Lisää valinnanvaraa vanhuksille

0

Paimiossa vanhusten asumiseen on tulossa kaivattuja parannuksia lähivuosina. Ilmanvaihto-ongelmista kärsinyttä Paltanpuiston palvelukeskusta remontoidaan parhaillaan. Sen lisäksi Paltanpuiston alueelle ollaan rakentamassa uusia palveluasuntoja ikääntyneille.

Muutama vuosi sitten valmistuneet senioritalot ovat osoittaneet, että uudenlaisille asumismuodoille on tarvetta. Senioritalosta poiketen nyt suunnitteilla olevat asunnot on tarkoitettu vanhuksille, jotka käyttävät kotihoidon palveluita. Kotihoidon palvelut keskitetään samaan rakennukseen, joten ne ovat kirjaimellisesti käden ulottuvilla. Tämän kaltaista välimuotoista palveluasumista ei ole Paimiossa ollut tähän asti tarjolla.

Palvelukeskussäätiön hallituksen puheenjohtajan Jarmo Heimon mukaan tavoitteena on rakentaa esteetön ja yhteisöllisyyttä tukeva rakennus, joka lisää vanhusten valinnanvaraa asumisen suhteen ja parantaa myös vanhusten kotihoidon tasoa. Samalla hanke monipuolistaa entisestään asumisen kirjoa Paltanpuiston alueella.

Paimiossa on onnistuttu viime vuosina muutamissa asioissa ja yksi niistä on vanhusten palvelut. Voi nähdä, että Paltanpuistosta on muotoutumassa yhdenlainen seniorikylä, jossa ikääntyneillä on mahdollisuus yhteisölliseen asumiseen keskellä kaupunkia ja lähellä palveluja. Ikääntyneitä ei siivota pois silmistä, vaan heidät nähdään Paimiossa keskeisenä osana yhteisöä. Se on hieno ja arvokas asia, sillä lähialueilta on myös päinvastaisia esimerkkejä, jossa kaikenlainen erilaisuus koetaan asuinalueilla asuntojen arvoa laskevana riskitekijänä.

Paimiossa vanhusten määrä kasvaa seuraavina vuosina voimakkaasti. Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhösen mukaan tehostetun palveluasumisen paikat loppuvat kesken, ellei uusia palvelumuotoja kehitetä. Tällä hetkellä Paimiossa joudutaan hänen mukaansa sijoittamaan vanhuksia ympärivuorokautiseen hoitoon liiankin hyväkuntoisina, koska ei ole muuta vaihtoehtoa.

Ympärivuorokautinen hoiva tuo turvaa, mutta kääntöpuolena on, että se helposti myös laitostaa. Ikääntyneen toimintakyky säilyisi ehkä pidempään parempana, jos kotona asumista pystyttäisiin tukemaan enemmän ja eri keinoin. Kunnan kannalta se tarkoittaa myös pitkällä aikavälillä säästöjä. Tähän uudet palveluasunnot tarjoavat toivottavasti ratkaisun.

Heinimaija Hirvonen