Huso-Pöylän tuulipuistohanke voimissaan, puheet kuoppaamisesta vailla pohjaa

0
Salon Märynummen tuulivoimaloita. Aihekuva arkistosta.

PAIMIO

Paimiossa on kuntavaalien alla annettu ymmärtää, että Huso-Pöylän alueen tuulivoimapuiston vastustajat olisivat saaneet hankkeesta selkävoiton ja että voimalahanke olisi kaikessa hiljaisuudessa kuopattu.

Tieto ei pidä paikkaansa. Tuulivoimayhtiö CPC Finland Oy:n mukaan hanke on yhä vahvasti ajankohtainen.

– Tulemme jättämään lähiaikoina uudet rakennuslupahakemukset koskien kaikkia kahdeksaa tuulivoimalaitosta, kertoo CPC Finlandin toimitusjohtaja Erik Trast .

Huso-Pöylän alueen tuulipuistoa suunnitellaan Paimion ja Salon rajamaastoon.

Suurin maanomistaja alueella on vuonna 1979 perustettu Paimion Yhteismetsä .

Joka toisella voimalalla lupa

Neljällä tuulivoimalalla on lainvoimainen rakennuslupa. Toiset neljä voimalaa ovat vailla rakennuslupaa, koska korkein hallinto-oikeus hylkäsi niiden luvat Huso-Pöylän tuulivoimapuistoa koskevassa valitusmenettelyssä.

Tuolloin ilman rakennuslupaa jäi kaksi Paimion puolelle ja kaksi Salon puolelle kaavailtua voimalaa. Hylkäysperusteet liittyivät hakemuksissa ilmenneisiin puutteellisuuksiin ja epätarkkuuksiin.

Trastin mukaan voimaloiden napakorkeudet eivät muutu uusissa rakennuslupahakemuksissa, mutta siivet tulevat olemaan hieman pitempiä kuin aikaisemmissa hakemuksissa.

– Uudet mitat noudattelevat nykyisiä standardeja. Haluamme kaikki rakennusluvat uusiksi, koska tämän päivän voimalatekniikka on kehittyneempää kuin esimerkiksi viiden vuoden takainen tekniikka.

Kaavallista estettä Huso-Pöylän alueen tuulivoimapuiston toteuttamiselle ei tällä hetkellä ole. Jonkinlaista kaavallista tarkastelua saattaa kuitenkin olla näköpiirissä, kun hanketta ryhdytään päivittämään. Se seikka valkenee CPC Finlandin mukaan ajan kuluessa.

Uudet rakennuslupahakemukset yhtiö pyrkii tekemään mahdollisimman huolellisesti, ettei hylkäyksiä enää tulisi.

”Asumme oikeusvaltiossa”

Erik Trast, voisi kuvitella, että valituksia ja viivästymisiä tulee jatkossakin. Voivatko ne ennen pitkää upottaa koko hankkeen?

– Asumme oikeusvaltiossa, ja valittamisen mahdollisuus on keskeinen osa oikeusjärjestelmää.

– Uskon kuitenkin, että luvat tulevat ennemmin tai myöhemmin. Ajankohdalla ei ole meille edes kovin suurta merkitystä, Trast sanoo.

CPC Finland ei siis ole aikeissa poistua takavasemmalle?

– Emme todellakaan aio luovuttaa näin merkittävien panostusten jälkeen. Riittää, kun teemme hankkeen eteen paljon työtä ja noudatamme tarkasti lakeja ja asetuksia.

Kuulemme siis lähiaikoina uusista rakennuslupahakemuksista?

– Kyllä.

Kuluvana vuonna tuulivoimainvestoinnit kattavat yli viidenneksen Suomen teollisuuden kiinteistä investoinneista. Rahallisesti kyse on 1,2 miljardista eurosta.

Suomeen rakennetaan tänä vuonna uutta tuulivoimaa noin 1 000 megawatin edestä. Määrä tulee kasvattamaan Suomen tuulivoimakapasiteettia 40 prosenttia.

Vuosien 2022–2023 aikana tuulivoimainvestointien määrä tulee entisestäänkin kasvamaan.

Ilmastotietouden lisääntyessä tuulivoiman vastustaminen on laimentunut, mutta sitä on yhä runsain mitoin. Huolta aiheuttavat muun muassa tuulivoimaloiden melu sekä maisema- ja luontovaikutukset.