Geologi: Tammisillan maanvyörymä johtui runsaista sateista ja jyrkästä penkereestä

0
Maanvyöry katkaisi Isotalontien jatkeen Paimiossa syyskuun alussa.

Syyskuun alussa Paimion Tammisillassa tapahtunut maanvyörymä johtui aluetta tutkineen geologin mukaan sääolosuhteista ja myös seudun maan muodoista. NCC:n kiviainesalueen reunalle kovalle pohjalle läjitetty maa-aines on epäsuotuisissa olosuhteissa käynnistänyt arvion mukaan vyörymän. NCC julkaisi alustavista tutkimustuloksista tiedotteen keskiviikkona aamupäivällä.

Geotekniikkaan erikoistuneen SM Maanpää Oy:n alustavan selvityksen mukaan merkittävä tekijä vyöryn syntymiseen on kovalla pohjalla oleva jyrkkä penger, joka on vettyessään sortunut kiilamaisen savikerroksen päälle ja aiheuttanut maanvyöryn.

– Penger on rakennettu kovalle ja vakaalle pohjalle, mutta elokuun runsaat sateet ovat tehneet penkereestä oletettua raskaamman ja jyrkkä penger on sortunut ja saanut painollaan Isotalontien jatkeen toisella puolella olevan savimaan liikkeelle, vahvistaa tiedotteessa DI Sauli Maanpää.

Kiviainesalueella, vyörymäpaikasta yli sadan metrin päässä, on louhittu viimeksi toukokuussa. Alustavan tutkimuksen mukaan louhintaan liittyvät räjäytykset eivät ole laukaisseet vyörymää, mutta alueella tarvitaan vielä lisätutkimuksia.

Korjaustyöt alkavat lokakuussa

Liikkuneen savimaan lujuus palautuu noin kuukauden kuluessa vyörymästä, jonka jälkeen korjaustyöt voidaan aloittaa. Korjauksen työtavasta ja vaiheistuksesta tiedotetaan erikseen. Alueella liikkuminen on edelleen turvallisuussyistä kielletty, tiedotteessa kerrotaan.

Maan vyörymä tapahtui syyskuun ensimmäisen ja toisen päivän välisenä yönä. Maanmassa lähti liikkeelle NCC:n kiviainesalueen reunalta katkaisten sekä Isontalontien jatkeen tielle 110 että Paimion kaupungin vesiputken. Vyörymä nosti myös vieressä olevan pellon pintaa aaltomaisesti. Vyörymäalue on noin 50 metriä leveä ja 150 metriä pitkä.