Pakolliset terveystarkastukset Meyerin työmaille Turkuun ja Piikkiöön

0
Laivanrakennusta Meyer Turku Oy:n telakalla. Kunnallislehden arkistokuva, joka ei liity koronavirusepidemiaan.

TURKU-KAARINA Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut tartuntatautilakiin perustuvan määräyksen pakollisista terveystarkastuksista Turun ja Kaarinan kuntien alueella.

Koronavirusepidemian leviämisen hillitsemiseksi tehty päätös koskee terveystarkastusten järjestämistä ja niihin osallistumista Meyer Turku Oy:n työmaiden alueella Turussa ja Piikkiössä.

Määräys on voimassa 13.10.2021–2.5.2022.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja Turun kaupungilta saamiensa lausuntojen pohjalta aluehallintovirasto totesi edellä mainitut toimenpiteet tarpeellisiksi ja välttämättömiksi.

Virus tarttuu telakkatyömailla henkilöstä toiseen, yhteiskuljetuksissa ja yhteismajoituksissa, eikä tilannetta ole aiemmista toimenpiteistä huolimatta saatu hallintaan. Tartuntoja ilmenee erityisesti ulkomaalaisten työntekijöiden parissa, joilla rokotekattavuus on matala.

Piikkiö Works listalla

Vastikään annetulla määräyksellä Turun ja Kaarinan kaupungit velvoitetaan järjestämään terveystarkastukset laivanrakennustelakka Meyer Turku Oy:n, sen tytäryhtiöiden ja sen alihankkijoiden työmaihin kuuluvilla työpaikoilla.

Lisäksi aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 16. pykälän nojalla kaikki Meyer Turku Oy:n telakkatyömaihin kuuluvilla työmailla Turun ja Kaarinan kaupunkien alueilla työskentelevät henkilöt osallistumaan Turun tai Kaarinan kaupungin järjestämään terveystarkastukseen.

Meyer Turku Oy:n lisäksi päätös koskee Piikkiö Works Oy:n, Shipbuilding Completion Oy:n sekä ENGnD Oy:n Varsinais-Suomessa olevien työpaikkojen alueella työskentelevää henkilöstöä.

Terveystarkastukseen osallistuminen on pakollista.

Tartuntaketjut halutaan katkaista

Telakkaan liittyviin toistuviin korona-aaltoihin on ollut vaikea vaikuttaa ja ne ovat kuormittaneet sekä Varsinais-Suomen koronajäljitystä että sairaalakapasiteettia.

Testaus on telakan läheisyydessä siirtynyt Turun kaupungin koronabussiin, mikä on hankaloittanut muiden kuin telakalla työskentelevien pääsyä testaukseen.

Päätöksellä pyritään katkaisemaan tartuntaketjut ja ohjaamaan työntekijät rokottautumaan nykyistä kattavammin.