Paimion talous kohenee pikkuhiljaa, luvassa lisää rakentamista ja kasvua

0
Paimio kasvaa ja kehittyy. Tämä vuosi on ollut rakentamisen suhteen vilkas, ja samaa rataa mennään ensi vuosi. Kuva uudelta Tiilitehtaan pientaloalueelta.

PAIMIO

Vuodesta 2022 näyttää muodostuvan Paimiolle taloudellisesti melko mukavan sorttinen. Kaupunginjohtaja Jari Jussinmäen eilen torstaina antamassa talousarvioehdotuksessa vuosikate on vahvasti plussalla, ja pientä ylijäämääkin kertyy.

Vaikka bruttoinvestoinnit vuodelle 2022 ovat kaupunginjohtajan papereissa peräti 4,16 miljoonaa euroa – johtuen uimahallin oletettua kalliimmasta peruskorjauksesta – ei kaupungin lainamäärä ensi vuonna juurikaan kasva.

Myös merkittäviä, osin lakisääteisiäkin, henkilöstölisäyksiä on luvassa:

Kotihoitoon palkataan kolme lähihoitajaa. Lastensuojelu saa vastaavan sosiaalityöntekijän. Varhaiskasvatukseen palkataan konsultoiva erityisopettaja ja Vistan kouluun yksi luokanopettaja lisää.

Lisäksi kaupungin tekninen toimi on saamassa suunnitteluinsinöörin ja toimistosihteerin. Heidän työpanoksestaan on tarkoitus myydä puolet Paimion Vesihuolto Oy:lle.

Ylijäämää 0,2 miljoonaa euroa

Toimintakulujen kasvuksi on kaupunginjohtajan budjettiesityksessä arvioitu 4,2 prosenttia. Se on kohtalaisen paljon, ottaen huomioon, että lautakuntien talousarvioehdotuksia on jo karsittu hyvän matkaa yli miljoonalla eurolla.

Kaiken kaikkiaan näkymät ovat kuitenkin myönteiset. Varsinkin kun muistetaan, että viime vuosina useimmat Paimion talousarviot on jouduttu hyväksymään alijäämäisinä.

– Vuoden 2022 talousarvioesitys poikkeaa positiivisesti monista aikaisemmista talousarvioista siinä mielessä, että se on lievästi ylijäämäinen. Kaupungin talouteen suhteutettuna 0,2 miljoonan euron ylijäämä ei ole paljon, mutta se antaa kuitenkin positiivisen lähtöasetelman ensi vuoteen, toteaa kaupunginjohtaja Jussinmäki.

Positiivista asetelmaa vankistaa se, että Paimion kaupungilla on taseessaan kumulatiivista ylijäämää toistakymmentä miljoonaa euroa. Ylijäämää ovat osaltaan kartuttaneet valtion viime vuonna kunnille jakamat mittavat koronatuet.

Budjetit jatkossa puolta pienempiä

Positiivista on myös se, ettei tasapainoiseen esitykseen ole tarvittu veronkorotuksia tai ”kikka kolmosia”. Paimion talous on oikeastikin piristymässä. Jos kohta onkin niin, ettei kukaan tiedä varmuudella, mitä vuoden 2023 suuri sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen uudistus tuo tullessaan.

Muutamien viikkojen kuluttua vahvistettava vuoden 2022 talousarvio on Paimiossa – ja muissakin Suomen kunnissa – viimeinen laatuaan. Jatkossa kuntien talousarvioiden loppusummat ovat karkeasti arvioiden noin puolta pienempiä kuin nykyisin. Soten myötä myös verotulot puolittuvat. Valtionosuuksista katoaa jopa kaksi kolmasosaa.

Mutta onko sotea syytä pelätä?

– Kuntalaisten ei ole syytä huolestua. Vuoden 2023 alkaessa ei käytännön tasolla muutu mikään, ja kuntalaiset tuskin huomaavat eroa vielä kyseisen vuoden lopullakaan. Muutokset alkavat näkyä hitaasti, ehkä selkeämmin vasta 3-5 vuoden kuluttua, Jussinmäki rauhoittelee.

Kaavoitetaan ja rakennetaan

Kun katseet käännetään takaisin Paimion talousarviovuoteen 2022, voidaan havaita, että vahva rakentamisbuumi jatkuu, ja tontit menevät kaupaksi. Pakurlanmetsä on kohtapuoliin rakennettu valmiiksi, ja Tiilitehtaan asuntoalue on jo hyvässä vauhdissa.

Koivulinnan alueen kaavoitus on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2022 aikana, mikä mahdollistaisi rakentamisen aloittamisen vuonna 2023.

Ensi vuonna saadaan yhteensä 12 uutta kiinnostavaa rakennuspaikkaa myös Hanhijoen Ketokujalle ja Kohisevantielle. Kaupunki hankki kyseiset maa-alueet omistukseensa viime kesäkuussa.

Runsas rakentaminen merkitsee myös väkiluvun kasvua. Paimiossa saattaa 11 000 asukkaan raja mennä rikki vielä tämän vuodenpuolella.

Ensi vuoden ja luultavasti seuraavankin vuoden merkittävin investointi Paimiossa on uimahallin peruskorjaus (yht. 4,5 milj. euroa), johon on mahdollista saada jopa 800 000 euron suuruinen valtionosuus. Käytännössä halli uudistuu altaan pohjalta kattoon saakka. Halli sulkeutuu luultavasti vuoden 2022 toukokuussa ja avaa ovensa uudistuneena vuoden 2023 syksyllä.

Vuoden 2022 investointeihin lukeutuvat myös muun muassa Keskitalon peruskorjauksen loppuunsaattaminen (0,7 milj. e) ja Urheilupuiston urheilukentän nurmen uusinta (360 000 e).

Monitoimihallia selvitetään

Paimion kaupungin talousarvioon sisältyy myös eräs pieni, mutta sitäkin kiinnostavampi summa:

Ensi vuodelle on varattu 50 000 euroa sisäliikuntahallin selvitystyöhön.

– Paimiossa on puhuttu toistakymmentä vuotta sisäliikunta- tai monitoimihallin tarpeesta ja rakentamisesta. Nyt kun näköpiirissä ei ole enää pakkotahtista koulurakentamista, on tällainen selvitys paikallaan, jotta päästään aidosti keskustelemaan asiasta, sanoo kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki.

Jussinmäki muistuttaa, että edes tällaista askelta ei olla aikaisemmin kyetty ottamaan, vaikka hanke on ollut ilmassa jo 15–20 vuotta.

Paimion liikuntapalvelujen laajassa kuntalaiskyselyssä sisäliikunta-/monitoimihalli oli viimeksi toiveiden listalla kakkosena heti uimahallin saneerauksen jälkeen.

Tulevassa selvityksessä käydään laajasti läpi halliin liittyvät tarpeet, koko- ja kustannukset, sijainti, pysäköinti, koululiikunnan tarpeet ja muu päiväaikainen käyttö.

– Kun nämä seikat on selvitetty, niin sitten päästään jo aidosti keskustelemaan asiasta. Lähivuosien taloudellinen tilanne toki viime kädessä ratkaisee hallihankkeen edellytykset, Jussinmäki sanoo.