VAALISOHVALLA-juttusarja: Paimiolisä pitäisi palauttaa 

0
Peltojen keskellä asuva ehdokas haluaa panostaa maaseudun elinvoimaisuuteen.

Paimio

– Innostus politiikkaan on tainnut tulla minulle jo äidinmaidosta, Henna Pirhonen naurahtaa kertoessaan mikä sai hänet lähtemään mukaan politiikkaan.

Äidin jalanjäljissä kulkeva ehdokas kokee, että keskusta on hänelle tuttu ja turvallinen poliittinen koti.

Pirhonen kuvailee Paimiota yrittäjäystävälliseksi kaupungiksi, mutta lähtisi keventämään byrokratiaa yrittämisen ympärillä.

– Pitäisi panostaa siihen, että yritysten olisi mahdollisimman helppoa ja nopeaa tulla yrittämään Paimioon. Meillä on tilaa kaikenlaisille yrityksille. Uudet yritykset lisäävät aina kaupungin vetovoimaa ja samalla saadaan lisää verotuloja.

Paimioon muuttaa paljon asukkaita vuosittain, eikä ehdokas ihmettele miksi.

– Kaupungin sijainti on hyvä. Täällä on hyväkuntoisia ja laadukkaita kouluja ja päiväkoteja. Meillä on paljon valinnanvaraa yksityisten ja kunnallisten palveluiden välillä ja se on hyvä juttu.

Pirhonen kertoo, että on itse ollut todella tyytyväinen kaupungin tarjoamiin terveys- ja hyvinvointipalveluihin. Perheiden peruspalvelut ovat hyvällä mallilla, mutta myös kehitettävää löytyy.

– Haluaisin, että pienten lasten lapsiperheiden varhaiseen tukemiseen kiinnitettäisiin enemmän huomiota. Pitäisi pohtia, voisiko esimerkiksi päiväkotien ja sosiaalityön yhteistyötä jotenkin lisätä. Palauttaisin myös perheille takaisin Paimiolisän.

Ehdokas haluaa kuunnella päätöksenteossa kaikkien mielipiteitä. Hän ei myöskään pelkää kritiikkiä, vaan näkee sen mahdollisuutena tarkastella asioita eri näkökulmista ja ottaa opiksi mahdollisista virheistä.

Paimion poliittista ilmapiiriä Pirhonen kuvailee hyväksi. Vaikka puhetta ja kiistaa riittää ja joskus tulee ylilyöntejä, ehdokkaan mielestä täällä ollaan fiksuja, ja asiat riitelevät eivätkä ihmiset.

Erityisopettajana työskentelevä ehdokas näkee koulumaailmassa lasten arkea, ja kuinka esimerkiksi korona on vaikuttanut lasten ja nuorten hyvinvointiin ja jaksamiseen.

– Korona on ollut raastavaa aikaa nuorille. Moni nuoruuteen ja lapsuuteen liittyvä tärkeä tapahtuma ja riitti on jäänyt puuttumaan. Pelkään, että koronan vaikutuksia nuorten hyvinvointiin nähdään vasta viiveellä. Toivon, että näitä asioita katsottaisiin jo nyt, eikä odotettaisi koska ns. pommi räjähtää.

Pirhonen on huomannut, että väsymys alkaa näkymään monen nuoren ja lapsen kohdalla jo välinpitämättömyytenä.

– Toivoisin, että nuoret saisivat elää mahdollisimman normaalia elämää tulevaisuudessa. En lähtisi kauhean helposti enää rajoittamaan heidän elämää, jos ei ole aivan pakko.

10 kysymystä

1.Jos et olisi nykyisessä ammatissasi, mikä sinusta tulisi “isona”?

– Olisin tutkija ja tekisin tutkimustyötä lasten ja nuorten asioihin liittyen.

2. Jos saisit valita yhden asian, minkä varmasti veisit läpi valtuustossa, mikä se olisi?

– Paimiolisä perheille takaisin.

3. Jos sinun pitäisi leikata 20% pois jostain kunnan taloudessa, ja lisätä 20% rahaa johonkin toiseen asiaan, mitä tekisit?

– En lähtisi leikkaamaan rahaa mistään yksittäisestä palvelusta. Lisäisin rahaa varhaisen tuen palveluihin sosiaalitoimeen.

4. Kumpaan panostaisit, maaseudun vai taajaman elinvoimaisuuteen?

– Maaseutu.

5. Pitäisikö kunnan palveluita yksityistää vai luottaa enemmän kunnan palveluihin?

– Ei pitäisi enää enempää yksityistää, nyt palvelut tukevat toisiaan Paimiossa.

6. Pitäisikö susia metsästää enemmän vai suojella?

– Olen kannanhoidollisen metsästyksen kannalla.

7. Pitäisikö koulumaailmassa olla erityisluokkia vai integroidaanko kaikki lapset samaan ryhmään?

– Pienryhmille on tarvetta.

8. Pitäisikö maahanmuuttoa lisätä, pitää samana vai vähentää?

– Pitää samana.

9. Miten parantaisit nuorten palveluita?

– Nuorille lisää kiinnostavia virikkeitä ja harrastusmahdollisuuksia.

10. Mihin puolueeseen vaihtaisit, jos et voisi valita nykyistä? Mihin puolueeseen et vaihtaisi?

– Keskusta on itselleni ainut mahdollinen puolue.