Sauvon työllisyys seudun paras

0
Arkistokuva rekrymessuilta.

TYÖVOIMA Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 20 700 työtöntä työnhakijaa. Lokakuun aikana työttömien määrä pysyy yleensä suhteellisen samana syyskuuhun verrattuna mutta nyt se supistui 700 hengellä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä on vähentynyt 4 600 henkilöllä eli peräti 18 %. Myös lomautettujen määrä aleni 3 600 henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen. Työttömyyden lasku on ollut koko maan tasolla täällä meillä ripeintä.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,0 % eli 2,0 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pienin työttömyysaste oli kunnista Sauvossa, jossa työttömien osuus oli vain 3,8 % ja suurin Turussa, jossa työttömyysaste oli 12,4 %. Paimiossa työttömyysaste oli 4,6 ja Kaarinassa 5,6%.

Työttömien määrä väheni eri ryhmissä Varsinais­-Suomessa ja myös kaikissa seutukunnissa niin nuorten, miesten ja naisten sekä yli 50-­vuotiaiden kohdalla. Poikkeuksena on ollut pitkään pitkäaikaistyöttömyys ja nyt myös ulkomaalaisten työttömyys on hienoisesti noussut viime vuodesta.

Lokakuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla alueen työ-­ ja elinkeinotoimistossa 7 300 kappaletta eli peräti 80 % enemmän kuin vuosi sitten. Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 25 900 kappaletta.

Kuluvana vuonna työvoiman kysyntä on ollut poikkeuksellisen vilkasta ja käytännössä kaikilla aloilla osaajia haetaan enemmän kuin viime vuosina.

Eniten paikkoja on ollut auki rakentamisessa, jossa työvoiman kysyntä on ollut yli 60% kovempaa tänä vuonna verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Myös esimerkiksi teollisuudessa, tekniikan alalla, sotesektorilla, myyntialalla, kuljetuksissa sekä siivousalan tehtävissä on paikkoja ollut yli 60% enemmän auki verrattuna viime vuoteen. Teollisuudessa – metalli poislukien – työpaikkoja on ollut auki huimat 134% enemmän viime vuoteen verrattuna.