Paimio hakee maisematyölupaa puiden kaatamiseen Saaren VU-alueella

0

PAIMIO

Paimion kaupunki hakee maisematyölupaa puiden kaatamiseksi kaupungin omistamalla kiinteistöllä Naskarlassa.

Puita on tarkoitus kaataa Saaren asemakaavan VU-alueella. Kaavamerkintä VU tarkoittaa Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

Puiden kaato liittyy metsänhoidollisiin toimenpiteisiin sekä alueen ojien kunnostustöihin vesien johtamiseksi.

Paimion kaupunki on julkaissut maanrakennuslain mukaisen kuulutuksen koskien maisematyölupahakemuksen vireille tulemista ja naapureiden kuulemista lupahakemuksen johdosta.

Maisematyöluvalla tutkitaan maisematyöluvan erityiset edellytykset ennen lupaharkintaa.

Maisematyölupahakemuksen johdosta on varattu naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa, tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen.

Hakemusasiakirjat ovat virka-aikana nähtävillä Paimion rakennusvalvontatoimistossa ajalla 6.8.–20.8.2021. Hakemusasiakirjat saa nähtäväkseen soittamalla ja varaamalla ajan etukäteen lupasihteeriltä.

Kirjalliset muistutukset tulee jättää viimeistään 20.8.2021.