Virran varrella on hyvä tehdä kauppaa

0

Paimion kaupungin tarjoamat pientalotontit ovat tehneet kauppansa erittäin hyvin viime vuosina. Tonttikauppaa on omalta osaltaan varmasti vauhdittanut etätyön suosion kasvu ja lisäasuinneliöiden tarve, mutta on Paimiolla ollut muitakin valtteja tonttitarjonnassaan kuin vain neliöt.

Jos miettii Paimion viime vuosien suosituimpia pientalotonttialueita, Saaren aluetta eri vaiheineen ja Pakurlanmetsää, yhdistää kumpaakin aluetta Turun seudulla poikkeuksellinen helppous.

Kuivan kangasmetsän alle kerrostunut hiekkamaa on ollut rakentajien näkökulmasta houkutteleva. Perustoja ei ole tarvinnut paaluttaa, ja myöskään kalliita räjäytystöitä ei ole juuri ollut. Myös tonttien hintataso on ollut esimerkiksi Kaarinaan, Lietoon tai Raisioon verrattuna vähintään huokea. 10–15 euron neliöhinta on ollut keskimäärin kaksi, jopa kolme kertaa edullisempi kuin lähimmillä kilpailijoilla.

Myös alueiden sijainti Vistan keskusta-alueen ja moottoritieliittymien välissä on ollut ideaali. Matkaa henkilöautolla sekä Turun että Salon palveluiden ääreen ei ole kuin 20 minuuttia. Sijainti on juuri riittävän lähellä Turkua, jotta sekä työpaikkatarjonta että muut suuren kaupungin palvelut tuntuvat olevan edelleen ”hyppysissä”.

Vaikka tonttikauppa on käynyt Paimiossa kuumana viime vuodet, ei Paimion kaupunki voi mennä pelkästään hyvän markkinoinnin, osuvan hinnoittelun ja tonttien sijainnin taakse. On fakta, että Paimio hyötyy yhä enenevissä määrin siitä, että Turku kasvaa ja sen heijastusvaikutukset ulottuvat myös lähikuntiin.

Liikaan henkseleiden paukutteluun ei siis ole varaa. On hyvä kuitenkin tiedostaa etulyöntiasemansa ja hyödyntää sitä myös jatkossa, kun uusia pientalotonttialueita kaavoitetaan. Kuten kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mikko Lindberg Kunnallislehden haastattelussa syyskuun puolivälissä totesi, on Paimio ideaali kaupunki sellaiselle asukkaalle, jolla on oma auto käytössä.

Sen sijaan julkista liikennettä suosivalle Paimio ei ole vaihtoehtojen kärkipäässä edes Turun seudulla.

Toteamuksen voi nähdä sekä etuna että haittana. On etu, että Paimio on edes autoilijoille helppo ja hyvä paikka asua. Se on etu, joka tuntuu itsestäänselvyydeltä, mutta kysykääpä asiaa sellaiselta, joka asuu Itä-Suomessa Paimion kokoisessa Lieksassa.

Oma auto ei pitkään hymyilytä uudenkaan pientalon pihalla, jos työpaikat, palvelut ja asukkaat ovat menneet muualle ja matkaa maakuntakeskus Joensuuhun on maantietä pitkin toista tuntia.

Sijainti on Paimion etu, mutta myös joukkoliikenteeseen on panostettava, jos kilpailussa uudisasukkaista halutaan pärjätä myös 2030- ja 2040-luvuilla.