Kertyykö ennakkoääniä aiempaa enemmän?

0
Paimion ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsija Alina Heikkisen mukaan äänestäjiä on ollut noin parisataa päivässä. Hänkin uskoo ennakkoäänestysinnon kasvavan viimeisinä päivinä.

PAIMIO

Näyttää siltä, että ennakkoäänestys näissä kuntavaaleissa on vilkkaampaa kuin neljä vuotta sitten. Torstaina puoliltapäivin kunnallisvaaleissa oli äänestänyt Kaarinassa ennakkoon 4059 ihmistä eli 14,9 % äänioikeutetuista, Paimiossa luku oli 1351 eli 15,9 % ja Sauvossa 430 eli 17,9 %. Naiset ovat olleet hieman aktiivisempia äänestäjiä kuin miehet. 

Neljän vuoden takaisissa kuntavaaleissa ennakkoäänestäneitä oli äänioikeutetuista 26,3 prosenttia. Koska äänestysmahdollisuus jatkuu vielä tiistai-iltaan asti, on mahdollista, että ennakkoäänestämisen määrä nousee korkeammaksi kuin edellisissä kuntavaaleissa.

Viime kuntavaaleissa Sauvossa 697 ihmistä eli 28,8 % äänesti ennakkoon ja Paimiossa vastaavat luvut olivat 2212 eli 26,7 % silloisista äänioikeutetuista. Kaarinassa ennakkoon äänesti viime kerralla 5860 ihmistä eli 23,2 % äänioikeutetuista. Paimiossa ja Sauvossa ennakkoäänestäminen oli viimeksi hiukan valtakunnallisia lukuja korkeammalla tasolla. 

Ennakkoäänestys on käynnissä koko maassa 8.6. tiistaihin asti. Torstaina puolen päivän aikaan koko maassa oli äänestänyt ennakkoon 17,1 %.