Paimion teknisen lautakunnan investointiesitys on euroiltaan huomattavasti ennakoitua isompi

0
Paimion uimahalli Solina on edelleen ihan viihtyisä paikka, mutta kun tekniikka vanhenee ja pinnat kuluvat, niin täytyyhän saneeraukseen lopulta ryhtyä. Arkistokuva.

PAIMIO

Paimion kaupungin tekninen lautakunta antoi syyskuun viimeisen päivän kokouksessaan investointiesityksensä vuodelle 2022 ja samalla ehdotuksensa vuosien 2023–2026 investointisuunnitelmaksi.

Enin osa Paimion investointihankkeista tulee kaupunginhallituksen ja -valtuuston ratkaistaviksi kaupungin teknisen toimen ja teknisen lautakunnan tekemän valmistelutyön pohjalta. Tosin monelle investointihankkeelle on luonnosteltu suuntaviivat jo aikaisempien vuosien talousarviotyön yhteydessä.

Voimassa olevassa Paimion investointiohjelmassa vuoden 2022 bruttoinvestoinneiksi on kaavailtu 2,6 miljoonaa euroa ja nettoinvestoinneiksi 2,4 miljoonaa euroa. Ohjeeksi on annettu, että kyseisessä suuruusluokassa tulisi pysyä.

Mutta ei pysytä

Teknisen lautakunnan tuore investointiesitys sisältää kuitenkin yhteensä runsaan 3,8 miljoonan euron suuruiset bruttoinvestoinnit. Kaupunginhallituksen antaman investointiraamin selkeä ylittyminen johtuu uimahallin peruskorjauksen varsin huomattaviksi arvioiduista kustannuksista.

Uimahallin remontin saneeraustarpeet, suunnitelmat ja kustannukset ovat täsmentyneet alkusyksyn kuluessa.

Uimahallin peruskorjauksen kustannukset arvioidaan ensi vuoden osalta noin 2,0 miljoonan euron suuruisiksi. Seuraavana vuonna uimahallin arvioidaan nielevän Paimion kaupungin investointivaroja 2,5 miljoonan euron verran.

Uimahallin peruskorjauksen kustannuksiin on mahdollista saada kahtena seuraavana vuonna yhteensä noin 800 000 suuruinen valtionavustus.

Esitys Paimion talousarvion investointiosaksi vuodelle 2022 ja investointisuunnitelmaksi vuosille 2023– 2026 oli alustavine kohdeluetteloineen teknisen lautakunnan kokouskutsun ja esityslistan liitteenä.

Investointeja esiteltiin lautakunnan syyskuun 30. päivän kokouksessa myös suullisesti. Samalla käytiin aihealueeseen liittyvää keskustelua.

Mitä muuta kuin uimahalli?

Investointieuroja tullaan erittäin suurella varmuudella käyttämään ensi vuonna myös Vistan koulun peruskorjauksen viidenteen vaiheeseen eli Jukolan ja Keskitalon muutostöihin esiopetusta varten. Kyseiseen hankkeeseen Paimion tekninen lautakunta esittää ensi vuodelle 700 000 euron suuruista investointimäärärahaa.

Peruskorjauksen kuudes vaihe eli niin sanottu Kakkossali (1,65 miljoonaa euroa) on ajoitettu teknisen lautakunnan papereissa vuodelle 2024 ja seitsemäs vaihe eli puukoulu (1,05 miljoonaa) vuodelle 2025.

Uusinvestointina teknisen lautakunnan listalla on niinkin mielenkiintoinen seikka kuin sisäliikuntahalli. Kyse on kuitenkin vasta selvitystyöstä, jonka kustannuksiin lautakunta esittää ensi vuodelle 30 000 euron suuruista määrärahaa.

Katujen rakentamiseen liittyen on luvassa rahaa muun muassa Koivulinnan alueelle (lautakunnan esitys 150 000 euroa) ja Syybyntien kohentamiseen ja liittymäjärjestelyihin (esitys yht. 150 000 euroa).

Katuja päällystettäneen hieman siellä ja täällä, ja parannusta ehdotetaan myös Urheilupuiston hulevesien johtamiseen.

Ensi vuodelle on teknisen lautakunnan papereissa ehdolla myös Urheilupuiston kentän nurmen uusinta, jonka kustannukset arvioidaan 360 000 euron suuruisiksi, mutta johon on mahdollista saada 105 000 euron suuruinen valtionavustus.