Maakuntahallitus haluaa Varsinais-Suomen paikallisjunat henkilöjunaliikenteen ostokokonaisuuteen

0
Turun ja Helsingin välisen kaukojunaliikenteen kohdalla ongelmaksi nähdään myöhäisillan vuorojen vähäisyys. Arkistokuva viime vuoden syksyltä, jolloin Piikkiön asemarakennus ei ollut vielä ehtinyt saada uutta maalipintaa.

PAIMIO-SAUVO-KAARINA

Varsinais-Suomen maakuntahallitus kokoontui maanantaina 18. lokakuuta taustaorganisaationsa eli Varsinais-Suomen Liiton tiloissa. Kokouksen asialistalla oli muun muassa lausunnon antaminen Liikenne- ja viestintäministeriölle vuosille 2022–2030 suunnitellusta ostoliikenteen tarjonnasta.

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on todettu, että valtio hankkii henkilöjunaliikenteen palveluja VR Yhtymä Oy:ltä EY:n palvelusopimusasetuksen mukaisena suorahankintana. Hankinnoilla ostetaan yöjunaliikennettä sekä taajamajunaliikenteen palveluja Etelä-Suomessa. Valtio ostaa myös kaukojunaliikennettä sekä sähköistämättömillä rataosilla kiskobussiliikennettä.

Maakuntahallitus katsoo, että LVM:n ja VR:n neuvotteluiden pohjana oleva rajaus Etelä-Suomen lähijunaliikenteestä on syytä kyseenalaistaa. Nykyisin liikenne kattaa Helsingin ja Tampereen sekä Lahden–Kouvolan ja Kotkan muodostaman alueen. Saman rajauksen sisään kohdennettiin myös vuoden 2019 alueellisen junaliikenteen pilotit.

Tuoreen tiedotteen mukaan maakunnan liitto ehdottaa, että Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenne sisällytetään ostoliikennekokonaisuuteen. Alueellisen junaliikenteen käynnistäminen voitaisiin vaiheistaa aloittamalla lähijunaliikenne Loimaan ratasuunnalla ja yhdistämällä se Tampereen seudun taajamajunaliikenteen kehittämiseen.

Toijalaan, Saloon, Uuteenkaupunkiin

Varsinais-Suomen liitto ja Pirkanmaan liitto tukevat yhdessä liikennöinnin kehittämistä.

– Varsinais-Suomessa on aluerakenteen lähtökohdista erinomaiset edellytykset kestävälle asunto- ja työmarkkina-alueelle, mikäli joukkoliikennettä – mukaan lukien alueellinen junaliikenne – hyödynnetään, toteaa Varsinais-Suomen maakuntahallitus.

– Lähijunaliikenne voidaan käynnistää kolmella ratasuunnalla: Turusta Saloon, Loimaalle sekä Uuteenkaupunkiin. Yksinkertaisimmillaan lähijunaliikenne on käynnistettävissä Turku–Toijala-radalla sekä myöhemmin myös Salon ja Turun välisillä asemilla ja Uudenkaupungin radalla.

Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n suorahankintasopimuksen uusimisen yhteydessä on tarkoitus selvittää mahdollisuuksia laajentaa henkilö- ja taajamajunaliikennettä uusille alueille. Samaan aikaan valtion kustannustason on tarkoitus pysyä nykytasolla noin 32 miljoonassa eurossa.

Varsinais-Suomen Liitossa nähdään, että tavoitteet ovat ristiriidassa keskenään.

Kaukojunayhteyksiä kaivataan lisää

– Liikenteen ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja työssäkäyntialueiden laajentamiseksi liikenteen laajentaminen on kannatettavaa. Alueellisen junaliikenteen käynnistämiseen uusilla alueilla on varattava riittävästi valtion rahoitusta, maakuntahallitus tähdentää.

Puutteet Turku–Helsinki radan kaukojunaliikenteessä liittyvät maakuntahallituksen näkemyksen mukaan lähinnä myöhäisillan yhteyksiin. Myös Turun ja Tampereen välillä koetaan olevan junavuoroja tarpeeseen nähden liian vähän.