Paimiossa tehtiin viime vuonna rikoksia puolet enemmän kuin edellisvuosina keskimäärin

0

PAIMIO-SAUVO-KAARINA

Maria Kesti

Rikosten määrä on viime vuosina kasvanut sekä Paimiossa, Sauvossa että Kaarinassa.

Lounais-Suomen poliisin tilastojen mukaan esimerkiksi Paimiossa rikoslakirikosten määrä on parissa vuodessa lähes kaksinkertaistunut. Rikoslakirikoksia tehtiin viime vuonna 1204. Edeltävänä viitenä vuotena Paimiossa on rikoksia tehty vain 630–880 vuosittain.

Rikosten määrä oli Paimiossa kasvanut kaikissa rikosryhmissä. Omaisuusrikoksia tilastoitiin viime vuonna Paimiossa 433, kun viitenä aiempana vuotena näitä rikoksia on ollut vain 180–310 vuosittain. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia oli 72, aiempina vuosina vain 30–60.

Liikennerikoksia oli 484, kun edellisinä vuosina niitä oli tilastoitu vuosittain 290–380. Viranomaisia oli vastustettu 24 tapauksessa, kun aiemmin näin kävi vain 8–12 kertaa vuodessa. Seksuaalirikoksia oli viime vuonna Paimiossa 14, aiemmin vain 3–7 vuodessa. Huumausainerikoksia oli 59, aiempana viitenä vuotena ainoastaan 22–44.

Kun rikosten määrän suhteuttaa Paimion asukaslukuun, jokainen paimiolainen teki viime vuonna keskimäärin 0,11 rikosta. Muihin kuntiin verrattuna Paimio erottuu ikävästi: maalaispaikkakunta Paimion rikosmäärä asukasta kohti oli viime vuonna lähes Turun luokkaa ja isompi kuin esimerkiksi Raisiossa, Salossa tai Kaarinassa.

Sauvossa rauhallista

Myös Sauvossa rikosten määrä oli kasvanut jonkin verran, mutta kunta on niin pieni, että yksittäiset tapaukset heilauttavat helposti tilastoja. Joka tapauksessa Sauvosta ei ole havaittavissa yhtä jyrkkää muutosta kuin Paimiossa.

Asukasta kohti laskettuna Sauvon rikosmäärä oli kasvusta huolimatta viime vuonna pieni: Sauvossa tehtiin asukasta kohti vain 0,05 rikosta, alle puolet siitä, mitä Paimiossa.

Rikoslakirikoksia tilastoitiin Sauvossa viime vuonna yhteensä 145. Määrä on samaa luokkaa vuoden 2015 kanssa, mutta näiden vuosien välissä rikoksia oli tehty vuosittain vain 90–120.

Näistä rikoksista omaisuusrikoksia oli 58, kun viitenä aiempana vuotena omaisuusrikoksia on ollut 35–50 vuosittain. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tehtiin 11, aiempina vuosina 6–18. Liikennerikoksia oli 43, kun aiemmin niitä on tilastoitu vuosittain 22–58. Huumausainerikoksia ei ollut viime vuonna tilastoitu Sauvosta yhtäkään.

Kaarinassakin jyrkkä kasvu

Kaarinassa rikosten määrä kasvoi viime vuonna Paimion tavoin jyrkästi. Asukasta kohti Kaarinassa tehtiin kuitenkin selvästi vähemmän rikoksia kuin Paimiossa: yksi asukas teki Kaarinassa keskimäärin 0,07 rikosta.

Rikoslakirikoksia tilastoitiin Kaarinassa yhteensä 2558. Edeltävänä neljänä vuotena rikoksia oli tehty vuosittain vain 1600–1800 kappaletta. Yli kahdentuhannen oli jouduttu viimeksi vuonna 2015.

Samantapainen kehityskulku näkyy Kaarinan omaisuusrikoksissa: niitä tehtiin Kaarinassa viime vuonna pyöreä tuhat, saman verran kuin vuonna 2015, mutta näiden vuosien välissä omaisuusrikoksia oli vuosittain vain 610–710.

Katri Kurkela Lounais-Suomen poliisista kertoo, että Kaarinan viime vuoden omaisuusrikoksia selittää Vastaamon syksyn 2020 tietomurto. Kiristyksen yritys lasketaan omaisuusrikoksiin.

Liikennerikoksia oli Kaarinassa 839, kun edeltävänä viitenä vuotena liikennerikoksia on ollut vuosittain vain 540–730.

Korona-aikana liikennerikokset ovat olleet kasvussa koko maassa. Esimerkiksi Kaarinan ja Paimion kaltaisissa kunnissa, joita moottoritie halkoo, mitataan säännöllisesti hämmästyttävänkin kovia ajonopeuksia. Myös rattijuopumukset ja ajo-oikeudetta ajamiset ovat yleisiä siellä, missä liikennevirrat ovat suuria.

Henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia oli viime vuonna 137, viranomaisten vastustamisia 35 ja seksuaalirikoksia 17, mitkä olivat melko samoissa lukemissa kuin aiempinakin vuosina.

Huumausainerikoksia oli Kaarinassa viime vuonna 139, saman verran kuin edeltävänä vuonna. Aiempiin vuosiin verrattuna määrä on kuitenkin kasvanut nopeasti. Esimerkiksi vuonna 2015 huumausainerikoksia oli Kaarinassa vain 82.

Huumeiden käytön lisääntyminen on Suomessa valtakunnallinen trendi.

Artikkelissa on laskettu rikoksiksi ainoastaan rikoslakirikokset eli esimerkiksi omaisuusrikokset, henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset sekä liikennerikokset. Sen sijaan luvuissa ei ole mukana vähäisempiä rikoksia, kuten liikenne-, ajoneuvovero- tai kalastusrikkomuksia.