Piikkiön haudoilla on poikkeuksellisen paljon muistutuskylttejä

0
Piikkiön hautausmaalla on muistutuskylttejä vieri vieressä.

KAARINA

Haudoilla olevat lukuisat muistutuskyltit askarruttavat kävijöitä Piikkiön hautausmaalla. Kylttejä on eniten niillä haudoilla, joilla ei ole muistomerkkiä.

– Kaiken kaikkiaan kylttejä on poikkeuksellisen paljon, mutta kaikki eivät suinkaan ole haudan hallinta-ajan päättymiseen liittyviä, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri selventää.

– Hallinta-ajan päättymisilmoituksia on tavanomainen määrä, noin kolmisenkymmentä ilmoitusta kahden vuoden ajalta.

– Poikkeuksellisesti siellä on nyt 121 ilmoitusta sellaisilla vanhoilla haudoilla, joilla ei ole enää muistomerkkiä. Todennäköisesti haudoilla on ollut puuristejä, jotka ovat hävinneet ajan myötä. Olemme seuranneet näitä hautoja kolmisen vuotta ja todenneet, ettei niitä hoida kukaan.

Sorri muistelee, että Piikkiön seurakunta olisi 50–60-lukujen taitteessa muuttanut kyseiset haudat ikuisiksi haudoiksi. Tänä vuonna haudat on kuitenkin kuulutettu yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä, ja omaiset menettävät haudan hallintaoikeuden, elleivät ota yhteyttä kuulutusaikana seurakuntayhtymään.

– Vuoden mittainen kuulutusaika on jo yli puolenvälin, eikä ainuttakaan yhteydenottoa ole tullut. Kuulutusaika päättyy ensi vuoden toukokuussa, minkä jälkeen hautojen palautumisesta seurakuntayhtymälle tehdään päätös yhteisessä kirkkoneuvostossa.

Monien hautojen hoito laiminlyötyEdellä mainittujen lisäksi Piikkiön haudoilla on myös sellaisia kylttejä, joilla muistutetaan hautojen hoitovelvoitteesta.

– Olemme havainneet, että Piikkiössä hautaoikeuden haltijat huolehtivat keskimääräistä huonommin hoitovelvoitteestaan. Se voi mahdollisesti johtua siitä, että piikkiöläiset tottuivat itsenäisen seurakunnan aikana sellaiseen käytäntöön, jossa seurakunta piti huolta haudoista, Sorri toteaa.

– Nykyään seurakuntayhtymä hoitaa ainoastaan ne haudat, joista on tehty hoitosopimus. Muuten hoito kuuluu omaisille. Nyt olemme panneet haudoille kylttejä, joissa kehotetaan aloittamaan haudan hoito. Ellei hoitoa aloiteta ja oteta myös yhteyttä seurakuntayhtymään, seuraavaksi hauta kuulutetaan hoitamattomuuden perusteella.

Sorri korostaa, että omaisten hoitoon jäävä alue on varsin pieni, ellei haudan ympärillä ole reunakivetystä. Riittää, että hoitaa kiven ympäryksen ja noin 80 senttimetriä kiven takareunasta jalkopäähän päin. Muilta osin seurakuntayhtymä hoitaa nurmikon leikkuun.

Hautaoikeuksia ei olla muuttamassaSorri oikaisee sellaisen harhakäsityksen, että ikuisiksi ajoiksi myönnettyjä hautaoikeuksia oltaisiin automaattisesti muuttamassa 25 vuoden mittaisiksi.

– Aikoinaan myönnetyt ikuiset hautaoikeudet ovat edelleen voimassa ikuisesti. Edellytyksenä on ainoastaan se, että haudat hoidetaan.

– Ikuisia hautaoikeuksia myönnettiin viimeksi 60-luvulla. Sen jälkeen pisimmäksi lain mukaiseksi ajaksi tuli 50 vuotta, mutta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä maksimiajaksi on päätetty 25 vuotta. Sen voi kuitenkin halutessaan uusia.

Sorri kertoo, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on aikaisemmin ollut mahdollista saada haudalle myös ikuinen hoito. Se kuitenkin lopetettiin vuonna 2004 ja muutettiin enintään 25 vuoden mittaiseksi sopimukseksi.