Piikkiössä uusitaan öiseen aikaan ratapölkkyjä

0
Välivarastoituja betonisia ratapölkkyjä Littoisten entisen aseman liepeillä perjantaina 21. toukokuuta. Ratapölkkyjen vaihto aloitetaan Piikkiön liikennepaikalta, mistä työ etenee kohti Turun Kupittaata.

KAARINA

Destia Rail Oy toteuttaa Väyläviraston tilaamana rautatieverkoston perusparannustöitä Piikkiön ja Turun Kupittaan välillä. Työn etenemissuunta on Piikkiöstä Kupittaalle.

Rautatien päällysrakennetta – muun muassa betonisia ratapölkkyjä – vaihdetaan noin kymmenen kilometrin matkalla.

Valmistelevia töitä on tehty yöaikaan aikavälillä kello 22.30–05.00. Valmistelevien töiden on määrä päättyä 28. toukokuuta eli kuluvan viikon perjantaina.

Mikäli aikataulussa pysytään, alkaa päällysrakenteen yöaikainen vaihtotyö lauantaina 29. toukokuuta jatkuen kesäkuun 7. päivään saakka.

Ellei töitä ehditä saada valmiiksi 7.6. mennessä, jatketaan työntekoa öisin 10. kesäkuuta alkaen.

Päällysrakenteen vaihdon viimeistely suoritetaan joka tapauksessa vasta kesäkuun 10. päivän jälkeen.

Arkisin kaikki yötyö tapahtuu aikahaarukassa kello 22.30–05.00, mutta jos esimerkiksi viimeistelytyöt ulottuvat viikonloppuun saakka, saattaa työnteko rata-alueella jatkua jopa kello 8.30:een saakka aamulla.

Työskentely ajoittuu öiseen aikaan siksi, koska matkustajajunaliikenteelle ei haluta tuottaa häiriöitä.

Suurin meluhaitta aiheutuu Piikkiön liikennepaikan alueella tapahtuvasta raidesepelin lastauksesta sepelivaunuihin.

Sepeliä lastataan 31.5.–17.6 välisenä aikana ympäri vuorokauden. Lisäksi Piikkiön asemanseudulla varastoidaan sepeliä, betonipölkkyjä ja pienmateriaaleja. Alue toimii myös koneiden säilytyspaikkana ja työmaatukikohtana.

Piikkiössä ratalinjalla on myös pistemäinen louhintakohde. Se sijaitsee Pukkilan paikkeilla ja siellä työskennellään aikavälillä 30.5–2.6. välisenä ajankohtana päiväsaikaan. Oletuksena on, että kallio murskaantuu Rammer-iskuvasaralla, mutta ellei niin käy, suoritetaan alueella yhden päivän mittainen louhintatyö.

Destia Rail on lähestynyt radanvarren asukkaita kirjeitse ja pahoitellut ratatöistä mahdollisesti aiheutuvaa melua ja tärinää.

Kyse on siis rautatieverkoston perusparannustöistä eikä – ainakaan suoranaisesti – mahdolliseen ”Tunnin junaan” ja kaksoisraiteeseen liittyvistä toimenpiteistä.