Piikkiönlahden uimavedet päällisin puolin kunnossa – mutta jätevesivuoto voi runsastuttaa levät

0

KAARINA

Piikkiön jätevesipumppaamosta mereen vuotaneiden jätevesien vaikutusta lähivesistöön tutkitaan laajoin näyttein, jotka ulottuvat Lemun aukkoon ja Kuusiston saaren eteläpuolelle. Terveysviranomaiset selvittävät lähivesien uimakelpoisuutta, mutta Elyn ympäristönsuojeluyksikön erikoisasiantuntija Harri Helminen sanoo, että selvitettävänä ovat myös laajemmat vesistövaikutukset. Hän sanoo, että 12 miljoonan litran jätevesivuoto osui levien runsastumisen kannalta pahimpaan mahdolliseen ajankohtaan.

Parin helteisen viikon aikana tapahtuneen jätevesivuodon merkitys lähivesille on väkisinkin iso. On ennakoitu, että vesien tavanomaista korkeampi lämpötila saattaa jo sinällään vaikuttaa levätuotantoon, ja runsastuttaa sinilevien kukintaa. Nyt kasvustot saivat lisäksi melkoisen ravinneryöpyn.

Jätevesivuodon mittaluokaksi on arvioitu 12 miljoonaa litraa ja Helmisen mukaan tällaisessa jätevesimäärässä on arviolta sata kiloa fosforia ja 800 kiloa typpeä. Sen voi karkeasti suhteuttaa siten, että se vastaa noin sadan hehtaarin peltoalalta tulevaa vuosittaista kuormitusta. Nyt tämä kuormitus tuli Piikkiönlahdelle kahdessa viikossa.

Ratkaisevaa ja selvityksen alla Piikkiönlahden vesistön kunnon kannalta onkin se, miten jätevesi on alueella kulkeutunut. Ovatko virrat pyyhkäisseet jätevedet heti kauemmaksi ulkomerelle vaiko esimerkiksi Kuusistonlahteen.

Kaarinan kaupungin torstaisessa tiedotteessa kehotettiin välttämään uimista toistaiseksi kaikkialla muualla paitsi Raadelman uimarannalla, jossa 30.6. tehdyissä tutkimuksissa uimavedessä ei havaittu ongelmaa. Kaupungin tekninen johtaja Jyrki Haapasaari kertoi perjantaina puolenpäivän jälkeen, että terveysviranomaisilta oli jo tullut tietoa siitä, että uimavedet olisivat käyttökelpoisia muuallakin. Ainoastaan Kuusiston linnanraunioiden tuntumassa vedessä oli ollut hieman enemmän suolistobakteereja, mutta ei kuitenkaan niin, että vesi olisi uimakelvotonta.

Terveydensuojeluviranomainen ei antanut perjantaina käyttöä rajoittavaa suositusta tai kieltoa myöskään Kuusiston linnanraunioiden, Paatkankareentie 63 tai Krapilantie 31:n uimarannoille.

https://kaarina.fi/fi/uutiset/vesinaytteiden-tuloksia-piikkionlahden-rannoilta