Oikeus vaati Kaarinaa perumaan Kaanin tontin uhkasakon

0
Kaanin tontin maisemaa vuoden takaa.

Turun hallinto-oikeus antoi lokakuussa Kaarinan kaupungin kannalta kiusallisen ratkaisun. Kaarinan on kumottava uhkasakkovaatimuksensa, jonka se asetti tammikuussa 2020 vauhdittaakseen Kaanin tontin siivoustöitä Piikkiössä. Kaupunki ei voikaan vaatia huonekalutehtaan perustuksena olleen betonilaatan purkamista, eivätkä myöskään muotoseikat olleet ympäristölautakunnan päätöksessä kunnossa.

Kaanin design-huonekalutehdas tuhoutui tulipaloissa vuosina 2010 ja 2019. Jäljet rumensivat pitkään maisemaa, kun Piikkiön keskustaa lähestyy Helsingistä päin. Rakennusvalvonta puuttui Kaanin tontin epäsiisteyteen ensimmäisen kerran muutama kuukausi vuoden 2019 palon jälkeen.

Betonilaattaa ei tarvitse purkaa

Kaarinan ympäristölautakunnan mielestä teollisuusrakennus tuhoutui tulipalossa kokonaan, minkä vuoksi rakennukseen liittyvät rakenteet tulee poistaa kokonaisuudessaan. Valittaja oli kuitenkin toista mieltä: hän ei halunnut purkaa tehtaan betonista pohjalaattaa, sillä se on kantava ja sitä voisi hyödyntää jatkossa uudisrakennuksille. Yritys on koettanut vuokrata aluetta muille.

Oikeus oli samaa mieltä valittajan kanssa: olisi kohtuutonta vaatia murskaamaan ja poistamaan betonilaatta, sillä sille voi olla käyttöä ja siitä voi saada tuottoa. Yhtiön toimeentuloa ei voi haitata vaatimalla tällaista muutosta.

Oikeuden mukaan lautakunnan olisi pitänyt päätöksessään myös yksilöidä, kenelle uhkasakko lankeaa. Oikeuden mielestä ei ollut riittävää, että tekstissä lukee, millä kiinteistöllä raivaustyöt on tehtävä.

Käytännössä kumottavaksi tulee nyt Kaarinan ympäristölautakunnan tammikuussa 2020 tekemä päätös, jonka mukaan Kaanin tontti pitäisi siivota kesäkuuhun 2020 mennessä, ja jos aikataulua ei noudateta, rapsahtaa 8000 euron suuruinen juokseva uhkasakko.

Kiinteistön lainhuuto on Kaani Oy:llä, joka on nykyisin nimeltään E Niinikorpi Invest Oy. Sen hallituksen ainoa varsinainen jäsen on Esko Niinikorpi. Kiinteistö sijaitsee Helsingintien, Hepojoentien ja Makarlantien välissä.

Tilanne jo parempi

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Näillä näkymin kaupunki ei ole tekemässä valitusta.

– Seuraavaksi käymme kiinteistön omistajan kanssa keskustelun, minkä jälkeen päätämme jatkotoimista, kertoo Kaarinan johtava rakennustarkastaja Jukka Latokylä.

Todennäköisesti keskusteluissa päästään yhteisymmärrykseen. Tarvittaessa edessä on uusi hallintopakkokierros.

– Tilanne kiinteistöllä on huomattavasti parantunut näiden puolentoista vuoden aikana, joten ympäristökuvallisesti tilanne alkaa olla jo melko hyvä, Latokylä kommentoi.