Paimion seurakunnalle niukasti ylijäämäinen talousarvio

0
Paimion kirkon sisäremontin suunnittelua jatketaan alkavana vuonna. Ensi sijassa korjauksen kohteina ovat kirkon sisäseinäpinnat, lattiapinnat, kirkon kuoriosa ja siellä erityisesti alttaritaulu. Arkistokuva korona-ajan jumalanpalveluksen nauhoituksesta.

PAIMIO

Paimion seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt seurakunnan vuoden 2022 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2022–2024.

Paimion seurakunnan alkavan vuoden talousarvio on laadittu veroprosentin 1,5 mukaan. Kirkollisveroprosentin tulokertymäksi on arvioitu 2 550 000 euroa ja valtionrahoituksen suuruudeksi 271 000 euroa.

Kirkon keskusrahastomaksu tulee olemaan Paimion seurakunnan kohdalla 120 000 euroa, Eläkemaksu 133 000 euroa ja osuus verotuskuluista 41 000 euroa.

Paria viime vuotta lukuun ottamatta Paimion seurakunnan talous on ollut pääsääntöisesti tasapainossa ja tilikauden tulos positiivinen. Seurakuntaliitoksen seurauksena talousarviot ovat olleet alijäämäisiä, mutta nyt vuoden 2022 talousarvio on saatu hieman ylijäämäiseksi.

Vuoden 2022 ylijäämä on pieni, ja mikäli jatkossa halutaan pitää talous ylijäämäisenä on vuosittain tehtävä korjaavia toimenpiteitä. Vuoden 2022 aikana seurakunnan strategiassa tulisi ottaa kantaa, mihin suuntaan seurakuntaa halutaan kehittää, ja mikä on tärkeää. Toimintakuluja ei voida enää leikata, ellei henkilöstöä vähennetä. Myöskään kiinteistökustannuksia ei ole mahdollista laskea, jos kiinteistöjen määrä pysyy nykyisenä.

Käyttötalousosan toimintatulojen kokonaismäärä on 209 480 euroa ja toimintamenojen kokonaismäärä 2 643 370 euroa.

Toimintamenojen kokonaismäärästä henkilöstökulut ovat suurimmat: noin 57 prosenttia. Palvelujen ostot ovat 24 prosenttia, aineet, tavarat ja tarvikkeet 12 prosenttia sekä muut kulut noin 7 prosenttia. Kaikista seurakunnan menoista toimintamenot ovat noin 90 prosenttia.

Vuodelle 2022 ei ole suunniteltu investointeja, mutta lähivuosina on tulossa Pyhän Mikaelin kirkon ja urkujen peruskorjauksen lisäksi Sauvon kirkkoon liittyviä investointeja sekä huoltorakennuksen toteuttaminen Sauvon hautausmaalle.

Yhteistyötä ja sopeuttamista

Paimion seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa lähdetään siitä, että luottamushenkilöstön on edelleen pohdittava yhteistyön lisäämistä naapuriseurakuntien kanssa.

Rovastikunnallista ja alueellista yhteistyötä tiivistetään eri työaloilla yhteisten tapahtumien ja toiminnan muodossa.

Yhteisen kiinteistöpäällikön rekrytointia suunnitellaan Liedon, Paimion, Martinkosken, Pöytyän ja Salon seurakuntien kanssa.

Seurakunnan jäsenten osallistumista toiminnan toteuttamiseen pyritään lisäämään. Aluerekisterin muodostuttua seurataan sen vaikutuksia ja palvelutehokkuutta.

Paimion kirkon sisäremontin suunnittelua jatketaan toimintavuonna. Remontin aloittaminen viivästyi koronaepidemian takia. Korjauksen kohteena ovat kirkon sisäseinäpinnat, kirkon kuoriosa ja erityisesti siellä alttaritaulu sekä lattiapinnat. Muut mahdolliset korjaukset selviävät myöhemmin.

Sauvon kirkossa on myös joitakin korjaustarpeita. Molemmissa kirkoissa ovat käyneet kirkkohallituksen kiinteistöasiantuntijat. Lisäkonsultointia tarvitaan asiantuntijoiden vaihduttua.

Sauvon kirkko täyttää ensi vuonna 550 vuotta. Juhlavuoden aikana järjestetään kirkon muinaisesineiden näyttely Sauvon kirkossa ja useita muita tapahtumia. Hiippakuntapiispa Mari Leppänen saarnaa Sauvon kirkossa alkusyksystä.

Paimion seurakunnassa nähdään, että jäsenveroprosenttia on edelleen syytä tutkia ja henkilöstökulurakennetta arvioida eläköitymisten tapahtuessa. Taloustilanteen muuttuessa on arvioitava kiinteistöjen määrää ja sopeutettava henkilöstön määrä talousresurssien mukaiseksi.

Työkuvia on arvioitava tarvittaessa uudelleen.