POP-pankkikin lähdössä osaksi suurempaa

0
Timo Jäntti (oik.) aloitti Piikkiön Osuuspankin toimitusjohtajana noin vuosi sitten. Kuvassa. Jäntti ja eläkkeelle jäänyt edellinen toimitusjohtaja Jari Heinonen vahdinvaihtotuinnelmissa loka-marraskuun taitteessa vuionna 2020.

KAARINA

POP-pankkien ryhmittymään kuuluva Piikkiön Osuuspankki on ilmoittanut liittyvänsä mukaan Suupohjan Osuuspankin ja Liedon Osuuspankin lokakuussa julkistamaan sulautumisaikeeseen. Piikkiön Osuuspankki tiedotti asiasta viime perjantaina.

Sulautumisaikeen käsittely etenee seuraavaksi Piikkiön Osuuspankin ja Liedon Osuuspankin osuuskuntakokousten ja Suupohjan Osuuspankin edustajiston päätettäväksi. Yhteensulautuminen voi toteutua jo keväällä.

”On pohdittu

jo pitkään”


– Piikkiön Osuuspankin hallinto on jo pitkään pohtinut eri vaihtoehtoja kehittää toimintaansa ja vastata niihin haasteisiin, joihin yhtäältä pankin koko ja toisaalta nykyisen toiminta-alueen mahdollisuudet antavat aihetta, kertoo Piikkiön Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Jäntti pankin tiedotteessa.

– Pankin tulevaisuuden näkymät liittyvät vahvasti yrityssektoriin, ja siksi pankin on loogista liittyä mukaan sulautumisaikeeseen, jolla tuetaan Turun talousalueen kasvua.

Jäntti näkee, että toteutuessaan uusi pankki vahvistaa POP Pankin asemia tällä seudulla.

– Sulautumisen kautta voimme osaltamme tarjota niin asiakkaillemme kuin henkilöstöllemme entistä monipuolisemmat palvelut ja kehittymisnäkymät.

Piikkiö otetaan

avosylin vastaan


Suupohjan Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Kalliomäki ja Liedon Osuuspankin toimitusjohtaja Juha Niemelä katsovat, että Piikkiön Osuuspankin mukanaolo on tärkeä seikka uuden pankin kannalta.

– Piikkiön Osuuspankin liittyminen merkitsee asiakkaidemme näkökulmasta sitä, että sulautumisesta syntyvällä uudella pankilla on erityisen vahva Turun seudun markkinatuntemus, sanoo Niemelä ja uskoo, että asiointi alueen potentiaalin ja kilpailutilanteen tuntevan pankin kanssa tulee olemaan vaivatonta ja joustavaa.

– Lisäksi sulautumisen tavoitteena olevan uuden pankin kohtuullinen kokoluokka mahdollistaa monentyyppisten hankkeiden rahoittamisen.

Suupohjan Osuuspankin Kalliomäki arvioi, että asiakkaiden päivittäisasiointi ei käytännössä juurikaan muutu.

– Mutta hyödynnettävissä olevat mahdollisuudet kasvavat, kun voimme yhdistää henkilöstömme osaamisen ja markkinatuntemuksen sekä kolmen pankin rahoitusresurssit, Kalliomäki sanoo.

– Neuvottelut Piikkiön Osuuspankin kanssa ovat edenneet nopeasti, sillä kuten pankki itse totesi, he ovat miettineet vaihtoehtoja ja olleet valmistautuneita reagoimaan otolliseen mahdollisuuteen.

Jatkavat POP

Pankki -ryhmässä


Piikkiön Osuuspankki ja Liedon Osuuspankki ovat pitkäaikaisia toimijoita Turun seudun talousalueella. Piikkiön Osuuspankki työllistää 11 henkilöä. Pankilla on 151 miljoonan euron tase ja kaksi konttoria: Piikkiön konttori ja Kaarinan keskustan konttori.

Liedon Osuuspankki työllistää 13 henkilöä. Sen tase on 140 miljoonaa euroa. Liedon Osuuspankilla on kaksi konttoria. Ne sijaitsevat Liedossa ja Turussa.

Suupohjan Osuuspankissa työskentelee peräti 115 henkilöä. Tase on suuruudeltaan noin 1 miljardi. Suupohjan Osuuspankilla on yhteensä kymmenen konttoria ja palvelupistettä Helsingistä Rovaniemelle sekä valtakunnallisesti palveleva digikonttori. Pankki on avaamassa yhdennentoista konttorinsa Poriin vuoden 2022 alussa.

Kaikki kolme pankkia – Piikkiö, Lieto ja Suupohja – kuuluvat POP Pankki -ryhmään. Myös suunnitellussa sulautumisessa syntyvä uusi pankki jatkaisi POP Pankki -ryhmän jäsenpankkina.