Paimiolaista leikkiperinnettä Sähkömuseossa

0
Sakari Salokannel ja Jouni Lehtiranta tutustuivat lainaksi saatuihin leluihin toukokuussa. Mukana oli muun muassa aikoinaan kovasti muodissa olleet minisukset.

PAIMIO

Paimion Sähkömuseoon on avattu uusi teemanäyttely. Kehikosta Kiilaan – Sähköyhtiön lapset -näyttelyyn on kerätty ihmisten muistoja lapsuuden leikeistä Lounais-Suomen Sähköyhtiön ympäristössä. Näyttely on osa Sähkömuseon hallinnoimaa Leikkispitte-hanketta, joka on saanut tukea Museovirastolta.

Kaikille näyttelyn nimi ei heti avaudu. Sähkömuseosäätiön toiminnanjohtaja Jouni Lehtiranta selventää, että Kehikko oli paikka, jossa yhtiön työntekijöiden lapset olivat hoidossa ja Kiila oli yhtiön kesäpaikka.

– Näyttelyä varten on haastateltu vain Sähköyhtiön alueella asuneita ihmisiä. Koko hanketta ajatellen on haastateltu myös parantolan ja Ylä-Vistan alueella asuneita henkilöitä. Haastatteluja ovat tehneet hanketyöntekijä Karoliina Vitikainen ja historian opiskelija Sakari Salokanne l, joka työskentelee kesäajan Sähkömuseossa yliopistoharjoittelijana.

– Ihmisiltä saatiin näyttelyyn esineitä ja valokuvia heidän lapsuudestaan. Ajatuksena oli tallentaa paimiolaista leikkikulttuuria, joka liittyi arkielämään kouluajan ulkopuolella.

– Tavoitteena oli myös kerätä 1960-luvun lapsuuteen liittyvää pohjamateriaalia, jota voitaisiin käyttää myöhemmin muuallakin kuten esimerkiksi kouluissa.

Lehtiranta kertoo, että näyttelymateriaalin joukossa on muun muassa kaksi edesmenneen Eino Salmisen kuvaamaa filmiä, jotka digitoitiin näyttelyä varten. Salminen työskenteli aikoinaan Lounais-Suomen Sähköyhtiön verkonrakennuksessa ja oli innokas kuvaaja.

Lapsilla oli paljon seuraa


Sakari Salokanteleen mukaan merkittävimmäksi asiaksi nousi se, että kaikki haastatellut kokivat lapsuusympäristönsä todella turvalliseksi ja hyväksi paikaksi kasvaa Sähköyhtiön lähistöllä.

– Kaikki lapset ja aikuiset olivat siellä tuttuja keskenään. Aikuiset katsoivat myös muiden perheiden lasten perään. Alueella oli tiivis yhteisö, jossa lapsilla oli paljon eri ikäistä seuraa.

Salokanteleen tekemissä haastatteluissa tuli esiin, että alueen lapsilla oli paljon erilaisia leikkejä 1960-luvulla. He leikkivät muun muassa kirkonrottaa, kymmentä tikkua laudalla, peilissii ja värissii sekä polttopalloa. Toki myös rosvoa ja poliisia, eivätkä kaikki aina muistaneet pysyä luvallisilla alueilla.

– Varsinaisista leikkitilanteista ei ikävä kyllä ole valokuvia. Esimerkiksi sellaisia kuvia olemme kuitenkin saaneet, kun lapsi on saanut uuden nuken, polkuauton tai on pukeutunut aikuisten vaatteisiin.

– Ihmiset ovat lainanneet näyttelyyn paljon valokuvia ja leluja. He ovat muutenkin suhtautuneet haastatteluihin varsin myönteisesti, Salokannel sanoo.

Näillä näkymin Kehikosta Kiilaan – Sähköyhtiön lapset -teemanäyttely on esillä ainakin kesäajan. Lehtiranta kertoo, että kesän aikana tavoitteena on myös kouluttaa perinneleikkiohjaajia haastatteluista saadun aineiston perusteella. Ajatuksena on, että loppukesällä tai alkusyksyllä voitaisiin järjestää näiden vetämiä leikkihetkiä.