Isojen rahoituspäätösten aika on pian edessä, jos Tunnin junan kyytiin halutaan vuonna 2032

0
Helsinkiin matkalla oleva myöhäisen iltapäivän InterCity Salmissuontien lähettyvillä Littoisten Verkakylässä viime keskiviikkona.

PAIMIO-SAUVO-KAARINA

Ainakin kymmenen vuotta. Sen verran ehtii kulua aikaa ennen kuin Turusta suhautetaan Helsinkiin niin sanotun Tunnin junan kyydissä. Mahdollista on tosin sekin – joskaan ei kovin todennäköistä – että homma laitetaan jossain vaiheessa kokonaan jäihin.

Toistaiseksi on kuitenkin lupa uskoa että uuden virtaviivaisen pikajunan keulilla katkaistaan silkkinauha vuoden 2032 paikkeilla.

Tunnin Juna Oy:n toimitusjohtajan Pekka Ottavaisen mukaan tuossa aikataulussa pysyminen edellyttää kuitenkin, että päätöksiä kyetään tekemään jo muutaman vuoden sisällä.

Tunnin Juna Oy on vain ratasuunnitteluvaiheen toteuttaja. Varsinainen päätöksenteko on muiden tahojen vastuulla. Vaikka Traficom ja Väylävirasto ovat keskeisiä toimijoita, päättävät rahanjaosta viime kädessä poliitikot.

Ja pikkurahoistahan ei tällä kertaa ole kysymys.

Asukasiltoja ja työpajoja

Ison liikenneinfrahankkeen eteneminen on paitsi ajallisesti pitkä myös monipolvinen prosessi.

Tunnin juna -hankkeessa aikajanan alkupäässä ovat ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät YVA-selvitykset ja suunnitelmat sekä ratalain säätelemä yleissuunnitelma.

– Nyt ollaan vielä osittain yleissuunnitelmavaiheessa, mutta samalla jo laaditaan ja aloitellaan yksityiskohtaisempia alueellisia ratasuunnitelmia, joita on yhteensä viisi, kertoo Tunnin Juna Oy:n projektijohtaja Annika Salokangas.

– Niiden valmistuttua on investointipäätöksen aika. Vasta rahoituksen varmistuttua on mahdollista siirtyä rakentamissuunnitteluun, joka on vieläkin detaljimpi suunnitteluvaihe.

Juuri nyt meneillään oleva vaihe eli ratasuunnitelmien laadinta on vuorovaikutteinen prosessi.

– Asukasiltoja ja -työpajoja järjestetään jo ensi vuonna. Asukkaita kuullaan ja kuunnellaan.

Vuonna 2023 on tarkoitus järjestää laajempiakin asukas ja kuntatapaamisia, mahdollisesti myös yleisötilaisuuksia.

– Avointa ja vuorovaikutteista keskustelua on luvassa, Salokangas sanoo.

Paimion, Piikkiön ja Littoisten suunnan ratasuunnitelmat käynnistyvät ensi vuoden alussa.

Helsinki–Turku nopea junayhteys

 • Luo Etelä-Suomeen 1,5 miljoonan suomalaisen työssäkäyntialueen.
 • Suunnitelmissa olevat uudet asemat ja asemavaraukset luovat kunnille ja maakunnille mahdollisuuksia asuinalueiden ja yritystoiminnan kehittämiseen.
 • Lisäksi suunnitteluhankkeen tavoitteita ovat radan välityskyvyn parantaminen, Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn kohentaminen ja elinkeinoelämän vetovoiman lisääminen.
 • Raideyhteyden suunnittelu maksaa arviolta 75 miljoonaa euroa. Merkittävänä hankkeena suunnittelu saa EU-tukea, jonka suuruus on 50 prosenttia kustannuksista eli 37,5 miljoonaa euroa.
 • Tunnin juna on osa Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) rajat ylittävää Skandinavia-Välimeri -ydinverkkokäytävää.
 • Turun Tunnin Juna Oy on joulukuussa 2020 perustettu hankeyhtiö, joka vastaa Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden suunnittelusta ja rahoituksesta rakentamisvalmiuteen saakka.
 • Yhtiön pääomistaja on Suomen valtio hieman yli 50 prosentin suuruisella osuudella. Muita omistajia ovat muun muassa radanvarren isoimmat kaupungit.

PAIMIO-SAUVO-KAARINA Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden hanke sisältää viisi ratasuunnitelmaa, joista kaksi ensimmäistä – RaS1: Espoo-Lohja ja RaS2: Lohja-Salo – koskevat Espoon ja Salon välille toteutettavaa ESA-oikorataa.

Helsingin päässä Väylävirasto toteuttaa jo Espoon kaupunkirataa välillä Leppävaara-Kauklahti. Sen ratasuunnitelma valmistui vuonna 2015.

Turun päässä Turun ratapihaa ja Kupittaa-Turku kaksoisraidetta koskeva ratasuunnitelma on valmistunut ja etenemässä toteutusvaiheeseen. Hankkeeseen liittyvät maastotutkimukset alkoivat viime syyskuussa.

Hanke sisältää Kupittaan ja Turun ratapihan välisen kaksoisraiteen suunnittelun ja toteutuksen sekä Turun aseman ratapihan ja Turun tavararatapihan parannustöiden suunnittelun ja toteutuksen.

Espoo-Salo

 • Espoo-Salo oikorata (ESA–rata) on uuteen maastokäytävään toteutettava kaksiraiteinen sekaliikenteen rata, jolla henkilöliikenteen junanopeus tulee olemaan 250 km/h. Ratageometria suunnitellaan kuitenkin mahdollistamaan myös 300 km/h:n nopeus.
 • Radalta tulee olemaan yhteys Hanko-Hyvinkää -radalle.
 • Asemia tulevat sillä suunnalla olemaan muun muassa Hista, Veikkola, Vihdin Nummela ja Lohjan Lempola.
 • Espoo-Salo oikoradan osalta tavoitteena on, että suunnitelmat ovat teknisin osin ovat valmiina vuoden 2023 syyskuussa. Sen jälkeen käynnistyy hallinnollinen käsittely.

Salo-Hajala

 • Toisen raiteen suunnittelu nykyisen olemassa olevan raiteen viereen.
 • Kolmetoista uutta siltaa, kuusi levennettävää tai korjattavaa siltaa. Kaksi uutta tunnelia plus kahden nykyisen tunnelin korjaussuunnittelu
 • Suunnittelu teknisin osin valmis huhtikuussa 2022, jonka jälkeen hallinnollinen prosessi käynnistyy.

Hajala-Nunna

 • Toisen raiteen suunnittelu nykyisen raiteen viereen. Sisältää Hajalan, Kriivarin, Toikkalan ja Piikkiön oikaisujen suunnittelun
 • Peräti 40 uutta siltaa ja 11 korjattavaa siltaa. Sisältää myös purettavia siltoja.
 • Raiteenvaihtopaikkojen sijainti tarkastellaan liikenneselvityksen kanssa.
 • Suunnittelun lähtökohtana on Väyläviraston yleissuunnitelma, joka teknisin osin valmistuu lähiviikkojen kuluessa.
 • Ratasuunnitelma käynnistetään vuoden 2022 alussa.

Nunna-Kupittaa

 • Myös tämä ratasuunnitelma käynnistetään vuoden 2022 alussa. Toisen raiteen suunnittelu nykyisen raiteen viereen.
 • Suunnittelualueella on yksi tasoristeys (Varissuo-Lauste), jonka poistaminen käydään Turun kaupungin kanssa läpi
 • Sisältää kahdeksan uutta siltaa sekä seitsemän sillan korjaussuunnittelun. Sisältää myös purettavia siltoja.
 • Littoisten paikkeilla kaksoisraiteen tieltä joudutaan tällä tietoa purkamaan myös joitakin asuinrakennuksia.