Ryhmät haluavat supisuomalaista ruokaa Paimion tilaisuuksiin

0
Welcome to Paimio! And let's have some munavoi on a top!

PAIMIO

Paimion kaupungin viime keskiviikon budjettikokouksen päätteeksi jätettiin peräti kuusi mielenkiintoista, pitkälti hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvää valtuustoaloitetta.

Uusi valtuusto on siis sekä toimelias että innokas.

Valtuustoaloitteiden aiheet/otsikot olivat seuraavanlaisia:

Vähäjokipolun talvikunnossapito. Suomalaisen ruuan tarjoileminen Paimion kaupungin tilaisuuksissa. Maksuttomat liikuntapalvelut omaishoitajille. Kriivarin koulutie turvallisemmaksi. Vaihtoehtoistavampi budjettikäsittely Paimioon. Tuulivoima haitattomaksi.

Suomalaista ruokaa pöytään


Sen aloitteen kannalla, että Paimion kaupungin järjestämien tilaisuuksien ruokahankinnat pohjautuvat kotimaiseen ruuantuotantoon, ovat kaikki Paimion valtuustoryhmät, keskusta etunenässä. Voisi siis kuvitella, että aloite tulee jossain vaiheessa menemään läpi. Ellei sitten tule kilpailuttamiseen ja hankintatoimeen liittyviä esteitä.

Ja onko esimerkiksi kouluruokailu tapahtuma? No, ehkä sopivasti pyöreä ”pohjautua” -sana viimeistäänkin mahdollistaa aloitteen läpimenon.

Vähäjokipolun talvikunnossapitoon liittyvän aloitteen kehittelijänä on ensi sijassa keskusta, mutta allekirjoittajina myös kokoomus, SDP, perussuomalaiset, vihreät ja kristillisdemokraatit. Ajatuksena on, että Vähäjokipolku olisi kuntoilijoiden käytössä ympäri vuoden, eikä tuttua reittiä suljettaisi talviajaksi.

Kädenojennus omaishoitajalle


Kaikki Paimion valtuustoryhmät haluavat myös maksuttomia liikuntapalveluja omaishoitajille. Aloitteen ensimmäisenä allekirjoittajana on kristillisdemokraattien valtuustoryhmä. ”Omaishoitajana toimii usein iäkäs puoliso, jolla saattaa olla myös omat terveyshaasteensa”, aloitteessa todetaan. ”Heidän tulee saada tukea myös oman kuntonsa hoitamiseen.”

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä haluaa Kriivarin koulutien turvallisemmaksi. ”On perusteltua kantaa huolta alakoululaisten turvallisuudesta”, aloitteessa todetaan. Valtuustoryhmän toiveena on, että Maurizintien ylittävän suojatien turvallisuutta Kriivarin koulun tuntumassa parannetaan esimerkiksi lisäämällä suojatien valaistusta ja rakentamalla ajohidaste tai vastaavanlainen kaksipuolinen tienkavennus kuin Paimion Kotipolulta löytyy.

Budjettiesitys triplana?


Valtuustoaloitteen vaihtoehtoistavamman budjettikäsittelyn puolesta ovat allekirjoittaneet kokoomuksen (ensimmäinen allekirjoittaja), keskustan, kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten valtuustoryhmät. Nämä ryhmät haluavat, että jokaisen lautakunnan ja budjettiosakokonaisuuden kohdalla laaditaan kustannusvaikutuksineen kolme erilaista budjettiesitystä seuraavin kriteerein: nykyistä palvelutasoa parantava esitys, nykyisen palvelutason säilyttävä esitys ja nykyistä palvelutasoa heikentävä esitys.

SDP:n valtuutetun Sari Murron aloitteessa esitetään seuraavien seikkojen selvittämistä: Miten Paimion kaupunki voi A) ottaa ympäristölupamenettelyn osaksi tuulivoimahankkeiden suunnittelua ja käyttöönottoa B) edellyttää tuulivoimayhtiöltä ympäristöluvan hakemista ennen muita lupia. Lisäksi Murto tahtoo tietää, miten Paimion kaupunki aikoo valvoa mahdollisia tuulivoimahaittoja. Samalla Murto katsoo, ettei Paimio noudata Huso-Pöylä tuulivoimahanketta koskevaa KHO-päätöstä.