Paimio aikoo maksaa työntekijöilleen koronalisää

0

PAIMIO

Paimion kaupunki aikoo palkita henkilökuntansa korona-ajan hyvästä työssäsuoriutumisesta. Palkitsemisen esteeksi voi tulla ainoastaan se, ettei kaupunginvaltuusto myönnä palkitsemiseen lisämäärärahaa. Vahvana oletuksena on kuitenkin, että lisämääräraha myönnetään.

Viime keskiviikkona koolla olleen kaupunginhallituksen yksimielinen ehdotus valtuustolle on, että valtuusto myöntää henkilökunnan palkitsemiseen. 50 000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Kyseessä on henkilökunnan kertaluontoinen palkitseminen liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Etuuden euromääräinen arvo suhteutetaan työntekijän palvelusajan pituuteen, ja palkinnon enimmäismäärä on 100 euroa työntekijää kohden.

Liikunta- ja kulttuuriseteli on veroviranomaisen hyväksymä tapa palkita henkilöstöä verovapaasti. Liikunta- ja kulttuuriedun käytöstä ei aiheudu henkilökunnalle veroseuraamuksia eikä työnantajan maksettavaksi jää henkilösivukuluja verrattuna esimerkiksi kertakorvauksen maksamiseen.

Liikunta- ja kulttuuriseteleitä jaettaessa annetaan jokaiselle henkilökuntaan kuuluvalle kirjallinen liite otsikolla ”Liikunta- ja kulttuurisetelin käyttöpaikat Paimiossa”. Samalla annetaan suositus käyttää liikunta- ja kulttuurisetelejä kyseisissä toimipaikoissa.

Palkitsemiseen ryhtyessään kaupunginhallitus totesi, että vuosi 2020 ja kuluva vuosi ovat olleet poikkeukselliset, johtuen koronapandemian vaikutuksista kaupungin eri palvelutoimintoihin, työjärjestelyihin ja työolosuhteisiin.

Koronapandemian johdosta osa Paimion kaupungin palvelutoiminnoista oli suljettuna keväällä 2020. Toimintaa ja palveluja organisoitiin tuolloin poikkeavin järjestelyin, esimerkiksi etätyötä tehden ja etäopetukseen siirtyen. Osa henkilökunnasta hakeutui osaksi aikaa muihin korvaaviin työtehtäviin kaupungilla.

Kaupungin virkamies- ja luottamushenkilöjohdossa nähdään, että korona-aika on tarkoittanut henkilökunnan näkökulmasta uusien työskentelytapojen nopeaa omaksumista ja ennakoimattomiin muutoksiin sopeutumista.

– Paimion kaupungin henkilökunta on työskennellyt kiitettävästi ja osoittanut joustavuutta työssään koronatilanteen niin vaatiessa, summataan kaupungin johdossa.

Korona-etuutta maksetaan kaupungin vakinaisille ja määräaikaisille työntekijöille, joiden palvelussuhde on ajalla 1.8.2020–30.10.2021 kestänyt vähintään kolme kuukautta. Lisäksi edellytyksenä on, että työntekijän tai viranhaltijan palvelussuhde kaupunkiin on voimassa etuuden myöntämishetkellä 18. marraskuuta 2021.