Avi kevensi rajoituksia odotetusti tänään – moni tapahtuma onnistuukin

0
Esimerkiksi kesäteattereiden kannalta nyt tullut päätös on tervetullut.

Varsinais-Suomen kokoontumisia koskevat rajoitukset lievenevät edelleen, sillä odotetusti Avi totesi tänään alueen siirtyneen kiihtymisvaiheeseen. Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten enimmäisyleisömäärää ei 4.6. alkaen enää tarvitse rajoittaa, jos toimintaan osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lisäksi kahden metrin turvaväli koskee jatkossa vain sisätiloja.

Nyt tehdyt päätökset ovat voimassa heinäkuun 3. päivään asti.

Koronatilanne on kehittynyt edelleen suotuisasti Varsinais-Suomessa. Koronan ilmaantuvuus on ollut viime perjantaista lähtien alle 50 tapausta 100 000 ihmistä kohden kahden viikon aikana. Viimeisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ilmoittama ilmaantuvuus alueellamme on 28,7. Testatuista henkilöistä alle prosentilla (0,9 prosenttia) on todettu tartunta. Tartunnan lähteen jäljitys on onnistunut jo pitkään yli 80 prosentilla sairastuneista, listaa Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä omassa tiedotteessaan.

Tilaisuuksien henkilömäärien ylärajat poistuvat. Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset velvoitetaan järjestämään siis niin, että ihmiset voivat tosiasiallisesti välttää lähikontakti toisiinsa. Rajoitukset eivät koske yksityistilaisuuksia kuten valmistujaisia ja häitä, mutta niidenkin järjestelyissä suositaan ottamaan huomioon edelleenkin terveysturvallisuus.

Päätöksistä vastaavat aluehallintovirastot ja kunnat alueellaan. Lounais-Suomen aluehallintovirastolla on valmius tehdä kiihtymisvaiheen mukaiset päätökset koskien muun muassa yleisötilaisuuksia ja tapahtumia. Ravintolarajoitusten muutoksista päätetään valtioneuvoston asetuksella, mutta käytännössä tästä perjantaista lähtien ravintoloiden aukioloajat pitenivät siten, että anniskelu voi jatkua klo 22 asti ja ravintolat sulkevat ovensa klo 23.

STM suosittaa, kunnat valvovat

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) muut suositukset kiihtymisvaiheen alueille koskevat nykyisten käytänteiden jatkamista, eli kasvomaskin käyttöä, etätyön järjestämistä ja riskiryhmien tehostettua suojaamista sekä kansalaisten mahdollisuutta välttää lähikontaktit kaikkialla, muun muassa harrasteryhmissä, korkeakouluopetuksessa ja liikennevälineissä. STM myös suosittaa, että yksityistilaisuuksissa noudatetaan vastaavia omaehtoisia rajoituksia kuin yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa.

Kuntien tekemillä päätöksillä on paikallisen tilanteen vaatiessa mahdollista tiukentaa tai täydentää aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia. Aluehallintovirasto korostaa jokaisen vastuuta hygieniaohjeiden noudattamisesta, jotta epidemia saadaan nujerrettua.