Roimat hinnankorotukset tekivät Sauvon hanavedestä miltei ylellisyyttä – Kuluttajariitalautakunta antoi ratkaisun hintakiistassa

0

SAUVO

Kuluttajariitalautakunta on antanut ratkaisunsa kiistassa joka koskee Sauvon Vesihuolto Oy:n 1. tammikuuta 2019 toteuttamia hinnankorotuksia ja niihin liittyvää laskutusta.

Osapuolina kiistassa ovat Sauvon Vesihuolto yhtiömuotoisen vesilaitoksen roolissa ja sauvolainen Mika Heinonen kuluttajana ja asiakkaana.

Kuluttajariitalautakunta katsoo, että Sauvon Vesihuolto ei ole täyttänyt vesihuoltolain mukaista velvollisuuttaan ilmoittaa kuluttajalle sopimuksen mukaisten maksujen muutoksesta ja muutoksen perusteesta. Korotetun hinnan ilmeneminen laskusta ei riitä täyttämään ilmoitusvelvollisuutta.

Sopimusta muutettaessa vesihuoltolaitoksen on hyvissä ajoin ennen sopimuksen muuttamista lähetettävä asiakkaalle ilmoitus, jossa kerrotaan, miltä osin sopimus muuttuu ja millaiset ovat uudet maksut tai muut sopimusehdot. Myös muutoksen peruste on kerrottava.

Hinta nousi 43 prosenttia

Heinosen ilmoituksen mukaan – mitä ei ole kiistetty – vesihuollon maksujen korotus tarkoittaa hänen kohdallaan 43 prosentin ja 500 euron vuosittaista lisäystä maksuihin.

Vaikka maksunkorotukselle olisi sopimusehdoissa yksilöity peruste, pitää kuluttajariitalautakunta noin suurta korotusta sekä prosentuaalisesti että euromääräisesti yksittäisen kuluttajan talouteen nähden niin merkittävänä, että se muuttaa sopimusta olennaisesti.

Kaksi ja puoli vuotta sitten toteutuneet hinnankorotukset eivät suinkaan koskeneet pelkästään Heinosta, vaan käytännössä kaikkia Sauvon Vesihuollon asiakkaita.

Lautakunta suosittaa hyvitystä

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisua kohdallaan pyytänyt Heinonen vaati, että vesihuoltolaitos peruu hintojen korotuksen. Lisäksi hän vaati viivästyskorkoa palautettaville vesimaksuille.

Vaatimuksiaan Heinonen perusteli muun muassa toteamalla, että korotuksesta ei missään vaiheessa ilmoitettu vesihuoltolain edellyttämällä tavalla ja että korotus on aiheettoman suuri ja kohtuuton.

Kuluttajariitalautakunta suosittaa yksimielisesti, että Sauvon Vesihuolto Oy hyvittää Mika Heinoselle vesihuollon maksut siltä osin kuin ne ylittävät 1.1.2015 voimassa olleen hinnaston mukaisen määrän. Palautettavalle määrälle on maksettava viivästyskorkoa 3.5.2019 lukien.

FAKTA

Vuoden 2019 alkaessa Sauvon vesihuoltolaitos nosti puhtaan veden hintaa 2,08 eurosta 2,81 euroon/kuutiometri eli 35 prosenttia.

Jäteveden osalta hinta nousi 2,81 eurosta 3,82 euroon/kuutiometri eli 35 prosenttia.

Kuukausimaksu (perusmaksu) nousi noin 3,60 eurosta 11 euroon eli noin 200 prosenttia.