VAALISOHVALLA-sarja: Kunta on kuntalaisia varten 

0
Sauvon kauniista luonnosta on helppo nauttia.

SAUVO

Vasemmistoliiton ehdokas Miia Nikulainen on saanut kokea, miltä tuntuu, kun kuntalainen ei pysty vaikuttamaan tarpeeksi kunnan asioihin. Koulun sisäilmaongelmista kärsineet lapset saivat Nikulaisen toimimaan terveemmän Sauvon puolesta.

– Kun koulua remontoitiin täällä, jäljelle jätettiin vanhoja rakenteita. Vanhoihin rakenteisiin oli kuitenkin jäänyt sädesientä, koska paikkoja ei tutkittu tarpeeksi huolellisesti. Sädesientä ei poistettu vaan se tiivistettiin. Olin itse koko ajan sen kannalla, että kaikki rakenteet tulee tutkia huolellisesti ja moni muukin vanhempi oli kanssani samaa mieltä. Meitä ei kuitenkaan kuunneltu tarpeeksi.

Koulun sisäilma ryhmässä mukana oleva Nikulainen kertoo, että asiantuntijat tarkkailevat nyt koulun tilannetta jatkuvasti. Lasten hyvinvointi on Nikulaiselle todella tärkeää ja hän on tyytyväinen, että keskustelu koulun tilanteesta on muuttunut rakentavaksi ja ilmapiiri on nykyään parempi kuin aiemmin.

Ehdokkaana Nikulainen ei kuitenkaan halua näyttäytyä yhden asian ihmisenä. Sauvon mahdollisuuksista puhuttaessa hän nostaa esille luonnon, matkailukohteet ja innovatiivisen yrittämisen.

– Sauvossa on hyvä olla ja elää. Täällä on ollut turvallista olla myös korona-aikana ja ihmiset pitävät toisistaan huolta.

Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on Nikulaisella sydäntä lähellä oleva asia.

– Avohakkuista pitäisi luopua. Sauvon imagon kannalta olisi hyvä panostaa luonnon suojelemiseen. Olisiko kunnan alueella mahdollisesti sopivia luonnonsuojelukohteita?

Monien muiden tapaan myös Nikulainen kaipaa kuntaan lisää asukkaita. Lapsiperheitä voitaisiin houkutella esimerkiksi vauvarahalla. Etätöiden aikana ehdokas panostaisi kuituyhteyksiin, mutta myös muita kehitysideoita löytyy.

– Tonttien markkinointiin pitäisi panostaa enemmän. Tänne pitäisi saada lisää vuokra-asuntoja. Nyt omilleen muuttavan nuoren tai vaikka yksin asuvan eläkeläisen on vaikea löytää sopivaa asuntoa. Vuokra-asuntoihin panostaminen on myös sosiaalisen tasa-arvon kannalta tärkeää.

Poliittiseen ilmapiiriin Nikulainen kaipaa avoimuutta ja rakentavaa keskustelua.

– Asioita on liikaa lakaistu maton alle. Esimerkiksi vesihuollon yhtiöittämisen kohdalla olisi pitänyt miettiä pidemmän tähtäimen suunnitelmia. Päätöksenteon pitäisi olla näkyvää ja kuntalaisia osallistavaa. Ei olisi ollenkaan huono idea videoida valtuuston kokouksia kuntalaisten nähtäville.

Ehdokkaana Nikulainen kokee olevansa vahvasti lasten ja nuorten asialla. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että hän on mukana Anna ääni lapselle- kampanjassa. Sosiaalityöntekijänä Nikulaiselle on tärkeää eriarvoisuuden vähentäminen.

Yhtenä vahvuutena ehdokas pitää myös osaamistaan hallinnolliselta puolelta.

– Ymmärrän elämän inhimillisiä tekijöitä. Kannatan ennaltaehkäisevää työskentelyä, se maksaa itsensä aina takaisin.

 

10 kysymystä

1. Jos et olisi nykyisessä ammatissasi, mikä sinusta tulisi “isona”?

– Asianajaja

2. Jos saisit valita yhden asian, minkä varmasti veisit läpi valtuustossa, mikä se olisi?

– Kuntastrategia kestävän päätöksenteon pohjaksi.

3. Jos sinun pitäisi leikata 20% pois jostain kunnan taloudessa, ja lisätä 20% rahaa johonkin toiseen asiaan, mitä tekisit?

– Leikkaisin konsulttien palkkioista ja lisäisin rahaa ennaltaehkäisevään työhön.

4. Kumpaan panostaisit, maaseudun vai taajaman elinvoimaisuuteen?

– Maaseutuun.

5. Pitäisikö kunnan palveluita yksityistää vai luottaa enemmän kunnan palveluihin?

– Palvelut kunnalla.

6. Pitäisikö susia metsästää enemmän vai suojella?

– Suojella.

7. Pitäisikö koulumaailmassa olla erityisluokkia vai integroidaanko kaikki lapset samaan ryhmään?

– Integroidaan, riittävät resurssit.

8.  Pitäisikö maahanmuuttoa lisätä, pitää samana vai vähentää?

– Pitää samalla tasolla.

9. Miten parantaisit nuorten palveluita?

– Vapaa-ajalle palveluita ja tekemistä matalalla kynnyksellä ja ammattilaisen, saatavilla olevan aikuisen läsnäoloa.

10. Mihin puolueeseen vaihtaisit, jos et voisi valita nykyistä? Mihin puolueeseen et vaihtaisi?

– Vaihtaisin SDP:n riveihin, en menisi perussuomalaisiin tai kokoomukseen.

Kysymme jokaiselta ehdokas sohvalla -juttusarjaan osallistuvalta 10 kysymystä, joihin täytyy vastata lyhyesti, ilman perusteluja. Ellei ehdokas ota kantaa, sekin kerrotaan.