Missä mennään Sauvon kunnanvirastohankkeen kohdalla?

0
Sauvon entinen, ja ilmeisesti myös tuleva, kunnanvirasto kuvattuna uuden päiväkotirakennuksen suunnalta.

SAUVO

Mikä on Sauvon kunnanvirastohankkeen tämän hetken tilanne Sauvon kunnanjohtaja Satu Simelius ? Onko kuvio pysynyt entisellään eli sellaisena, että Rakennus Huuhka Oy toteuttaa uudet virastotilat entisen kunnanvirastorakennuksen kivijalan päälle ja vuokraa ne sitten Sauvon kunnalle?

– Koska alkuperäisen tarjouskilpailun jälkeen olosuhteet ovat kunnan osalta muuttuneet merkittävästi, Sauvon kunnanhallitus linjaa ensi maanantaina eli joulukuun 20. päivän kokouksessaan, miten hanketta tulisi jatkaa, kertoo Simelius.

”Muuttuneet olosuhteet” liittyvät Simeliuksen mukaan muun muassa siihen, että sote-uudistus on neliömääräisesti mitattuna vähentänyt Sauvon kunnanviraston tulevaa tilantarvetta.

– Kunta ei voi yksipuolisesti itse muuttaa aiempaa lainvoimaista hankintapäätöstä, vaan se tulisi tehdä yhteisymmärryksessä tarjouskilpailun voittaneen Rakennus Huuhkan Oy:n kanssa. Esitykseni kunnanhallitukselle on, että hanke säilyisi pääpiirteissään ennallaan, eli että kunta vuokraisi vanhan kunnanviraston remontoidut ja uudelleen rakennetut tilat Huuhkalta, Simelius jatkaa.

Kerroit aikaisemmin syksyllä, että edessä ovat Huuhkan ja kunnan väliset neuvottelut hankkeen eteenpäin viemisestä, muun muassa käytännön seikoista. Onko tällaiset neuvottelut käyty, ja jos on, niin mikä oli lopputulema?

– Neuvotteluissa on sovittu, että haetaan 20. joulukuuta kokoontuvalta kunnanhallitukselta periaatepäätös hankkeen jatkamisesta. Sauvon kunnan kannalta oleellista on, että kunnan kustannukset – eli kiinteistön omistajalle maksettava vuokra – ei tule merkittävästi nousemaan, vaikka rakennuskustannukset ovat tällä hetkellä koronasta johtuen korkeammat kuin tarjouksen hyväksymisen hetkellä kesällä 2019.

Jos hanke toteutetaan aikaisemmin päätetyllä sapluunalla – johon kunta on siis kesällä 2019 sitoutunut – niin milloin uuteen/uusittuun kunnanvirastoon voidaan muuttaa?

– Arvioitu muuttoajankohta olisi syksyllä 2022.

Onko kustannusnousua odotettavissa, eli tuleeko hanke kalliimmaksi kuin aikaisemmin on arvioitu? Jos tulee, niin minkä verran nousua prosenteissa, noin suunnilleen?

– Kunnan tavoitteena on, että merkittävää kustannusnousua kunnalle ei tule.

Mitä muuta haluaisit kyseiseen aiheeseen liittyen kertoa?

– Kunnan toiminnan kannalta olisi tärkeää, että jo vuosia epätarkoituksenmukaisissa väistötiloissa työskennelleet kunnan työntekijät pääsisivät vihdoinkin kunnollisiin työtiloihin. Koronatilanteen lisäksi väistötiloissa työskentely on noussut yhdeksi keskeiseksi kunnan työntekijöiden työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

– Myös kuntalaisten asioinnin kannalta on ollut hankalaa, että kunnan toiminnot ovat olleet hajautettuna eri kohteisiin.

Samaan kivijalkaan


Sauvon Vahtistentiellä sijaitseva kunnanvirastorakennus asetettiin nelisen vuotta sitten käyttökieltoon sisäilmaongelmien vuoksi. Viraston väki joutui lähtemään evakkoon.

Sauvon kunnanviraston toiminnot on tällä hetkellä hajautettu väistötiloihin eri puolille Sauvon keskustaajamaa. Kunnan postiosoite on kuitenkin edelleen Vahtistentie 5.

Kyseessä on alunperin kansakouluksi 1950-luvulla rakennettu talo, jonka kunta myi pari vuotta sitten sauvolaiselle yrittäjälle ja silloiselle kunnanvaltuutetulle Pertti Huuhkalle.

Sauvon kunnassa on sittemmin päätetty, että Sauvon uusi kunnanvirasto sijoittuu entiseen paikkaan ja kivijalkaan osoitteeseen Vahtistentie 5.

Rakennus Huuhka Oy toteuttaa saneerauksen/uudisrakentamisen, jonka jälkeen kunta vuokraa tilat Huuhkalta virastokäyttöön.

Kunnan hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen jätetyt valitukset ovat viivästyttäneet hankkeen toteutumista tuntuvasti.