Piikkiön VPK yhä pulassa kiinteistönsä kanssa

0
Soraliike Lehtovaaran varastointialueen ja Piikkiön VPK:n kiinteistön (kuvassa taustalla) välillä on vain matalahko maavalli.

PAIMIO-SAUVO-KAARINA

Kaarinan kaupunkikehityslautakunta hylkäsi viime keskiviikkona äänin 6–5 Piikkiön VPK:n oikaisuvaatimuksen, koskien VPK:n omistaman kokoontumisrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista asuinrakennukseksi.

Lautakunta totesi ykskantaan, että edellytykset rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiselle eivät täyty ja että perusteet kielteiselle suunnittelutarvepäätökselle ovat olemassa.

”Tulisi haittaa

kaavoitukselle”


Kyseessä on vuonna 2006 valmistunut rakennus, joka sijaitsee maakuntakaavassa ”kehitettäväksi tuotannon alueeksi” osoitetulla kaava-alueella. Alueen välittömässä läheisyydessä toimii muun muassa Soraliike Lehtovaara. Suunnittelumääräyksen mukaan alueelle ei saa sijoittaa uutta asumista ilman erityisperusteita.

Piikkiön VPK:n omistuksessa olevalle kiinteistölle on rakennettu omakotiasumista viimeksi 1950-luvulla. Rakennuspaikan alkuperäinen asuinrakennus oli asumiskäytössä vuoteen 2005 saakka, jolloin rakennus purettiin. Sen tilalle valmistui VPK:n uusi kokoontumis-/kerhotilarakennus.

VPK:n oikaisuvaatimus kohdistuu Kaarinan kaupungin viime lokakuiseen päätökseen, jonka mukaan haetulle käyttötarkoituksen muutokselle ei löydy laissa määriteltyjä erityisiä edellytyksiä.

Kaupunki katsoi jo lokakuussa, että käyttötarkoituksen muutos aiheuttaisi ”haittaa kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle”.

Taloudelliset

taustatekijät


Piikkiön VPK on luopumassa virkistyskäytössä olevasta kiinteistöstään ja ajatus on, että asuinkiinteistölle olisi mahdollista löytää helpommin ostaja. Palokuntaväki näkee, että ilman käyttötarkoituksen muutosta kiinteistön realisointi on haastavaa ja joka tapauksessa kauppahinta jäisi huomattavasti siitä, mitä vastaavasta vakituiseen asumiskäyttöön hyväksytystä kiinteistöstä olisi mahdollisuus saada.

Piikkiön VPK:n valtuuttama asianajotoimisto katsoo, ettei asiassa löydy perusteltua estettä käyttötarkoituksen palauttamiseksi vakituiseen asumiskäyttöön ja että asiassa tulisi myöntää suunnittelutarvelupa, koska muu ratkaisu aiheuttaisi huomattavaa haittaa hakijalle.

Kaupunkikehityslautakunta kävi asiassa tiukan äänestyksen. Kaupunkikehitysjohtaja Päivi Liuska-Kankaanpään pohjaehdotuksena oli, että Piikkiön VPK:n oikaisuvaatimus hylätään.

Arto Elo (sd.) teki Hans Langhin (kok.) kannattamana pohjaehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, että ”lautakunta oikaisee päätöksen sekä myöntää haetun suunnittelutarveluvan hakemuksen mukaisesti”.

Pohjaehdotus voitti äänestyksessä täpärästi luvuin 6-5.

Äänestyksessä pohjaehdotuksen kannalle asettuivat lautakunnan jäsenet Marjo Uotila (kok.), Sari Hukkanen (sd.), Petri Kannisto (kok.). Tero Kuusisto (kok.), Pilar Meseguer Galiana (vihr.) ja Minna Vuorio-Lehti (vihr.).

Elon esityksen puolesta äänestivät Elon ja Langhin ohella Raimo Erkkilä (kesk.), Terhi Wallenius (ps.) ja Terhi Wirén (kok.).

Lautakuntien ratkaisuista on pääsääntöisesti mahdollista jättää valitus hallinto-oikeudelle.