Kaksivuotinen kiista päätökseen: Sauvon Vesihuolto palauttaa rahoja asiakkailleen

0
Sauvon Vesihuolto Oy joutuu ottamaan lainaa korvatakseen sauvolaisille vuonna 2019 kertyneet lisäkulut.

Sauvo

Sauvon Vesihuolto Oy palauttaa asiakkailleen takautuvasti vuodeksi 2019 vesimaksuihin tehdyt korotukset. Yhtiö päätyi tuolloin nostamaan kuntalaisten vesimaksuja yhtiön taloudellisen tilanteen takia.

Sauvolainen Mika Heinonen vei asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi ja sai lopulta noin 500 euron suuruisen palautuksen vuoden 2019 aikana kertyneistä maksuista. Nyt myös muut sauvolaiset saavat korotuksista aiheutuneet lisäkulut vuoden 2019 osalta takaisin.

– Korvaussumma kohoaa useisiin satoihin tuhansiin euroihin. Onhan se selvää, että lainarahaa joudutaan ottamaan ja siirtämään tulevia saneeraushankkeita eteenpäin, Sauvon Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Taisto Nuutinen sanoo.

Eurot palautetaan, koska kuluttajariitalautakunnan mukaan Sauvon Vesihuollon olisi pitänyt tiedottaa vesimaksujen korotuksista suoraan asiakkailleen, eikä vain yleisesti Kunnallislehdessä ja yhtiön verkkosivuilla. Lautakunta piti myös korotuksia niin prosentuaalisesti kuin euromääräisesti yksittäisen kuluttajan talouteen nähden niin merkittävinä, että ne muuttivat asiakkaan kanssa tehtyä sopimusta olennaisilta osin.

Asiakkaat saavat hyvitykset automaattisesti tulevien laskujen yhteydessä.

Uudet korotukset voimaan 2022


Sauvon Vesihuolto Oy valmistelee lokakuun aikana uudet kulutusmaksujen korotukset, jotka astuvat voimaan vuoden 2022 alusta.

– Muutoksista tiedotetaan mahdollisimman pian asiakkaille suoraan koteihin kirjeitse, Nuutinen lupaa.

Hinnoittelu-uudistukset ovat jatkoa vuonna 2018 laaditulle viemäriverkoston saneerausohjelmalle. Edellinen hinnan tarkistus on tehty Sauvossa vuonna 2015.

Maksujen korotusten taustalla on ollut Sauvon Vesihuolto Oy:n mittavien korjausinvestointien läpivienti. Nyt osa investoinneista siirtyy korvausten maksamisen takia hamaan tulevaisuuteen.

– Sauvon keskustan alueella ainakin useita putkistosaneerauksia siirtyy eteenpäin. On selvää, että myös jätevedenpuhdistamon saneeraus lykkääntyy, Nuutinen miettii.

Nuutinen kertoo, että yhtiön talous oli pitkään perustunut liittymismaksuista saatuihin tuloihin. Maksuilla oli ollut tarkoitus kattaa kunnan vesijohtoverkoston saneerausohjelma, mutta vuonna 2018 maksut romahtivat. Liittymismaksuja ei enää tullut entisissä määrin, sillä valtaosa kunnan kiinteistöistä oli jo liittynyt vesijohtoverkostoon ja maksunsa maksanut.

Sauvon Vesihuolto Oy on kunnan sataprosenttisesti omistama yhtiö. Vesihuoltolaitos vastaa talousvedentoimittamisesta kiinteistöille, vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentamisesta ja kunnossapidosta, jätevesien johtamisesta ja käsittelystä.