Avi tiukennusten vuoksi Paimion vuodenvaihteen ilotulituskin peruttiin

0
Arkistokuva Piikkiön kirkon tapahtumasta.
Avin määräykset eivät koske välttämättä suoraan uskonnollisten yhteisöjen palvelustoimintaa, mutta osin evankelisluterilaiset seurakunnat joutuvat vielä odottamaan tuomiokapitulin linjauksia. Niitä on luvattu tänään tiistaina. Näillä näkymin joulunajan hartaus- ja jumalanpalvelustilaisuudet voitaneen pitää, mutta laajuuteen saattaa tulla lisää ohjeistusta.

Mistään näistä tilojen ja tapahtumien rajoituksista ei voi vapautua käyttämällä koronapassia.

Aluehallintovirasto päätti myös jatkaa muille yleisille tiloille asettamiaan terveysturvallisuusvaatimuksia Varsinais-Suomen alueella ihan vuoden loppuun saakka.

Näissä tiloissa toiminta on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä. Lisäksi tiloissa tulee noudattaa yleisiä hygieniavaatimuksia.