiä ja iltapäivällä neljän jälkeen suurin osa äänestäjistä on työikäisiä. Pontelaan tullaan äänestämään myös kauempaa Kaarinasta, sillä Pontelassa oletetaan olevan rauhallisempaa kuin keskustassa.

Korona ei vaikuta valintaan

Poikkeukselliset olot eivät ole ennakkoonäänestäneiden mielestä vaikuttaneet ehdokasvalintaan. Vaalien siirtyminen ei ole niin ikään horjuttanut päätöstä. Ehdokkaan valinta on monien mielestä ollut helppoa.

– Helppoa, koska vaimoni on ehdokkaana, Harri Lehtonen naurahtaa.

Joillekin ehdokas on ollut varma valinta jo vuosien ajan.

Keskustelussa haastateltavien kanssa tuli esiin konkreettisia toiveita Piikkiön suhteen. Uusista veneenlaskupaikoista terveyskeskuksen toiminnan kehittämiseksi jaettiin erilaisia ajatuksia. Piikkiö nähtiin varjoon jääneenä paikkana, jolloin toivottiin uutta toimintaa alueelle. Myös bussiliikenteen lisäämistä syrjäisemmille seuduille toivotaan. Kirsti Kaukonen on taas huomannut, että haja-asutusalueella on vaikeaa saada rakennuslupaa, vaikka oma tonttikin olisi jo valmiina, ja toivoisi tähän muutosta.

– Olisi hyvä, jos asioista tiedotettaisiin enemmän muuallakin, kuin netissä. Kaikilla ikäihmisillä ei ole nettiä eikä sitä välttämättä osata käyttää, kertoo puolestaan Kosti Kaustio . Julkisten puhelinnumeroiden saaminen netin ulkopuolelta tuntuu vaikeammalta nykyaikana.

Monien mielestä Piikkiö on nykyiselläänkin hyvä ja toimiva paikka.