Kehätien ensimmäinen vaihe valmistui aikataulussa

0
Turun kehätien ensimmäinen vaihe valmistui aikataulussa ja muun muassa Kirismäen eritasoliittymä on nyt valmis.

Turun kehätietä parannetaan kahdessa vaiheessa. Vuonna 2019 alkaneessa ensimmäisessä vaiheessa kehätien Pukkilan ja Kirismäen välinen tieosuus rakennettiin nelikaistaiseksi ja tasoliittymät poistettiin rakentamalla Pukkilan eritasoliittymä ja Sippaan risteyssilta sekä uudistamalla Kirismäen eritasoliittymää.

– Tienrakennustyön aikana häiriöt liikenteelle saatiin pidettyä vähäisinä suurista liikennemääristä huolimatta. Pelkästään nyt valmistunut uudistettu Kirimäen eritasoliittymä on sujuvoittanut liikennettä, Väyläviraston projektipäällikkö Juha Sillanpää arvioi.

Kehätien suurin muutos tapahtui uusien, Helsingin ja Naantalin välisten ramppien myötä. Helsingin suunnasta pääsee nyt liittymään suoraan Naantalin suuntaan ja Naantalin suunnasta tultaessa kehätie jatkuu suoraan moottoritielle Helsingin suuntaan. Piikkiöön ja Turkuun suuntautuva liikenne poistuu kehätieltä rampin kautta.

Kehätien osuus Pukkilasta Kirismäkeen ja Länsi-Avantintie kuuluvat hankkeen ensimmäiseen rakennusvaiheeseen, jonka kustannus oli noin 48 miljoonaa euroa..

Toinen vaihe keskittyy pääosin osuudelle Kausela–Pukkila ja valtatien 10 välille kehätie-Kaarinantie. Toinen rakennusvaihe valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana.