Paimiossa otetaan käyttöön liikenteen rauhoittamisen periaatteet

0
Kunnallislehden arkistokuva.

Tekninen toimi on laatinut periaatteet liikenteen rauhoittamiseen Paimion kaupungin hallinnoimilla väylillä. Tekninen lautakunta hyväksyi periaatteet viime viikolla. Vastaavia pisteytysjärjestelmiä on käytössä monissa kunnissa.

Paimion tekninen johtaja Juha Saarinen kertoo, että tekniseen toimeen tulee vuosittain kymmeniä aloitteita liikenteen rauhoittamiseen liittyen. Tällä hetkellä aloitteita tulee eri muodossa ja eri kanavien kautta eri henkilöille. Tavoitteena on, että ehdotukset saataisiin jatkossa keskitetysti ja virallisessa aloitemuodossa.

Käsittelyprosessi etenee siten, että tekniselle toimelle tulee osoittaa kirjallinen aloite liikenteen rauhoittamisesta. Aloitteet esikäsitellään, jonka jälkeen esikäsittelyn läpäisseille kohteille tehdään tarvittavat mittaukset ja selvitykset. Kohteet pisteytetään muun muassa turvallisuusongelmien, maankäytön ja liikennemäärien perusteella. Aloite etenee teknisen lautakunnan käsittelyyn ja sitä kautta talousarviokäsittelyyn, jos pistemäärä ylittää toimenpiderajan.

– Pääsääntöisesti liikenteen ja maankäytön ratkaisut tulee suunnitella siten, ettei erillisiä liikenteen rauhoittamistoimenpiteitä tarvita. Kuitenkin aika ajoin niin maankäytöllisistä kuin liikenteellisistä syistä on tarvetta rakentaa ajonopeuksia vähentäviä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä esteettömyyttä parantavia teknisiä ratkaisuja, lautakunnalle osoitetussa esittelytekstissä todetaan.

– Liikenteen rauhoittamisen periaatteilla on ensisijaisesti tarkoitus tasapuolistaa ja selkeyttää kohteiden valintaa, parantaa kustannustehokkuutta sekä ratkaisuiden elinkaarta. Tavoitteena on myös parantaa ja tehostaa kuntalaispalautteiden käsittelyä sekä selkeyttää käsittelyprosessia.

Vuoden 2022 investointiohjelmassa on Saarisen mukaan uutena ehdotuksena pienet infran kohteet, joista liikenteen rauhoittamiskohteita rahoitetaan. Pienet infran kohteet liittyvät myös tänä vuonna hyväksyttyyn jalankulun ja pyöräilyn edistämisohjelmaa. Pienten kohteiden toteuttamiseen esitetään investointiohjelmassa varattavaksi 50 000 euroa/vuosi.