Kakolan mittakaavassa jätevesivuoto Piikkiönlahdelle on pieni

0

Maallikon on vaikea suhteuttaa ja käsittää, mikä Piikkiön jätevesipumppaamon  jätevesivuodon mittaluokka on. Hämmennystä on herättänyt myös se, miten vuoto saattoi jatkua parikin viikkoa, eikä sitä havaittu.

Kaarinan kaupunki tiedotti torstaina, että tapaus on monen sattuman summa. Kaupungin tekninen johtaja Jyrki Haapasaari selventää, että valvonta-automatiikka petti parissakin kohdassa, ja hätämittausanturiin reagoiva pakkokatkaisukytkin oli kytketty pois päältä, mikä käytännössä on inhimillinen virhe. Tämän lisäksi tiedonsiirrossa pumppaamojen keskusvalvomoon oli ongelmia, joiden taustalla saattaa olla ihan vain ukkosen aiheuttama yhteysvika. Valvonnan pettämiseen johti siis moni yksittäinen seikka, kuten onnettomissa tilanteissa valitettavan usein käy.

Kaupunki on vastuussa pumppaamon toiminnasta ja Haapasaari sanookin, että selvitykset tapahtuneesta ja vesistövaikutuksista tehdään Elyn kanssa yhteistyössä. Pumppaamon ylivuodon selvittelyssä esille on jo noussut myös mahdollisuus tiedonsiirron varajärjestelmien lisäämiseen.

Ylitarkastaja Timo Stranius Elystä sanoo, että lähtökohtaisesti ohitukset ja ylivuodot eivät ole sallittuja. Näin on kuitenkin nyt tapahtunut, ja tässä on ollut kyse vakavasta jätevesivuodosta.

– Asia selvitetään huolella, eli Kaarinan kaupungin vesihuoltolaitoksen tulee selvittää nämä riittävällä tavalla ja varmistaa, että vastaava estetään jatkossa. Vastuu tapahtuneesta on viemäriverkoston omistajalla eli jätevesipäästön päästäjällä.

ELY-keskus valvoo Turun Seudun Puhdistamon Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupaa nro 167/2014/2, ja Vhao 16/0112/3. Luvassa on määräyksiä, että mm. luvan haltijan on huolehdittava siitä, että luvanhaltijan ja puhdistamolle jätevettä johtavien laitosten välisissä sopimuksissa on otettava huomioon, että mm. ylivuodot rekisteröidään ja niistä ilmoitetaan. Nämä myös lasketaan mukaan puhdistamon kuormitukseen. Tämä ja myös yleisen edun valvonta on tausta miksi ELY-keskus selvittää asiaa vuototapauksessa.

Turun seudun puhdistamon nykyiset toimintaluvan mukaan puhdistamolta johdetaan päivittäin mereen noin 100 000 kuutiota puhdistettua jätevettä. Lupa kuitenkin sallii pienimuotoisen ohituksen, eli nimenomaan tällaiset ylivuotoputket, mistä jätevesivuoto Piikkiönlahdella tapahtui.

(juttua päivitetty Straniuksen kommenteilla pe 2.7.klo 15)