Tonttikauppa kiihtyy Paimiossa edelleen

0
Muutama uudisrakennus on jo kohonnut Tiilitehtaan alueelle Paimioon, mutta tarjolla on edelleen yli 20 vapaata tonttia.

Pientalotonttikauppa on kiihtynyt korona-aikana Paimiossa selvästi. Kun vielä vuonna 2019 Paimiosta myytiin kaupungin valikoimasta kuusi ja vuokrattiin kymmenen pientalotonttia, nousi määrä viime vuonna kuuteen myytyyn ja 17:ään vuokrattuun.

Tahti on koventunut entisestään kuluvana vuonna, jolloin myytyjä ja vuokrattuja tontteja on mennyt rakentajille yhteensä jo 28.

– Vaikea sanoa, onko kyse enää pelkästään korona-ajan ilmiöstä. Tonttikauppa on vilkastunut koko ajan, mutta suunta oli olemassa jo ennen koronaa. Toisaalta korona-aikana myytyjen tonttien ja vuokrattujen tonttien keskinäinen suhde on kääntynyt entistä enemmän vuokratonttien puolelle, sanoo Paimion kaupungin paikkatietopäällikkö Virpi Lindvall .

Suosituimmat pientalotonttialueet Paimiossa ovat viime vuosina olleet Saaren alue ja viime vuonna tarjolle laitettu Pakurlanmetsä. Pakurlanmetsä on myyty tämän vuoden aikana loppuun, mutta Saaren alueella on vielä muutamia tontteja vapaana.

Myös vanhan tiilitehtaan alueelle on kaavoitettu yli 20 pientalotonttia, mutta niiden kauppa on käynnistynyt verkkaisemmin.

– Nyt viime aikoina kiinnostus Tiilitehtaan alueen tontteja kohtaan on kasvanut, mutta ei sitä edelleenkään voi verrata Saaren alueeseen tai Pakurlanmetsään. Olisiko niin, että ihmiset saattavat pelästyä rakennusten paalutustarvetta, koska kyseessä on savimaa, Lindvall miettii ja jatkaa:

– Tosin jotkut jo Tiilitehtaan alueelle rakentaneet ovat maininneet paalutuksen olevan perustamistapa muiden joukossa, eikä mikään murehdittava asia.

Sauvossa kiinnostaa rantaviiva


Sauvossa tonttikauppa ei ole vilkastunut korona-aikana, mutta tontteja on ostettu hieman eri seudulta kuin aiemmin. Rantolassa olleet merenrantatontit ovat käyneet viimeisen kahden vuoden aikana kaupaksi siinä määrin, ettei kunnalla ole tällä hetkellä enää tarjota Rantolasta pientalotontteja omalla merenrantaviivalla.

– Selkeästi ihmisillä on ollut halua ostaa isompia tontteja ja meren rannalta. Jos Paimioon vertaa, on siellä nähtävissä selvästi enemmän Turun vaikutusta tonttikaupassa, kun taas Sauvosta haetaan enemmän väljyyttä ja merta, sanoo Sauvon kunnanjohtaja Satu Simelius .

Vuoden 2021 aikana Sauvon kunta on myynyt kolme pientalotonttia. Määrä on pysynyt melko vakiona jo lähes 20 vuotta.

– Viimeisimmät erittäin vilkkaat vuodet ovat olleet 2000-luvun alussa, eikä sellaisiin lukemiin ole sen jälkeen päästy. Toisaalta Sauvon väkiluku kasvaa tällä hetkellä seudullisessa vertailussa erittäin kovaa vauhtia, joten uusia asukkaita on silti saatu houkuteltua erittäin hyvin, Simelius muistuttaa.

Sauvossa kunnan myymät tontit sijoittuvat Kannaksen alueelle, Kallenmäkeen, Osmalahteen sekä keskustan ja Kosken alueille. Uusia merenrantatontteja ei ole ainakaan lähiaikoina tiedossa.

– Siitä päättää valtuusto, mutta mitään nopeaa ratkaisua ei ole nyt ainakaan näköpiirissä, jos mielii kunnan pientalotonttia meren rannalta. Rantolassa on edelleen joitain tontteja tarjolla yhteiskäyttörannalla ja merinäköalalla.

Koivulinnasta seuraava vetonaula?


Paimiossa katseet kääntyvät tulevaisuuden osalta Tiilitehtaan alueen lisäksi jo hiljalleen Koivulinnan alueeseen, jonne on tarkoitus kaavoittaa pientalotontteja niin, että rakentamaan pääsisi vuonna 2023.

– Aikaisintaan silloin. Koivulinnaan on tulossa sekä pientalo- että rivitalotontteja, Virpi Lindvall taustoittaa.

Hänen mukaansa kysyntää on ollut viime vuosina nimenomaan hieman pienemmille omakotitalotonteille tuhannen neliön molemmin puolin.

– Nyt rakennetaan pienempiä taloja kuin kymmenen vuotta sitten, joten myöskään niin isoille tonteille ei ole välttämättä ollut tarvetta, Lindvall tuumii.

Koivulinnan alue sijaitsee lähellä suosittuja Saaren ja Pakurlanmetsän pientaloalueita. Se sijaitsee Koivulinnantien ja Saarentien välisellä metsäpalstalla.

Kauppa käynyt korona-aikana


Paimion kaupungin pientalotonttikauppa viime vuosina, suluissa kunkin vuoden suosituin alue


2018: 7 myyty, 3 vuokrattu kaava-alueelta, 3 myyty haja-alueelta (Saaren alue)

2019: 6 myyty, 10 vuokrattu kaava-alueelta (Saaren alue)

2020: 6 myyty, 17 vuokrattu kaava-alueelta (Pakurlanmetsä)

2021: 9 myyty, 19 vuokrattu kaava-alueelta (Pakurlanmetsä ja Saaren alue)