Ehtookonnun rivitalojen tilalle rakennetaan uusia palveluasuntoja vanhuksille

0
Uusi yksikkö rakennetaan osittain huonossa kunnossa olevien Ehtookonnun rivitalojen paikalle.

Paltanpuiston palvelukeskuksen yhteyteen on suunnitteilla uusia palveluasuntoja vanhuksille. Osa huonokuntoisista Ehtookonnun rivitaloista puretaan uuden yksikön tieltä.

– Siellä on jo tarkoituksella jätetty täyttämättä vapautuneita vuokra-asuntoja. Asunnoissa on tällä hetkellä muutamia vuokralaisia, joiden kohdalla selvitetään, mihin he voivat siirtyä, kun rakentaminen käynnistyy. Mitään huolta tai kiirettä ei ole, sillä uuden yksikön rakentaminen alkaa aikaisintaan vuoden päästä, Palvelukeskussäätiön hallituksen puheenjohtaja Jarmo Heimo rauhoittelee.

Uuteen yksikköön on tulossa pääasiassa välimuotoista palveluasumista ja lisäksi kymmenen intervallipaikkaa eli lyhytaikaista hoitopaikkaa ikääntyneille. Rakennuksesta varataan myös noin 400 neliön tilat Paimion kotihoidon käyttöön.

Mistään ihan pienestä rakennushankkeesta ei ole kysymys, sillä hankkeen kustannusarvio on Heimon mukaan 6,4 miljoonaa euroa. Talon kerrosala on lähes 2 700 neliötä, eli rakennuksesta tulee lähes kaksi kertaa niin suuri kuin Paltanpuiston uudet senioritalot. Kyseessä on suurin vanhuspalveluyksikkö, mitä Paimioon on tähän mennessä rakennettu.

Tarve suuriVälimuotoinen asuminen on Paimion sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhösen tarkoitettu vanhuksille, jotka eivät oikein kykene enää asumaan itsenäisesti kotona, mutta eivät myöskään tarvitse ympärivuorokautista hoivaa. Uusi yksikkö laajentaa palveluvalikoimaa.

– Paimiossa on ollut ongelmana, ettei meillä ole ollut tarjota mitään asumisvaihtoehtoa kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen väliltä. Toki on perhehoitoa, mutta siellä on hyvin pieni määrä asiakkaista, hän kertoo.

Uuteen yksikköön on tulossa 26 eri kokoista asuntoa, jotka on tarkoitettu välimuotoiseen asumiseen. Asunnot rakennetaan esteettömiksi ja muistiystävällisiksi. Osa asunnoista on ryhmäkotityyppisiä, joissa asukkailla on omat huoneistot, mutta yhteiset oleskelutilat. Samassa rakennuksessa on tilat kotihoidon työntekijöille, jotka tuottavat asukkaiden tarvitsemat palvelut.

– Välimuotoinen asuminen eroaa senioritaloista siten, että senioritalo on vuokra-asumista esteettömässä ympäristössä, mutta siihen eivät kuulu palvelut. Välimuotoiseen asumiseen on yhdistetty kotihoidon palvelut. Käytännössä täytyy olla säännöllisen kotihoidon palvelun tarve, jotta voi päästä näihin asuntoihin, Pöyhönen vertaa.

Välimuotoiselle asumiselle on Pöyhösen mukaan suuri tarve, mutta tämän kaltaista palvelua ei ole ollut Turun seudulla vielä hirveästi saatavilla. Paimiossa se näkyy niin, että ikääntyneet joutuvat asumaan kotonaan, vaikka he toimintakykynsä puolesta tarvitsisivat enemmän tukea tai vastaavasti heidät joudutaan sijoittamaan tehostettuun palveluasumiseen liiankin hyväkuntoisina.

– Ikääntyneiden määrä kasvaa todella voimakkaasti Paimiossa tulevina vuosina. Nykyiset tehostetun palveluasumisen paikat eivät tule riittämään, ellei niiden rinnalle kehitetä uusia asumismuotoja. Tällä hetkellä joudumme sijoittamaan tehostettuun palveluasumiseen sellaisia henkilöitä, jotka pärjäisivät vielä aivan hyvin välimuotoisessa asumismuodossa, Pöyhönen taustoittaa.

Valmista kesällä 2024Paimion kaupungin tavoitteena on, että uusi yksikkö olisi rakenteilla jo vuoden päästä. Tarkoituksena on, että kaupunki vuokraa kiinteistön Palvelukeskussäätiöltä.

Palvelukeskussäätiö neuvottelee parhaillaan hankkeen rahoituksesta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n kanssa. Jos kaikki menee suunnitellusti, asukkaat voisivat päästä muuttamaan uusiin tiloihin kesällä 2024.

Sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle. Jarmo Heimo ei näe säätiön kannalta suurta riskiä, että uusi kiinteistö jäisi vaille käyttöä.

– Tarve on kuitenkin olemassa. Olen varma siitä, että jos rakennus olisi pystyssä, kaikki asunnot olisivat jo täynnä.

Palveluskeskussäätiö rakentaa myös JokitiellePaltanpuiston palvelukeskuksen remontin ja uuden asumisyksikön lisäksi Paimion Palvelukeskussäätiöllä on vireillä kolmaskin rakennushanke. Säätiön hallituksen puheenjohtaja Jarmo Heimo kertoo, että Paimion keskustaan Jokitien päähän on tulossa uusi kehitysvammaisten asumisyksikkö. Tilat vuokrataan kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus KTO:lle, jolla on jo ennestään toimintaa Preitilässä.

Mittavien rakennushankkeiden takia säätiö tarvitsee lisää työvoimaa. Tällä hetkellä säätiössä työskentelee yksi henkilö, säätiöasiamies, osa-aikaisesti.

– Olemme pyrkineet pyörittämään säätiötä kevyellä hallintorakenteella, mutta tulevat rakennushankkeet ja kasvavan kiinteistömassan hoito teettävät niin paljon työtä, ettei se onnistu entiseen malliin. Tarvitsemme säätiöasiamiehen rinnalle kiinteistö- ja isännöintialan asiantuntijan, joka tuntee säätiön rakennuskannan ja voi keskittyä sen pitkäaikaiseen hoitoon.

Hän näkee tässä yhteistyömahdollisuuden Paimion kaupungin kanssa.

– Minusta ihanteellisin ratkaisu olisi, jos meillä olisi kaupungin kanssa yhteinen työntekijä, kiinteistöjen hoidon asiantuntija. Hän voisi huolehtia joustavasti tarpeen mukaan sekä säätiön että kaupungin kiinteistöistä.