Pääkirjoitus: Some loi jälleen totuusharhan

0

Kunnallislehden marras-joulukuun taitteessa tekemä kiertoliittymäkysely vahvisti jälleen saman asian: sosiaalisessa mediassa negatiiviset huomiot nousevat helpommin esiin kuin kehut. Vaikka kehujakin oli seassa, oli elokuusta marraskuuhun asti käyty keskustelu Paimion uusista kiertoliittymistä kovin negatiivissävytteinen.

Ensin ihmeteltiin työmaiden hidasta etenemistä, jonka jälkeen harmitus vaihtui telakoneiden sorapeitteeseen jättämiin kuoppiin. Kun kiertoliittymät olivat valmiina, harmiteltiin heikkoa opastusta ja liiankin vahvaa valaistusta. Kehuja joutui etsimään pikemminkin rivien väleistä kuin riveiltä.

Lehden kysely keräsi lopulta liki 240 vastausta. Peräti 87 prosenttia vastaajista kehui uusia kiertoliittymiä varauksetta: Ne ovat vastausten perusteella sekä lisänneet turvallisuuden tunnetta että myös liikenteen sujuvuutta. Iso osa vastaajista toivoi myös kiertoliittymiä lisää Paimioon lähivuosina.

Ainakin osaltaan toiveisiin vastataan jo runsaan vuoden päästä, kun Pakurlansillan työmaa etenee siihen vaiheeseen, että K-Supermarketin ja Lidlin väliseen risteykseen aletaan rakentaa kiertoliittymää. Kyseinen risteys mainittiin useissa vastauksissa, joissa toivottiin lisää kiertoliittymiä Paimioon.

“Iso osa vastaajista toivoi myös kiertoliittymiä lisää Paimioon lähivuosina.”

Toinen paljon toivottu uusi kiertoliittymäristeys on Vistan liikennevaloristeys. Myös se haave saattaa nytkähtää eteenpäin jo kevään aikana, jos Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa esiselvityksessään, että risteykseen soveltuisi kiertoliittymä. Ainakin liikennemäärät puoltavat jo nyt kiertoliittymää vanhan ja tahmean liikennevalo-ohjauksen paikalle.

Mikä sitten tekee kiertoliittymistä niin monikäyttöisiä, että niillä on korvattu 2010-luvun ja 2020-luvun alun aikana jo useita kymmeniä vilkkaasti liikennöityjä risteyksiä eri puolilla maakuntaa? Väyläviraston tasoliittymien suunnitteluohjeessa mainitaan muun muassa, että tavalliseen tasoliittymään verrattuna vasemmalle kääntyminen on kiertoliittymässä turvallisempaa, koska se on muutettu kahdeksi oikealle kääntymiseksi. Myöskään kiertoliittymän ajosuunnat eivät ole koskaan vastakkaiset, jolloin mahdollisen kolarin sattuessa törmäysvoimat eivät kasva niin suuriksi.

Muutaman kuukauden some-marmatus pomppuisista työmaista, osaamattomista kuskeista ja liian kirkkaista lampuista on ainakin itselleni aivan sopiva hinta siitä, että liikenneturvallisuus on Paimiossa jälleen kahden kiertoliittymän verran parempaa. Kyselyn perusteella näin ajattelee myös lähes yhdeksän kymmenestä paimiolaisesta.

Jan Sundman