Paimion viimeinenkin kolkka sähkön piiriin 60 vuotta sitten

0

Paimiossa ensi kosketus sähköön saatiin vuoden 1910 vaiheilla, jolloin sahan generaattorin tuottamaa ylijäämäsähköä alettiin myydä sahan läheisyydessä oleviin talouksiin.

Vuonna 1912 Karunassa perustetun Lounais-Suomen Sähkö-osakeyhtiön toiminnan laajenemisen myötä Paimion pitäjän sähköistäminen edistyi ripeästi. Vuonna 1960 – joitakin hajatapauksia lukuun ottamatta – vain pitäjän itärajalla olevalla Perttalan kulmalla elettiin yhä öljylamppujen valossa.

Asia oli monen sattuman summa.

Ennen sotia oli suunnitelmissa, että kulmakunta olisi sähköistetty yhdessä Halikon puoleisten Kumion ja Tapiolan kanssa. Sotavuodet kariuttivat asian.

Paimion Kalevalle sähkö tuli jo 1920-luvulla. Perttalan kulmaan rajoittuva Kalevan Mustolan kulma sähköistettiin heti sotien jälkeen.

Jostakin syystä Perttalan kulmaa ei haluttu hankkeeseen mukaan. Perttalan kulman sähköistäminen oli vakavasti esillä 1953. Kokouksia pidettiin, mutta ratkaisuun ei päästy.

Perttalan kulmalla talouksia oli 12, joista yhteen Kumiosta sotien jälkeen johdettu sähkö
oli muuntajan etäisyydestä johtuen heikkoa. Sähköistämisen tarpeessa oli Paimion puolella 9 ja Halikon puolella 3 taloutta.

Sähkö tuli lopulta joka tilanteessa niin tarpeelliseksi, että vuoden 1961 keväällä kulmakunnalla tuli voimakas tahtotila, että nyt sähkö on jo saatava.

Kokous sovittiin pidettäväksi Perttalassa 4.5.1961. Kokouksessa mukana ollut Paimion Säästöpankin edustaja ilmoitti, että kallis hanke ei nyt ole rahasta kiinni. Nopeasti kirjoitettiin hankkeen edellyttämät sopimukset, joitten mukaan Sähköyhtiö rakensi linjat, ja Sähkö Lähteenmäki urakoi sisäasennukset.

Hankkeen kalleudesta johtuen uuden muuntopiirin kytkentään liittyvät valojuhlat päätettiin jättää pitämättä. Hankkeen rahoittanut Paimion Säästöpankki lahjoitti jokaiseen sähköistettävään talouteen sähkösilitysraudan.

Syyskesällä, viljojen niiton jälkeen Sähköyhtiö aloitti linjojen rakentamisen ja Lähteenmäen asentaja sisäasennukset. Pylväsmuuntamo, jossa oli varsinainen muuntaja ja muuntajan laitekaappi, asennettiin kahden A-pylvään väliin ja sijoitettiin Perttalan pellolle Suomentien varteen.

Perjantaina 29.9.1961 olivat työt niin pitkällä, että muuntopiiri voitiin kytkeä verkkoon. Uuden Auran toimittajakin oli mukana historiallisessa hetkessä, kun Paimion pitäjän sähköistäminen saatiin käytännössä päätökseen.

Muuntopiirin läheisyydessä olleet Halikon puolen taloudet liittyivät verkkoon vuoteen 1964 mennessä.

Perttalan muuntopiirin alue oli niin laaja, että vuosina 1974–1975 tehtiin uudelleenjärjestelyjä riittävän tehon saamiseksi kaikille kuluttajille. Perttalan muuntopiirin lisäksi muodostettiin Suomentien ja Suomen muuntopiirit ja Perttalan muuntajaa siirrettiin. Kaikki kolme muuntajaa ovat nyt niin sanottuja I-muuntajia, joissa muuntajan laitteet on asennettu yhteen pylvääseen.

Perttalan kulmalla tehtiin linjanrakennustöitä jälleen 1998, jolloin kaikki linjat rakennettiin uudelleen. Seudulla on tapahtunut myös lisääntymisen ihme: vuonna 1961 ympärivuotisia asuntoja oli 12, joista 3 on poistunut. Silti tällä hetkellä asuntoja on 16!

Arimo Lähdeniitty